Control Strip

Функція Touch Bar, яка доступна на деяких комп’ютерах Mac. Control Strip праворуч на панелі Touch Bar дає змогу коригувати звичайні параметри, як-от яскравість і гучність, а також адресувати запити Siri. Ви можете розгорнути її, щоб отримати доступ до додаткових параметрів і функцій.

Смуга Touch Bar угорі клавіатури з кнопками, перелік яких залежить від програми або завдання, а також згорнута Control Strip праворуч.
  • Як розгорнути Control Strip. Торкніть кнопка «Розгорнути» на смузі Touch Bar.

    Згорнута Control Strip з кнопками (зліва направо), які призначені для розгортання стрічки, збільшення та зменшення яскравості й гучності, вимкнення та ввімкнення звуку, а також запитів до Siri.
  • Як використовувати Control Strip. Торкайте кнопки на розгорнутій Control Strip, щоб користуватися додатковими параметрами та функціями macOS, як-от Mission Control і Launchpad, або щоб керувати відтворенням відео або музики. Щоб змінювати деякі параметри, можна торкнути й утримувати відповідну кнопку. Щоб змінити яскравість і гучність, можна швидко змахнути вліво або вправо на кнопках.

    Серед кнопок, які розташовані на розгорнутій Control Strip (зліва направо), можна виділити кнопки керування яскравістю дисплея та клавіатури, кнопки для відтворення відео та музики і регулювання гучності, а також кнопки Mission Control і Launchpad.
  • Як згорнути Control Strip. Торкніть кнопка «Закрити».