вибір цілих рядків або стовпців

Торкніть будь-де в таблиці, щоб показати букви над стовпчиками і цифри ліворуч від рядків, а тоді виконайте одну з наведених нижче дій:

  • Виділення одного рядка або стовпця Торкніть цифру або букву відповідного рядка або стовпця.

  • Виділення кількох суміжних рядків або стовпців Торкніть цифру або літеру рядка чи стовпця, а потім перетягніть синю точку, щоб охопити потрібні рядки чи стовпці.