режим світлового стола

У режимі світлового стола мініатюри відображаються ніби на світловому столі. У цьому режимі зручно впорядковувати презентацію, оскільки одночасно відображаються багато слайдів. Також у цьому перегляді зручно виконувати певні дії одночасно над багатьма слайдами. Наприклад, додавати однакові переходи, пропускати слайди або дублювати їх.

Угорі екрана торкніть кнопку «Переглянути опції» і виберіть пункт «Світловий стіл».

Режим світлового стола