Як додавати й редагувати віджети на пристрої iPhone

Віджети дають змогу своєчасно отримувати інформацію з улюблених програм.

Віджетами можна користуватися на початковому й замкненому екранах, щоб улюблена інформація завжди була під рукою. Або можна провести вправо на початковому чи замкненому екрані й відкрити віджети в поданні «Сьогодні».

Екран пристрою iPhone, на якому показано, як додати віджети 

Як додавати віджети на початковий екран

 1. На початковому екрані натисніть і утримуйте віджет або пусту ділянку, доки іконки програм не почнуть тремтіти.
 2. Натисніть кнопку «Додати» сіра кнопка додавання в лівому верхньому куті.
 3. Виберіть віджет і його розмір, а потім натисніть «Додати віджет».
 4. Торкніть «Готово».

Щоб додати віджети з подання «Сьогодні», виконайте такі дії:

 1. Торкніть віджет і утримуйте його, доки не відкриється меню швидких дій.
 2. Торкніть «Змінити початковий екран».
 3. Перетягуйте віджет до правого краю екрана, доки він не з’явиться на початковому екрані.
 4. Торкніть «Готово».

Як додавати віджети на замкнений екран

В iOS 16 можна додавати віджети на замкнений екран, щоб швидко отримувати інформацію, наприклад, про температуру, якість повітря, рівень заряду акумулятора або майбутні події в календарі.

Екран пристрою iPhone, на якому показано, як додати віджет на замкнений екран 

 1. Натисніть і утримуйте замкнений екран, доки не з’явиться кнопка «Налаштувати», а потім натисніть її.
 2. Клацніть поле над або під часом, щоб побачити віджети, які можна додати на замкнений екран.
 3. Натисніть або перетягніть віджети, які потрібно додати.
 4. Торкніть «Готово».

Якщо місця для нового віджету недостатньо, натисніть кнопку «Вилучити» , щоб видалити інший віджет і звільнити місце для потрібного.

Екран пристрою iPhone, на якому показано віджети в поданні «Сьогодні» 

Як додавати віджети в подання «Сьогодні»

 1. У поданні «Сьогодні» торкніться віджета або пустої ділянки екрана й утримуйте дотик, доки іконки програм не почнуть тремтіти.
 2. Натисніть кнопку «Додати» сіра іконка плюса в лівому верхньому куті.
 3. Прокрутіть униз, щоб вибрати віджет, а потім виберіть один із трьох можливих розмірів.
 4. Натисніть «Додати віджет», а потім — «Готово».

 

Екран пристрою iPhone, на якому показано, як редагувати віджет 

Як редагувати віджети

Віджети можна налаштувати. Наприклад, у віджеті «Погода» можна налаштувати відображення прогнозу для вашого поточного розташування або іншого. Ось як це зробити:

 1. Натисніть і втримуйте віджет, щоб відкрити меню швидких дій.
 2. Натисніть «Редагувати віджет» іконка редагування віджета.
 3. Внесіть потрібні зміни, а потім торкніться екрана за межами віджета, щоб вийти.

Крім того, віджети можна впорядкувати, щоб легше знаходити найважливіші з них. Просто торкніться віджета й утримуйте його, доки він не почне тремтіти, а потім перетягніть його в потрібне місце на екрані.

Як використовувати стеки віджетів

За допомогою стеків віджетів можна економити місце на початковому екрані та в поданні «Сьогодні». Для цього можна скористатися динамічним стеком або створити власні стеки віджетів.

Додавання динамічного стека

Динамічний стек — це попередньо створена колекція віджетів, яка відображає потрібний віджет відповідно до вашого розташування, часу або виконуваних дій. У динамічному стеку віджети автоматично чергуються, відображаючи найдоречнішу інформацію протягом дня. Ось як можна створити динамічний стек.

 1. Торкніться ділянки на початковому екрані або в поданні «Сьогодні» й утримуйте її, доки іконки програм не почнуть тремтіти. 
 2. Натисніть кнопку «Додати» сіра іконка плюса в лівому верхньому куті.
 3. Прокрутіть униз і виберіть «Динамічний стек».
 4. Натисніть «Додати віджет».

Стек віджетів на екрані iPhone 

Як створити власні стоси віджетів

 1. Торкніться програми або пустої ділянки на початковому екрані або в поданні «Сьогодні» й утримуйте дотик, доки іконки програм не почнуть тремтіти.
 2. Перетягніть віджет поверх іншого віджета. До стосу можна додати щонайбільше 10 віджетів.
 3. Торкніть «Готово».

Редагування стека віджетів

 1. Торкніться стека віджетів і утримуйте його.
 2. Натисніть «Редагувати стек» . Тут можна змінювати порядок віджетів у стеку, перетягуючи програми туди, куди потрібно. Можна також увімкнути або вимкнути функцію «Динамічне повертання»*.
 3. Торкніть «Готово».

* Якщо ввімкнено функцію «Динамічне повертання», iOS відображає відповідні віджети протягом дня.

В iOS 15 і новіших версіях можна ввімкнути пропозиції віджетів, щоб програми, якими ви користуєтеся, автоматично відображалися у вашому динамічному стеку в потрібний час на основі ваших попередніх дій. Ця функція дає змогу додати віджет до стека, щоб він завжди був під рукою, коли потрібен. Просто виконайте дії 1–2 й натисніть «Пропозиції віджетів», щоб увімкнути цю функцію.

Щоб користуватися динамічними стеками або створювати власні стеки віджетів, потрібна iOS 14 або новіших версій.

Як видаляти віджети

 1. Торкніться віджета, який потрібно вилучити, і утримуйте його.
 2. Натисніть «Вилучити віджет».
 3. Натисніть «Вилучити» ще раз, щоб підтвердити дію.

Додаткова інформація

Дізнайтеся більше про віджети на iPad

Дата опублікування: