Про ротор VoiceOver на iPhone, iPad і iPod touch

За допомогою ротора VoiceOver можна змінити принцип роботи VoiceOver. Можна змінювати гучність і швидкість мовлення VoiceOver, переходити від одного елемента на екрані до іншого тощо.

Як використовувати ротор VoiceOver

Насамперед, якщо функцію VoiceOver іще не ввімкнено, увімкніть її в меню «Параметри» > «Спеціальні можливості».

Щоб скористатися ротором, оберніть двома пальцями на екрані свого пристрою iOS чи iPadOS, ніби крутите диск. VoiceOver промовить першу опцію ротора. Продовжуйте обертати по екрану пальцями, доки не почуєте озвучення інших параметрів. Щоб вибрати потрібну функцію, підніміть пальці.

Вибравши параметр, посуньте пальцем по екрану вгору чи вниз, щоб скористатися ним. Наприклад, якщо за відкритого документа вибрати параметр «Слова», змах униз або вгору перемістить VoiceOver до наступного або попереднього слова.

Нижче наведено перелік параметрів ротора й описано їхню дію.

Функції навігації

За допомогою цих функцій можна переходити від одного елемента до наступного, посунувши пальцем по екрану вниз. Щоб перевести VoiceOver на попередній елемент, посуньте пальцем вгору.

Як переглядати текст за символами, словами й рядками

 • Символи: текст промовляється за символами.
 • Слова: текст промовляється за словами.
 • Рядки: текст промовляється за рядками. 

Як переміщатися елементами сторінки чи екрана

 • Контейнери: перехід від одного контейнера на екрані до іншого. Зокрема, контейнерами є Dock і Початковий екран. 
 • Заголовки: перехід від одного заголовка на екрані до іншого. Спробуйте скористатися ротором у меню «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі».
 • Орієнтири: перехід між банерами, елементами навігації та кнопками в HTML-контенті (як-от на вебсторінці чи в повідомленні електронної пошти формату HTML).
 • Подібні елементи: перехід від одного елемента до наступного такого типу. Спробуйте цю дію для перебирання посилань у результатах вебпошуку в Safari.
 • Вертикальна навігація: перехід вгору чи вниз вертикальним посуванням пальця. Спробуйте цю функцію на Початковому екрані.
 • Статичний текст: перехід від одного рядка статичного тексту HTML до іншого. Статичний текст — це основний текст сторінки без посилань, назв кнопок тощо.

Як переходити від посилання до посилання

 • Посилання: перехід від одного заголовка на екрані до іншого.
 • Відвідані посилання: перехід від одного посилання до наступного, але тільки до такого, на яке ви натискали.
 • Невідвідані посилання: перехід від одного посилання до наступного, але тільки до такого, на яке ви не натискали.
 • Посилання на сторінці: перехід від одного посилання до наступного на цій вебсторінці.

Інші способи переміщення сторінкою

 • Таблиці: пересуває курсор VoiceOver на початок таблиці на вебсторінці.
 • Списки: пересуває курсор VoiceOver на початок списку на вебсторінці.
 • Кнопки: перехід від однієї кнопки до наступної в HTML-контенті.
 • Керування формами: перехід між кнопками й меню під час заповнення форми.
 • Текстові поля: перехід від одного текстового поля до наступного в HTML-контенті.
 • Поля пошуку: перехід від одного поля пошуку до наступного в HTML-контенті.
 • Зображення: перехід між зображеннями.

Як змінити режим набору

За допомогою параметра «Режим набору» можна перемикатися між режимами «Звичайний набір», «Сліпий набір» і «Прямий сліпий набір». Посуньте пальцем вгору чи вниз, щоб змінити режим.

Замість використання ротора для вибору режиму набору можна перейти в меню «Параметри» > «Спеціальні можливості» > VoiceOver > «Тип набору тексту».

Ось як працюють ці режими.

Звичайний набір

Посуньте пальцем ліворуч або праворуч, щоб вибрати клавішу на клавіатурі, а потім двічі клацніть, щоб ввести потрібний символ. Також можна вибрати клавішу, пересуваючи палець клавіатурою, а потім натиснути на екран другим пальцем, не прибираючи перший.

Функція VoiceOver промовляє вибраний символ, а потім іще раз, коли ви його вводите.

Сліпий набір

Клацніть клавішу на клавіатурі, щоб вибрати її, а потім приберіть палець, щоб ввести символ. Якщо ви клацнули неправильну клавішу, посуньте палець до потрібної.

Функція VoiceOver промовляє символ кожної клавіші, яку ви вибираєте. Коли ви прибираєте палець, функція VoiceOver вводить символ.

Прямий сліпий набір

Текст вводиться як за вимкнутої функції VoiceOver. У цьому режимі функція VoiceOver вимикається під час вводу тексту.

Як вибрати параметри

Деякі з наведених вище функцій доступні на роторі за замовчуванням, а деякі є додатковими.

Щоб вибрати параметри ротора, перейдіть до розділу «Параметри» > «Спеціальні можливості» > VoiceOver > «Ротор». Потім виберіть параметри, які потрібно вибрати для ротора.

Деякі функції ротора доступні не завжди. Наприклад, функцію «Режим набору» можна вибрати, тільки коли на екрані є клавіатура.

Дата опублікування: