Спеціальні спрощення на iPhone, iPad і iPod touch

Дізнайтеся, як додати функції VoiceOver, Assistive Touch, «Керований доступ» тощо до Центру керування для зручного доступу. А швидкий доступ до часто використовуваних функцій доступності можна отримати за допомогою потрійного натискання.

Використання бічної або верхньої кнопки

Якщо пристрій не має кнопки «Початок», на ньому є або бічна, або верхня кнопка.

  • Щоб налаштувати спеціальне спрощення, перейдіть до меню «Параметри» > «Доступність» > «Спеціальне спрощення», а потім виберіть функції, якими ви найчастіше користуєтеся.
  • Щоб скористатися спеціальним спрощенням, тричі натисніть бічну або верхню кнопку.
  • Щоб знизити швидкість подвійного чи потрійного натискання бічної або верхньої кнопки, перейдіть до меню «Параметри» > «Доступність» > «Бічна кнопка» (або «Верхня кнопка»), а тоді змініть параметр.

Використання кнопки «Початок»

  • Щоб налаштувати спеціальне спрощення, перейдіть до меню «Параметри» > «Доступність» > «Спеціальне спрощення», а потім виберіть функції, якими ви найчастіше користуєтеся.
  • Щоб скористатися спеціальним спрощенням, тричі натисніть кнопку «Початок».
  • Щоб знизити швидкість подвійного чи потрійного натискання кнопки «Початок», перейдіть до меню «Параметри» > «Доступність» > «Кнопка "Початок"», а тоді змініть параметр.

Використання Центру керування

  • Щоб персоналізувати параметри Центру керування, перейдіть до меню «Параметри»  > «Центр керування», а потім торкніть кнопку «Додати» іконка «Додати» поряд із потрібними функціями доступності, як-от «Спеціальні спрощення», «Лупа», «Слухові апарати» й «Керований доступ».
  • Щоб активувати функцію доступності з Центру керування, відкрийте Центр керування й виберіть потрібну функцію.
Дата опублікування: