Якщо Safari не завантажує вебсайти або завершує роботу на iPhone, iPad або iPod touch

Якщо не вдається завантажити вебсайт або вебсторінку чи Safari несподівано завершує роботу, виконайте наведені нижче дії.

Підключіться до іншої мережі

Спробуйте завантажити вебсайт, як-от www.apple.com, використовуючи стільникову мережу. Якщо з’єднання зі стільниковою мережею відсутнє, підключіться до іншої мережі Wi-Fi, а потім завантажте вебсайт.

Якщо ви використовуєте віртуальну приватну мережу (VPN), перевірте параметри VPN. Деякі програми або вебсайти можуть блокувати завантаження контенту, якщо VPN увімкнено.

Перезапустіть пристрій

Вимкніть пристрій і знов увімкніть його.

Очищення даних вебсайтів

Ви можете час від часу очищувати дані вебсайтів, щоб покращувати швидкодію Safari.

  1. Перейдіть у меню «Параметри» > Safari.
  2. Торкніть параметр «Стерти історію і дані сайтів».
  3. Торкніть параметр «Стерти історію і дані», щоб підтвердити.

Як увімкнути JavaScript

Увімкніть JavaScript, якщо ще не зробили цього.

  1. Перейдіть у меню «Параметри» > Safari > «Експертні».
  2. Знайдіть функцію JavaScript.
  3. Торкніться відповідної кнопки, щоб увімкнути JavaScript.

Додаткова допомога

Якщо проблема не зникає та впливає лише на певний вебсайт або вебсторінку, перевірте, чи ввімкнено функцію «Приват-реле». Ви можете тимчасово вимкнути функцію «Приват-реле» в «Параметрах iCloud». Якщо Safari все одно не завантажує вебсайти, і ви виконали всі ці дії, зверніться до розробника вебсайту по додаткову допомогу.

Дата опублікування: