Примітки до випуску Logic Remote

Дізнайтеся, що нового в Logic Remote.

Нові можливості Logic Remote 1.5.3

Продуктивність

 • Покращено швидкість прокручування в мікшері.

Доступність

 • VoiceOver тепер правильно оголошує всі тональності.
 • VoiceOver тепер правильно оголошує назву доріжки на РК-дисплеї.
 • VoiceOver тепер правильно оголошує позицію бігунка на РК-дисплеї.
 • VoiceOver тепер правильно оголошує кнопку «Цикл».
 • Вирішено проблему, через яку функція VoiceOver могла оголошувати кнопку «Грати арпеджіо» на РК-дисплеї, яка насправді не відображалася.

Мікшер

 • Тепер можна переміщувати плагіни між вставками в інспекторі смуг каналів.
 • У Logic Remote тепер видно перший слот плагіна на смугах каналів із неактивними плагінами.
 • Тепер можна копіювати та вставляти параметри плагінів між видами мікшера й регуляторів плагіна.
 • Кнопки панорамування функції Sends on Faders (Надсилання на фейдери) тепер видно в мікшері Logic Remote у режимі Independent Pan (Автономне панорамування).
 • Надсилання до фейдера тепер позначаються іншим кольором у мікшері.

Лупи Live Loops

 • Тепер із сітки Live Loops у Logic Remote можна видаляти доріжки.
 • Клітинки в черзі на сітці Live Loops тепер синхронно блимають після вибору однієї за одною.
 • Тепер у Logic Control можна видаляти доріжки Live Loops.
 • У Logic Remote тепер відображається огляд форми хвилі аудіо, записаного в клітинки Live Loops після припинення записування за допомогою глобальної кнопки Transport Stop (Зупинення транспорту).

Фонотека

 • Тепер за допомогою Logic Remote можна вибирати звуки з фонотеки MainStage.

Пульт Smart Controls

 • Регулятори Smart Controls на гітарних концертах MainStage тепер не зникають із Logic Remote.

Клавішні команди

 • Команда «Відтворити з останньої позиції» тепер працює належним чином.

Розумна довідка

 • Якщо вміст уже завантажено, під час повторного відкриття Logic Pro більше не відображається повідомлення Unable to download Smart Help content (Не вдається завантажити вміст довідки).


Попередні версії

  

Logic Remote 1.5.2

Що нового

 • Підтримка розширених інструментів покрокового секвенсера, що дають змогу виконувати покрокове записування в реальному часі, редагування мелодичних барабанних патернів тощо.
 • Покращено стабільність програми й виправлено помилки.

Нові можливості й удосконалення

 • Додано пункт «Зберегти як» у меню «Параметри».
 • В області перегляду покрокового секвенсера тепер передбачено можливість записування в рядки в реальному часі.
 • В області перегляду покрокового секвенсера тепер є монорежим, що спрощує редагування монофонічних патернів, як-от басових ліній.
 • В області перегляду покрокового секвенсера на iPad тепер передбачено можливість керування режимом записування покрокового вхідного сигналу.

Стабільність і надійність

 • Вирішено проблему, через яку програма Logic Remote несподівано завершувала роботу в разі перемикання області перегляду з «Клавішних команд» на Smart Help (Інтелектуальна довідка) під час завантаження вмісту довідки.

Продуктивність

 • Покращено ефективність прокручування в Logic Remote під час навігації в мікшері за допомогою клавіш зі стрілками вліво або вправо в Logic Pro.

Доступність

 • VoiceOver тепер правильно оголошує кнопку вибору патча під час використання Logic Remote з MainStage.
 • Сітка Live Loops у Logic Remote тепер доступна за допомогою VoiceOver.
 • Елементи керування Remix FX у Logic Remote тепер доступні за допомогою VoiceOver.

Лупи Live Loops

 • Коригування, внесені до параметрів Alchemy Smart Controls, тепер правильно записуються з Logic Remote у Live Loops.
 • Зміни, внесені в меню «Параметри» в Live Loops, тепер відображаються належним чином.
 • Тепер можна вибрати кілька порожніх комірок Live Loops у Logic Remote.
 • Комірки Drummer і Pattern у Live Loops тепер можна переміщувати між усіма доріжками в стеку доріжок у Logic Remote.
 • Тепер можна вибирати кілька комірок у відображенні Live Loops вздовж верхньої панелі в області перегляду «Клавіатура».
 • Вирішено проблему, через яку відображення Live Loops вздовж верхнього краю вікна Smart Controls & Fretboard несподівано зникало під час перемикання відображення Hide Tracks (Приховати доріжки) в Logic Pro.
 • Змахування з одного стовпця Live Loops для запуску до іншого в Logic Remote тепер ставить комірки в чергу в Logic Pro.
 • У підменю відтворення для комірок Live Loops тепер є регулятор підсилення.

Покроковий секвенсер

 • Області патернів покрокового секвенсера тепер продовжують відтворення, якщо приховати область перегляду покрокового секвенсера під час відтворення й торкнути комірку Live Loops, щоб додати крок.
 • У Pattern Inspector (Інспектор патернів) тепер є можливість керувати параметрами легато, автоматичного режиму й каналу MIDI.

Мікшер

 • Коли для відтворення в MainStage установлено монофонічний режим, у Logic Remote більше не відображається елемент керування панорамуванням на смузі каналу.
 • Вибір каналу мікшера в Logic Remote тепер скасовує вибір інших кількох вибраних доріжок.
 • Пункт меню Sends on Faders (Надсилання на фейдери) тепер постійно доступний.
 • Вибір вставок на смугах каналів віртуальних інструментів тепер продовжує працювати після вилучення одного плагіна віртуального інструмента і вставлення іншого.
 • Тепер у разі подвійного натискання фейдера його значення скидається до 0 дБ, як і має бути.
 • Тепер після переміщення фейдерів гучності в їхні мінімальні положення їх і далі можна регулювати.
 • Вимірювачі каналу в мікшері тепер продовжують відображатися під час прокручування області перегляду в Logic Remote.
 • Спливні елементи надсилання тепер відображаються відразу після натискання.
 • Область перегляду плагінів Alchemy більше не повертається до сторінки 1 у разі ввімкнення або вимкнення області перегляду каналів.
 • Область перегляду плагінів Space Designer більше не повертається до сторінки 1 у разі редагування значення на сторінці 2.
 • Вирішено проблему, через яку в програмі Logic Remote несподівано відображалися фейдери для каналів, які не включали вибране надсилання в режимі Sends on Faders (Надсилання на фейдери).
 • Вирішено проблему, через яку в програмі Logic Remote після вибору доріжки папки несподівано відображалися елементи керування мікшера.
 • Область перегляду мікшера в Logic Remote тепер оновлюється надійніше й відповідає Logic Pro.
 • Змахування двома пальцями на Magic Trackpad 2 тепер регулює фейдери гучності належним чином.

Плагіни

 • Натискання кнопки ввімкнення/вимкнення еквалайзера в Chromaverb більше не призводить до переміщення вікна плагіна на сторінку 1.

Remix FX

 • Зміни, внесені до смуги фільтра для Remix FX з активованим блокуванням FX, тепер відображаються, якщо відобразити повну область перегляду Remix FX.
 • Тепер можна досягти пунктів, розташованих у нижній частині області перегляду Remix FX у Logic Remote.

Пульт Smart Controls

 • Область перегляду Smart Controls в Logic Remote тепер оновлюється надійніше й відповідає Logic Pro.

Автоматизація

 • Фейдери в Logic Remote тепер оновлюються належним чином у разі використання автоматичних режимів Touch Trim або Touch Relative.

Клавішні команди

 • Нові маркери, створені за допомогою клавішної команди в Logic Remote, тепер відразу стають видимими в Logic Remote.
 • Натискання клавіші 1 на Smart Keyboard для відкриття Smart Controls й області перегляду «Клавіатура» більше не відкриває браузер лупів, якщо останній було відображено в попередній області перегляду.
 • Область перегляду клавішних команд тепер відкривається безпосередньо на останній переглянутій сторінці в разі повернення з іншої області перегляду.
 • Для Magic Keyboard тепер є клавішна команда «Зберегти проєкт».
 • Вирішено низку проблем з виконанням клавішних команд з клавіатури Bluetooth, підключеної до iPhone.
 • Меню «Редагувати клавішні команди» тепер відображається належним чином після переміщення області перегляду «Фонотека» в нижню частину екрана.
 • Редактор клавішних команд тепер відображається належним чином після вибору меню «Редагувати клавішні команди» під час відображення шкали часу.

Загальне

 • Додавання семплів до Drum Machine Designer більше не призводить до короткочасного відображення неочікуваного попередження в Logic Remote.
 • Індикація часу залишається видимою після зміни орієнтації з альбомної на портретну на iPhone.
 • Ноти тепер зберігають звучання належним чином під час записування MIDI з увімкненою функцією Sustain на Smart Keyboard.
 • Вирішено проблему, через яку перехід з Remix FX до Channel EQ призводив до розмитого або відсутнього відображення.
 • Покращено зміну розміщення й розміру фонотеки під час перемикання областей перегляду.

Logic Remote 1.5.1

Стабільність і надійність

 • Більше не трапляється несподіваного завершення роботи Logic Remote під час програвання нот на підключеній MIDI-клавіатурі.

Мікшер

 • Область перегляду мікшера в Logic Remote тепер оновлюється надійніше й відповідає Logic Pro.
 • На iPad переміщення фейдера на мікшері після прокручування більше не призводить до переміщення інших фейдерів.

Лупи Live Loops

 • Тепер після натискання кнопки «Редагувати» в області перегляду Live Loops кнопка Grid Stop (Зупинити сітку) поводиться належним чином. 

Екранні інструменти

 • Панелі барабанів і пульт Smart Controls тепер коректно відображаються під час завантаження патчів Electronic Drum Kit (Набір електронних барабанів).

Logic Remote 1.5

Нові можливості й удосконалення

 • Додано можливість керування покроковим секвенсером за допомогою iPad або iPhone для створення бітів, басових ліній та мелодичних партій.
 • Підтримка команд клавіатури під час використання Smart Keyboard або клавіатури Bluetooth.

Стабільність і надійність

 • Logic Remote більше не зависає в таких ситуаціях:
  • під час доступу до фонотеки після перегляду мікшера в разі підключення до MainStage;
  • під час використання Live Loops і Remix FX на iPhone.

Доступність

 • VoiceOver тепер оголошує кнопки вибору області перегляду на верхній панелі.
 • Використання VoiceOver для відключення Sustain на акордних смугах тепер працює коректно.

Лупи Live Loops

 • Назви сцен і кнопки запуску тепер лишаються видимими під час перетягування комірок Live Loops.
 • Петлі Live Loops тепер поводяться надійніше під час вибору й запуску сцен.
 • Вікно налаштувань сцени тепер коректно відображається після додавання доріжок у Logic Pro. 
 • Змахування для запуску комірок тепер коректно ставить їх у чергу для відтворення.
 • Logic Remote тепер коректно оновлює вигляд і відображає комірки Live Loops, вибрані в Logic.
 • Logic Remote тепер коректно виконує прокручування після коригування розміру сітки Live Loops.
 • Закріплені нотатки більше не обрізаються несподівано під час запуску записування комірки.
 • Кольори комірок Live Loops тепер відображаються правильно, коли для параметра Region Color («Колір області») в Logic Pro установлено значення As Track Color («Як колір доріжки»).

Мікшер

 • Рух двома пальцями на зовнішньому трекпаді тепер можна використовувати для керування панорамуванням, регуляторами та фейдерами.
 • Область перегляду мікшера в Logic Remote тепер оновлюється надійніше й відповідає Logic Pro.
 • Кнопки керування виглядом сторінки у вікнах плагінів тепер реагують на окремі натискання.
 • Плагін Drum Kit Designer тепер коректно відображається на смузі каналу для доріжок Drummer.

Пульт Smart Controls

 • Вигляд пульта Smart Controls у Logic Pro тепер оновлюється відповідно до змін, внесених у Logic Remote.

Екранні інструменти

 • Екранні інструменти тепер коректно реагують на вхідний сигнал MIDI від зовнішніх контролерів, підключених за допомогою комплекту адаптера для підключення камери.
 • Fretboard на iPhone тепер залишається видимим після переходу до області перегляду Perform Using (Виконати за допомогою) та назад без зміни вибору.

Контент 

 • Вікно фонотеки тепер залишається відкритим після торкання набору параметрів, що спрощує пошук звуків.

Загальне

 • На iPhone команда «Вирізати» тепер правильно працює, якщо перед її виконанням вибрати комірки Live Loops в альбомній орієнтації, а потім перейти до портретної орієнтації.
 • Logic Remote тепер показує правильну доріжку після перемикання області перегляду зі Smart Controls на Live Loops.
 • Logic Remote тепер відображає діалогове вікно, якщо в новому порожньому проєкті в Logic Pro відкрити вікно «Нова доріжка».

Logic Remote 1.4

Нові можливості й удосконалення

 • Керуйте Live Loops з iPad або iPhone, запускаючи клітинки або перемикаючись між сценами.
 • Використовуйте Multi-Touch для виконання Remix FX на окремих доріжках або в усій композиції.
 • Переглядайте й додавайте Apple Loops до своїх проєктів Live Loops з iPad.
 • Відтепер Logic Remote підтримує темний режим.

Доступність

 • Fretboard на iPhone тепер можна доступний за допомогою VoiceOver.
 • Параметри вводу/виводу, надсилань і головного фейдера тепер доступні за допомогою VoiceOver.
 • Кнопка попередньої доріжки тепер правильно оголошується VoiceOver.

Стабільність і надійність

 • Вирішено проблему, через яку програма Logic Remote іноді несподівано завершувала роботу під час програвання акордних смуг відразу після виходу з режиму сну iPad Pro з розміром екрана 12,9 дюйма.
 • Вирішено проблему, через яку програма Logic Remote іноді несподівано завершувала роботу в разі швидкої зміни патчів у MainStage.

Мікшер

 • Більше не відбувається несподіване відображення елементів меню Pan (Панорамування) та Binaural Pan (Бінауральне панорамування) на монофонічних доріжках; вони відображаються, як належить, на стереофонічних доріжках.
 • Переміщення фейдера на +6 дБ у Logic Remote більше не спричиняє перескакування відповідного фейдера в позицію -∞.
 • У стеках доріжок більше не відображаються зайві елементи керування панорамуванням.
 • Під час налаштування панорамування на накладанні тепер відображається абсолютне значення панорамування, а не значення відносно попереднього параметра.
 • Тепер у Logic Remote фейдери відображаються золотавими, коли Logic знаходиться в режимі Sends on Faders (Надсилання на фейдери).
 • У проєктах, що містять більше каналів, ніж можна відобразити за раз, тепер можна проводити по області перегляду, щоб перейти безпосередньо до головної смуги каналу в мікшері.
 • Тепер Logic Remote завжди правильно відображає другий плагін, введений на смузі каналу.
 • У спливних вікнах, що стосуються призначень вводу, виводу, стерео та панорамування смуги каналу, тепер відображаються прапорці біля призначених параметрів.
 • У Logic Remote більше не відображаються хибні кнопки соло на смузі каналу виходу стерео й головній смузі каналу.
 • Більше не відбувається періодичний несподіваний обхід надсилань шини після обходу іншої шини, натискання кнопки «Початок» на пристрої та повторного переходу Logic Remote на передній план.
 • Кнопки відкривання плагінів тепер працюють стабільно.
 • Слот інструмента на смузі каналу віртуального інструмента більше не перемикається в режим No Input (Немає вхідного сигналу) замість Instrument (Інструмент) у разі вилучення плагіна Drum Kit Designer зі слота за допомогою Logic Control.
 • Тепер спливні вікна плагіна працюють належним чином після змінення порядку плагінів на смузі каналу.
 • Перший канал тепер має правильне маркування «Audio 1» (Аудіо 1) у проєктах, що містять велику кількість доріжок.
 • Перші доріжки в мікшері Logic Remote тепер реагують на дотик у проєктах, що містять більше доріжок, ніж вміщується на екрані iPad.
 • Фейдери на Logic Remote тепер належним чином візуально оновлюються після автоматичного запису.
 • Тепер на фейдерах Logic Remote відображаються десяткові кроки значень фейдера.
 • У монофонічних каналах більше не відбувається неправильне відображення елементів керування панорамуванням із повним зміщенням вліво.

Плагіни

 • Перехід від плагіна з кількома сторінками до плагіна з однією сторінкою більше не призводить до відображення порожньої області перегляду.
 • Еквалайзер лінійної фази тепер має такий самий вигляд, як і в Logic Pro X та MainStage.
 • Елементи керування підсиленням для параметричних смуг в Channel EQ тепер регулюють правильні смуги.
 • Елементи керування перетворювачем підсилення Channel EQ та елементи керування перетворенням аналізатора тепер можна налаштовувати безпосередньо на сенсорному екрані.
 • Тепер у Logic Remote стабільно відображається затемнена область діапазону частот Channel EQ з одночасним регулюванням частоти.

Пульт Smart Controls

 • Назви елементів набору Drum Machine Designer тепер відображаються належним чином на екрані «Барабани».

Загальне

 • Пульт Smart Controls більше не стає неактивним після скасування видалення патча.
 • Перемикач Sustain тепер стабільно активується при використанні Logic Remote із MainStage у момент перемикання з Smart Controls and Keyboard (Пульт Smart Controls і клавіатура) на Chord Strips (Акордні смуги) та знову на Smart Controls and Keyboard (Пульт Smart Controls і клавіатура).
 • В області перегляду клавішних команд тепер залишається поточна сторінка при переході до іншої області перегляду і назад.
 • Тепер кнопка Tempo у вікні Tempo and Time Signature (Темп і музичний розмір) візуально реагує на натискання.
 • Під час редагування сторінки «Клавішні команди» на iPhone в альбомній орієнтації стабільно відображається правильний номер сторінки.
 • Більше не відбувається несподіване змінення положення бігунка в разі переходу з портретної на альбомну орієнтацію на iPhone X.

Logic Remote 1.3.5

• Покращено стабільність програми та виправлено помилки.

Logic Remote 1.3.4

• Покращено стабільність програми та виправлено помилки.

Logic Remote 1.3.3

 Нові можливості й удосконалення

 • Тепер в iPhone представлено більше сенсорних елементів керування, зокрема для гітари, басу, барабанів, Smart Strings та акордних смуг.

Мікшер

 • Назва головного вихідного каналу на мікшері продовжує відображатися після додавання доріжок.
 • На iPhone при виборі порожньої смуги каналу віртуального інструмента більше не відбувається неправильне відображення елементів керування вводом аудіоінтерфейсу.
 • Еквалайзер знову правильно відображається на пристрої iOS. 
 • На смугах каналів зовнішніх інструментів, доданих до MainStage, тепер відображаються кнопки соло в Logic Remote.
 • У каналі стереовиводу більше не з’являється кнопка «Запис» на iPhone. 
 • Тепер банер налаштування плагіна залишається відкритим, доки ви не торкнетеся області за його межами, що спрощує прослуховування різних параметрів.

Стабільність і надійність

 • Logic Remote більше не закривається несподівано на iPhone, якщо повернути пристрій із відкритим діалоговим вікном «Please open a Logic Project to begin» (Відкрийте проєкт Logic, щоб почати). 

Загальне

 • Тепер у разі повторного запуску MainStage, коли в Logic Remote відкрито діалогове вікно «Please open a MainStage concert to begin» (Відкрийте концерт MainStage, щоб почати), діалогове вікно закривається належним чином після відкриття концерту. 
 • При закриванні файлу на хост-пристрої тепер у Logic Remote відображається діалогове вікно «Please open a Logic project to begin» (Відкрийте проєкт Logic, щоб почати) замість мікшера з попереднього проєкту. 
 • Тепер у Logic Remote можливе створення до шести доріжок Drummer за допомогою GarageBand.
 • Приглушені ноти, що програвалися на грифі акордної смуги, тепер записуються належним чином у GarageBand. 
 • Тепер при активації арпеджіатора Sustain автоматично вимикається.
 • Забезпечено кращу чутливість клавіш до швидкості натискання під час гри на екранних інструментах.

Плагіни

 • Logic Remote тепер належним чином контролює круглий регулятор в Alchemy. 

Logic Remote 1.3.2

Мікшер

 • Прокручування мікшера більше не призводить до відображення порожньої області у вимірювачах амплітуд.
 • У разі змінення назв чи кольорів доріжок на хост-пристрої ці зміни тепер відразу відображаються в інспекторі Logic Remote.
 • При натисканні команди надсилання без вмісту в Logic Remote більше не відображаються непотрібні команди, наприклад Bypass (Обхід).
 • При натисканні на канал External MIDI (зовнішній MIDI) або Output (Вихідний) більше не відбувається несподіване відображення меню Sends (Надсилання).
 • Зміни в режимі панорамування каналу в області хост-програми тепер відразу відображаються в Logic Remote.
 • Тепер елементи керування панорамування стерео можна інвертувати безпосередньо з Logic Remote.
 • Кнопка «Запис» тепер стабільно відображається при виборі кнопки Show/Hide Record Enable (Показати/приховати запис) в GarageBand під час використання Logic Remote на iPhone.
 • Тепер можна робити додаткові надсилання за допомогою Logic Remote, коли перша сторінка надсилань заповнена, а на другій сторінці ще немає жодного надсилання.

Загальне

 • На iPhone тепер видно всі значення положення тактів і доль, коли бігунок знаходиться перед першим тактом пісні.
 • Тепер часова шкала залишається видимою після змінення орієнтації пристрою на альбомну та знову на портретну.
 • Теги довідки тепер стабільно відображаються на iPhone.

Logic Remote 1.3.1

Екранні інструменти

 • Тепер можна налаштувати Drum Kit як вхід для екранного інструмента для будь-якого патча віртуального інструмента.
 • Спосіб входу екранного інструмента Logic Remote тепер стабільно оновлюється при заміні патчів.
 • Клавіатура екранних інструментів більше не надсилає несподівано велику кількість повідомлень про вимкнення Sustain у деяких ситуаціях.

Мікшер

 • Вимірювачі рівня в програмі тепер послідовно реєструють піки.
 • Вимірювачі рівня тепер відображають зчитані значення.
 • У разі подвійного натискання порожньої області огляду еквалайзера тепер додається тип плагіна еквалайзера, зазначений хост-програмою.
 • У разі подвійного натискання слота Compressor тепер підключається плагін Compressor.
 • Тепер у разі подвійного натискання фейдера гучності для його підсилення задається значення 0 дБ.
 • У каналах мікшера на iPhone тепер відображається індикатор кліпу.
 • Тепер можна скинути всі вимірювачі рівня, торкнувши відображення пікового рівня на одному вимірювачі.
 • Тепер можна обійти окремі надсилання в області перегляду мікшера Logic Remote.
 • Тепер можна призначати нові надсилання в області перегляду мікшера Logic Remote.
 • Надсилання, які обійшли, тепер затемнюються в області перегляду мікшера Logic Remote.
 • Плагіни, призначені смугам каналу, тепер можна відкривати подвійним натисканням.
 • Тепер на iPhone у разі вилучення останнього надсилання зі сховища Send 5-8 в області перегляду відображається сховище Sends 1-4.
 • На iPhone на головному вимірювачі більше не відображається лінійна шкала, коли в параметрах Logic вибрано експоненційну.
 • В EXS24 кнопки «Назад» і «Далі» тепер правильно позначені.

Клавішні команди

 • Кнопки ключових команд у Logic Remote тепер підсвічуються на позначення їхнього стану.

Загальне

 • Logic Remote тепер підтримує автоматичні режими Trim (Обрізати) та Relative (Відносний).
 • Logic Remote тепер стабільно показує шлях до вибраних патчів.
 • Logic Remote більше не надсилає несподіваних повідомлень про вимкнення сустейну на початку запису MIDI.
 • Тепер клавішу пробілу на клавіатурі Smart Keyboard для iPad Pro можна використовувати для зупинки/запуску.

Logic Remote 1.3

Нові можливості й удосконалення

 • Додано підтримку iPad Pro та iPhone.
  (Версія для iPhone є сумісною лише з Logic Pro X і включає тільки керування передачею даних, двоканальні фейдери смуг, автоматичний запис і доступ до клавішних команд)
 • Тепер ви можете підключитися одночасно до кількох пристроїв з увімкненою програмою Logic Remote до однієї хост-програми.
 • Тепер можна перетягувати кнопки клавішних команд в інше місце в області перегляду клавішних команд.
 • За допомогою кнопки «Скинути соло» тепер можна керувати кнопкою «Kill/Recall Solo» (Усунути/викликати соло) в Logic Pro X.

Удосконалення для iPad Pro

 • Вища роздільна здатність iPad Pro дає змогу розширити область відображення.
  • Кількість видимих смуг каналів у мікшері збільшено з 9 до 12.
  • Максимальну кількість клавіш фортепіанних клавіш, які можна натиснути на поточному екрані, збільшено з 31 до 41.
  • Кількість видимих кнопок клавішних команд збільшено з 24 до 35.
  • Кількість акордних смуг, доступних на поточному екрані, збільшено з 8 до 12.
 • Logic Remote на iPad Pro включає комбіновану область перегляду, на якій є рядок клавішних команд додатково до області Smart Controls та екранних інструментів та області акордних смуг.
 • На iPad Pro елемент смуги каналу поєднано з інтерфейсом плагіна. Це дає змогу використовувати ланцюжок плагінів, не повертаючись до області перегляду мікшера.

Надійність

 • Logic Remote 1.3 містить численні виправлення та вдосконалення, що мають на меті покращення зв’язку.

Клавішні команди 

 • Тепер вікно «Клавішні команди» належним чином оновлюється під час повторного підключення до хост-пристрою.
 • Натискання клітинки непризначеної клавішної команди на Logic Remote більше не призводить до блимання екрана в Logic Pro X.

Плагіни

 • Більше не потрібно відкривати вікно плагіна Channel EQ на хост-пристрої для Logic Remote, щоб відобразити криву еквалайзера.
 • Налаштування повзунка ES2 Digiwaves у Logic Remote більше не призводить до несподіваного циклічного переходу ES2 по хвилях.

Екранні інструменти

 • Екранна клавіатура тепер правильно подає звук після переходу від клавіатури до акордних смуг, а потім знову до клавіатури.

Logic Remote 1.2.3

 • Тепер на Channel EQ правильно відображається крива еквалайзера.
 • Значення підсилення у Channel EQ тепер відтворюють правильне положення на екрані.
 • У разі використання з GarageBand у Logic Remote більше не відображаються кнопки «Повторення ноти» та «Стерти вибірково» на екрані «Барабани».

Logic Remote 1.2.2

Нові функції

 • Logic Remote тепер включає вкладки Smart Controls (Transform Pad і X/Y Pad) для інструментів Alchemy.
 • Тепер у Logic Pro X або GarageBand можна створювати більше однієї доріжки Drummer за допомогою Logic Remote.
 • Подвійне натискання слота інструмента тепер відкриває плагін цього інструмента.

Додаткові оновлення

 • Покращено загальну стабільність програми.
 • У Logic Remote тепер відображається таке саме діалогове вікно з попередженням, що і в Logic Pro X у разі вибору режиму автоматичного записування.
 • При виборі входу або виходу в Logic Remote поточний канал тепер позначатиметься прапорцем.

Logic Remote 1.2.1

Нові функції

 • У Logic Remote більше не відображається непотрібна кнопка «Соло» на смугах каналів зовнішнього MIDI.
 • Підвищено чутливість редагування графіків у Graphic EQ.
 • Тепер можна закривати спливні вікна зі смуги каналу, торкнувшись у будь-якому місці в межах тієї ж смуги каналу.

Logic Remote 1.2

Нові функції

 • Channel EQ у Logic Pro X можна налаштовувати безпосередньо з iPad.
 • В області перегляду нового плагіна надається доступ до параметрів плагіна Logic або Audio Unit через Logic Pro X.
 • За допомогою Logic Pro X можна віддалено додавати плагіни або змінювати їхній порядок.
 • Можна керувати параметрами мікрофона й інших сумісних аудіоінтерфейсів
 • Тепер можна вибирати доріжки в спливному меню на РК-дисплеї.
 • Утримуючи кнопки перемикання каналів передачі даних, тепер можна прокручувати доріжки або канали.
 • Тепер у разі одного натискання на центр регулятора його значення не змінюється.
 • Тепер екранний інструмент «Гриф бас-гітари» доступний з усіма патчами.
 • Logic Remote тепер може ігнорувати параметри режиму сну на iPad.
 • Стан кнопки «Метроном» тепер відображає стан метронома в програмі Logic Pro X або GarageBand.
 • Тепер мікшер відкриває останню вибрану область перегляду.

Стабільність

 • Більше не відбувається несподіване закриття Logic Remote у разі переходу в область перегляду пульта Smart Controls з області «Барабани» або Chord Strip (Акордна смуга) за вибраного патча драм-машини.

Загальне

 • При повторному відкритті Logic Pro X програма Logic Remote під час відновлення з’єднання більше не відображатиме непотрібне діалогове вікно «Please open a Logic project» (Відкрийте проєкт Logic).
 • Logic Remote більше не скасовує положення регулятора тремоло MainStage.
 • Кнопки наступного й попереднього патчів тепер постійно доступні у MainStage при виборі першого чи останнього патча в списку патчів.

Logic Remote 1.1.1

 • Додано підтримку iOS 8

Logic Remote 1.1

 • Новий оптимізований інтерфейс
 • Додано більше варіантів шкал для екранних інструментів

Logic Remote 1.0.4

Вирішено проблему, через яку режими шкал та акордні смуги не оновлювалися до поточної тональності проєкту.

Logic Remote 1.0.3

 • Додано підтримку MainStage 3.
 • Додано повзунок для регулювання чутливості клавіш до швидкості натискання в екранних інструментах.
 • У меню Logic Remote більше не відображається пункт «Нова доріжка Drummer», якщо в поточному проєкті Logic вже є доріжка Drummer.
 • Після створення нового проєкту в області перегляду Smart Controls/Екранні інструменти більше не відображається порожній екран вставлення плагіна.
 • Пункт меню «Вилучити клавішну команду» більше не з’являється при натисканні порожньої плитки у вікні «Клавішні команди».
 • Вирішено проблему, через яку зрідка відбувалося порушення синхронізації між часовими шкалами Logic Remote та GarageBand. 
 • Logic Remote більше не перешкоджає переходу iPad у режим сну.
 • При створенні нового патча через меню із шестірнею у програмі Logic Remote тепер відображається область перегляду «Фонотека».
 • Впроваджено кілька вдосконалень для підвищення доступності.

Logic Remote 1.0.2

 • Передбачено сумісність із GarageBand для Mac (v10.0).
 • Можливість налаштування діапазону швидкості натискання для екранних інструментів.
 • Тепер на екрані одночасно можуть відображатися вікна оглядача фонотеки і Smart Controls.
 • Впроваджено кілька вдосконалень для підвищення продуктивності й стабільності.

Logic Remote 1.0.1

 • Впроваджено кілька вдосконалень для вирішення проблем, пов’язаних зі встановленням з’єднання Logic Remote із комп’ютером, на якому запущено Logic Pro X.
 • Вирішено проблему, через яку програма Logic Remote могла несподівано закриватися під час заміни груп кнопок мікшера при переміщенні фейдера.
 • Вирішено проблему, через яку могло відбуватися зависання нот при перемиканні параметрів артикуляції.
 • Вирішено проблему, через яку вікно Chord Strip (Акордна смуга) могло ставати чорним, якщо створювали порожню доріжку віртуального інструмента, поки воно було відкрите.
 • Вирішено проблему, через яку на РК-дисплеї Logic Remote іноді відображався напис «Not Connected» (Не підключено) після успішного встановлення з’єднання з Logic Pro X.
 • Збільшено діапазон швидкості натискання під час гри на віртуальних інструментах із Logic Remote.
 • Вирішено проблему, через яку відключення Logic Remote під час утримування нот на клавіатурі могло призводити до зависання нот у Logic Pro X.
 • Впроваджено кілька вдосконалень для зменшення ймовірності зависання нот під час використання iPad з USB-клавіатурою.
 • iPad більше не переходить у режим сну, коли Logic Remote надсилає MIDI або відтворюється музика в Logic Pro X.
Дата опублікування: