Скидання базової станції AirPort

Дізнайтесь, як скинути налаштування базової станції AirPort Time Capsule, AirPort Extreme або AirPort Express.

Скидання базової станції AirPort повертає її до стану, який дозволяє відновити над нею контроль, якщо було втрачено пароль або якщо станція не реагує належним чином. Залежно від моделі базової станції її скидання можна виконати одним із наведених нижче способів.

 • Програмне скидання: скидання пароля базової станції і вимкнення захисту (налаштування контролю доступу й RADIUS) на 5 хвилин, що надає можливість установити з’єднання з мережею для внесення змін. Якщо протягом 5 хвилин не буде внесено жодних змін, базова станція повернеться до попередніх налаштувань. Використовуйте цей тип скидання, якщо адміністрування базової станції неможливе через забутий пароль.
 • Апаратне скидання: скидання базової станції до вихідного стану зі збереженням у пам’яті останньої конфігурації та всіх профілів, що надає можливість відновити базову станцію за допомогою попередніх налаштувань. Використовуйте цей тип скидання, коли базова станція не відповідає або під час усунення несправностей мережі, які неможливо вирішити в інший спосіб.
 • Скидання до заводських налаштувань: те саме, що й апаратне скидання, але з видаленням усіх збережених конфігурацій і профілів. Виконайте цей тип скидання перед продажем або передаванням базової станції іншому користувачеві. (Унаслідок такого скидання дані, що зберігаються на вбудованому жорсткому диску Time Capsule або на будь-якому зовнішньому жорсткому диску, підключеному до базової станції, не видаляються.)

Нижче наведено перелік того, що відбувається під час апаратного скидання або скидання до заводських налаштувань.

 • Базова станція налаштовується на запит IP-адреси за протоколом DHCP.
 • Пароль базової станції змінюється на «public».
 • Назва базової станції змінюється на «base station» із додаванням останніх шести цифр MAC-адреси базової станції.
 • Назва мережі базової станції змінюється на «Apple Network» із додаванням останніх шести цифр MAC-адреси базової станції.
 • Протягом однієї хвилини базова станція не відображатиметься в меню стану Wi-Fi або в програмі AirPort Utility. Потім пристрій можна використовувати зі стандартними налаштуваннями або переналаштувати його за допомогою програми AirPort Utility.

Якщо є така можливість, перед скиданням базової станції рекомендовано перевірити, чи її програмне забезпечення не потребує оновлення.

Скидання налаштувань базових станцій AirPort стандарту 802.11ac або 802.11n

Кнопка скидання на базовій станції розташована поруч із портами. Коли з’явиться відповідна вказівка, натисніть цю кнопку ручкою або випрямленою скріпкою.

Кнопка скидання на задній панелі AirPort Extreme або AirPort Time Capsule

Кнопка скидання на задній панелі AirPort Express

Програмне скидання

 1. Переконайтесь, що базову станцію під’єднано до джерела живлення. 
 2. Натисніть і потримайте кнопку скидання протягом 1 секунди, а потім відпустіть її. Індикатор стану на базовій станції блимає помаранчевим кольором.
 3. У меню стану Wi-Fi в рядку меню виберіть мережу Wi-Fi, створену базовою станцією.
 4. Відкрийте програму AirPort Utility, розташовану в підпапці «Утиліти» папки «Програми».
 5. Клацніть значок базової станції у програмі AirPort Utility, а потім у спливаючому меню виберіть пункт «Редагувати». Тепер можна змінити пароль або налаштувати базову станцію відповідно до власних потреб. Після закінчення натисніть «Оновити».

Апаратне скидання

 1. Переконайтесь, що базову станцію під’єднано до джерела живлення.
 2. Натисніть кнопку скидання й утримуйте її приблизно 5 секунд, поки індикатор стану на базовій станції не заблимає помаранчевим кольором. Відпустіть кнопку.
 3. Зачекайте близько хвилини, поки базова станція виконає перезапуск.
 4. Відкрийте програму AirPort Utility, розташовану в підпапці «Утиліти» папки «Програми».
 5. Натисніть кнопку «Інші пристрої Wi-Fi» та виберіть зі списку свою базову станцію. Натисніть «Редагувати».
 6. Виберіть «Інші параметри».
 7. Натисніть «Відновити попередні налаштування», а потім натискайте кнопку «Далі», доки не дістанетеся до останнього вікна.
 8. Коли програма AirPort Utility повідомить про те, що налаштування завершено, натисніть кнопку «Готово».

Скидання до заводських налаштувань можливе лише з версією прошивки 7.9.1 на AirPort Time Capsule 802.11ac та AirPort Extreme 802.11ac.

 1. Від’єднайте базову станцію від джерела живлення.
 2. Утримуючи натиснутою кнопку скидання, під’єднайте базову станцію до джерела живлення й продовжуйте утримувати кнопку скидання протягом приблизно 6 секунд, поки індикатор стану на базовій станції не почне швидко блимати помаранчевим кольором.
 3. Зачекайте близько хвилини, поки базова станція виконає перезапуск. Потім можна скористатися програмою AirPort Utility для налаштування базової станції.

Скидання базових станцій моделей AirPort Extreme стандарту 802.11b/g

Кнопка скидання на базовій станції розташована поруч із портами. Коли з’явиться відповідна вказівка, натисніть цю кнопку ручкою або випрямленою скріпкою.

Кнопка скидання на задній панелі базової станції AirPort Extreme

Програмне скидання

 1. Переконайтесь, що базову станцію під’єднано до джерела живлення.
 2. Утримуйте натиснутою кнопку скидання протягом 10 секунд, після чого відпустіть її.

Скидання до заводських налаштувань

 1. Від’єднайте базову станцію від джерела живлення.
 2. Утримуючи натиснутою кнопку скидання, під’єднайте базову станцію до джерела живлення та продовжуйте утримувати кнопку скидання протягом приблизно 5 секунд, поки не засвітяться три індикатори стану. Потім відпустіть кнопку.

Скидання моделей базових станцій AirPort Graphite або AirPort Snow (Dual Ethernet) стандарту 802.11b

Кнопка скидання на базовій станції розташована поруч із портами. Коли з’явиться відповідна вказівка, натисніть цю кнопку ручкою або випрямленою скріпкою. Якщо використовується базова станція AirPort Graphite або AirPort Snow (Dual Ethernet), під’єднайте комп’ютер безпосередньо до базової станції за допомогою кабелю Ethernet.

Кнопка скидання на задній панелі базової станції AirPort Snow

Програмне скидання (Mac OS X v10.6 або новішої версії)

 1. Переконайтесь, що базову станцію під’єднано до джерела живлення.
 2. Утримуйте кнопку скидання протягом 1 секунди. Коли пристрій перебуває в режимі програмного скидання, середній індикатор блиматиме раз на секунду. Пароль базової станції змінюється на «public», а IP-адреса скидається.
 3. До цієї базової станції можна під’єднатися за допомогою наступних налаштувань мережі.
  • IP-адреса 192.42.249.15
  • Маска підмережі 255.255.255.0
  • Маршрутизатор 192.42.249.13
 4. З меню стану Wi-Fi виберіть мережу, створену базовою станцією.
 5. Для зміни налаштувань базової станції відкрийте утиліту AirPort Admin для Graphite і Snow 4.2.5.
  • IP-адреса: змінювати IP-адресу слід лише в тому випадку, якщо її було надано інтернет-провайдером або системним адміністратором.
  • Скиньте пароль базової станції.
  • Увімкніть шифрування, щоб активувати захист мережі паролем. Увімкнувши шифрування, введіть новий пароль для мережі.
  • Після внесення потрібних змін натисніть кнопку «Оновити». Нові налаштування набудуть чинності після перезавантаження базової станції. 

Скидання до заводських налаштувань (Mac OS X 10.5 або новішої версії)

 1. Установіть на комп’ютері наступні параметри TCP для підключення Ethernet.
  • IP-адреса 192.42.249.15
  • Маска підмережі 255.255.255.0
  • Маршрутизатор 192.42.249.13
 2. Від’єднайте базову станцію від джерела живлення, а потім під’єднайте знову.
 3. Коли ввімкнуться всі три індикатори стану, натисніть кнопку скидання й утримуйте її протягом 30 секунд, поки не загориться середній індикатор стану базової станції AirPort. Якщо на базовій станції Graphite середній індикатор світиться зеленим кольором, це означає, що кнопку скидання було натиснуто запізно. Вимкніть живлення й повторіть спробу.
 4. Щоб змінити конфігурацію та перевстановити програмне забезпечення базової станції, скористайтеся утилітою AirPort Admin для Graphite і Snow 4.2.5. Ідентифікатор Ethernet базової станції, як-от 00-50-E4-5B-8F-EA, використовуватиметься як її ім’я.

 

Дата опублікування: