Підключення томів Xsan із розширеними параметрами

Використовуючи команди xsanctl із параметрами командного рядка, ви отримуєте додаткові можливості керування, коли підключаєте томи Xsan у клієнтах Xsan.

Використовуйте наведені далі аргументи з командами xsanctl на кожному комп’ютері, де потрібно підключити том Xsan.

--at=directory 
Підключає том Xsan у вказаному каталозі замість стандартного розташування у «/Volumes». Після додавання точки підключення відповідний каталог не створюється автоматично — він уже має існувати на цей час, щоб підключення пройшло вдало. У клієнтах Xsan із macOS Catalina каталог точки підключення в кореневому каталозі має бути синтезований відповідно до опису на сторінці посібника synthetic.conf(5).

--ro 
Підключає том Xsan лише для читання, а не для читання й запису (що є стандартним параметром).

--rw 
Підключає том Xsan для читання й запису. Використовуйте цей параметр, щоб змінити налаштування, за яким том підключається лише для читання. Це стандартне значення для клієнтів Xsan.

--threads 
Змінює кількість потоків, які клієнт Xsan використовує для запитів вводу-виводу. Не слід використовувати цей параметр у звичайних ситуаціях. Перед застосуванням у виробничому середовищі обов’язково протестуйте його роботу.
Стандартні значення аргументу --threads слід регулювати з невеликим кроком. Перед застосуванням у виробничому середовищі обов’язково протестуйте роботу цього параметра.

--dircachesize 
Установлює розмір кешу відомостей про каталог у клієнтах Xsan. Більший кеш може прискорити роботу деяких функцій, наприклад читання каталогів. Для більшості випадків підходить стандартне значення — 10485760. Перед застосуванням у виробничому середовищі слід протестувати роботу цього параметра. 
Стандартні значення аргументу --dircachesize слід регулювати з невеликим кроком. Перед застосуванням у виробничому середовищі обов’язково протестуйте роботу цього параметра.

--mnt_retry=n
Якщо не вдалося підключити том, виконуються повторні спроби в кількості *n* з інтервалом в одну секунду. Цей параметр доступний у macOS Sierra 10.12.4 та пізніших версіях. У деяких середовищах може знадобитися збільшити це значення, щоб том Xsan автоматично підключався під час завантаження.

Далі наведено приклади команд із переліченими вище аргументи для тому з іменем MyVolume.

mkdir /MyVolume
xsanctl mount MyVolume --at /MyVolume
xsanctl mount MyVolume --ro
xsanctl mount MyVolume --at /MyVolume --ro
xsanctl mount MyVolume --mnt_retry=60

В OS X El Capitan і пізніших версіях, коли ви підключаєте том із використанням будь-якої комбінації цих параметрів і команди «xsanctl mount», ваші параметри зберігаються в папці /etc/fstab і потім використовуються повторно для автоматичного підключення тому під час завантаження. Щоб змінити поточні параметри підключення, збережені в папці /etc/fstab, відключіть том за допомогою команди «xsanctl unmount MyVolume», а потім підключіть за допомогою команди «xsanctl mount», використовуючи потрібні параметри.

Дата опублікування: