macOS High Sierra

İmleç kaydırmayı kullanarak dolaşma

İmleç kaydırmayı kullanırken VoiceOver, dolaşmayı kolaylaştırmak için penceredeki veya sütundaki öğeleri kesintisiz bir döngüde sayar.

Not: VO, VoiceOver değiştiricisini temsil eder.

  1. VoiceOver İzlencesi’ni açın (VoiceOver açıkken VO-F8 tuşlarına basın), Dolaşma’yı tıklayın, sonra “İmleç kaydırmaya izin ver”i seçin.

  2. Kaydırmayı kullanmak için aşağıdakilerden birini yapın:

    • Penceredeki en son öğeden pencerenin en üstüne kaydırmak için VO-Sağ Ok tuşlarına basın.

    • Penceredeki ilk öğeden pencerenin en altına kaydırmak için VO-Sol Ok tuşlarına basın.

    • Bir sütunun (bir liste gibi) en altındaki öğeden, bir sonraki sütunun ilk öğesine kaydırmak için VO-Aşağı Ok tuşlarına basın.

    • Bir sütunun en üstündeki öğeden (bir liste gibi), bir önceki sütunun en son öğesine kaydırmak için VO-Yukarı Ok tuşlarına basın.