macOS High Sierra

Web sayfalarını DOM veya grup modunu kullanarak dolaşma

VoiceOver web sayfalarında dolaşmak için iki mod sağlar: bir web sayfasının Belge Nesnesi Modeli (DOM) ile veya birbiriyle ilgili öğeleri gruplayarak. Saptanmış olarak kullanılmak üzere bir mod seçebilir ve gerektiğinde kolayca modları değiştirebilirsiniz.

Not: VO, VoiceOver değiştiricisini temsil eder.

Saptanmış dolaşma modunu ayarlama

  • VoiceOver İzlencesi’ni açın (VoiceOver açıkken VO-F8 tuşlarına basın), Web kategorisini tıklayın, Dolaşma’yı tıklayın, sonra “DOM sırasına göre”yi veya “Öğeleri gruplayarak”ı seçin.

Dolaşma modları arasında geçiş yapma

Aşağıdakilerden birini yapın:

  • VoiceOver açık olduğunda, Komutlar menüsünü görüntülemek için VO-H-H tuşlarına basın, komutlar listesini daraltmak için "dom" yazın ve sonra "Web Dolaşma DOM veya Grubunu Değiştir" komutunu seçin.

  • Web Dolaşma DOM veya Grubunu Değiştir veya Grupla komutunu bir tuşa atamak için VoiceOver İzlencesi'ni kullanın, sonra web sayfalarını dolaşırken modları değiştirmek için bu anahtarı kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz: Klavye tuşlarına veya tuş takımı tuşlarına VoiceOver komutları atama.

DOM ile dolaşma

DOM ile dolaşırken web sayfasının yazarı tarafından ayarlanan sırada sola veya sağa gidersiniz. (DOM modunda yukarı ve aşağı gitme, web sayfalarını görüntülerken Rotor’a dahil edilen öğeleri taban alır.)

  • Web sayfasında listeler varsa, liste öğeleri arasında dolaşmak için ok tuşlarıyla birlikte VoiceOver değiştiricisine basın (listeyle etkileşimde olmanız gerekmez).

Öğeleri gruplayarak dolaşma

Gruba göre dolaşırken size bağlam duygusu vermek amacıyla her yöne gidebilirsiniz.

  • Web sayfasında listeler varsa, liste öğeleri arasında dolaşmak için listeyle etkileşime girin. Yalnızca bir öğe içeren gruplarla etkileşime girmeniz gerekmez.

Bir listeye gittiğinizde, VoiceOver listedeki öğelerin sayısını ve listenin sonuna ne zaman ulaştığını gösterir.

VoiceOver hareketlerini kullanırsanız, o anki web'de dolaşma modu, hareket rotorunu kullanarak web sayfalarında nasıl dolaştığınızı etkiler. DOM modunda, yukarı veya aşağı kaydırmak şu anki rotor ayarıyla eşleşen öğenin önceki veya sonraki örneğine götürür. Grup modunda, yukarı veya aşağı kaydırmak önceki veya sonraki birbiriyle ilgili öğeler grubuna götürür.