macOS High Sierra

Braille ekranında duyuruları gözden geçirme

VoiceOver, arka plandaki bir uygulamayla ilgilenilmesi gerekmesi gibi ekranda görsel olarak temsil edilmeyen olaylarla ilgili duyuruları braille ekranınıza gönderir. VoiceOver tarihçesinde 30 taneye kadar duyuru saklar ve en yenisi ilk listelenir.

Not: VO, VoiceOver değiştiricisini temsil eder.

Duyuruları gözden geçirebilmeniz için, önce genel ekran durumunu gösterme seçeneğini ayarlamanız gerekir. Bunu yapmak için VoiceOver İzlencesi’ni açın (VoiceOver açıkken VO-F8 tuşlarına basın), Braille kategorisini tıklayın, sonra Yerleşim’i tıklayın.

  • Genel ekran durumunu gösteren durum hücresinde, 1. nokta yeni okunmamış duyurular olup olmadığını gösterir. 2. nokta şu anki uygulamanın okunup okunmadığını gösterir.

  • Bir braille ekranı tuşuna Duyuru Tarihçesi komutu atadıysanız, en yeni duyuruyu okuma hücrelerinde göstermek için bu tuşa basın.

  • Duyuru tarihçesinde geriye doğru gitmek için en eski duyuruya gelene kadar Yukarı Ok tuşuna, duyurular arasında en yeni duyuruya gelene kadar ileriye doğru gitmek için Aşağı Ok tuşuna basın.

Duyuruları gözden geçirmeyi bitirdiğinizde, şu anki satırı yeniden görüntülemek için duyurunun üzerindeki herhangi bir yönlendirme tuşuna basın.