macOS High Sierra

Yenilenebilen Braille ekranları hakkında

Mac’inize desteklenen bir Braille ekranı bağlarsanız VoiceOver onu algılar ve ekranda görüntülenenlerle ilgili bilgileri ona gönderir. Mac’inize birden fazla Braille ekranı bağlayabilirsiniz; her bir ekran aynı anda aynı içeriği yansıtacağı için bu durum sınıf ortamlarında faydalı olabilir. Ekran ayarlarınızı VoiceOver İzlencesi’nin Braille kategorisinde özelleştirebilir ve Ayrıntı Düzeyi kategorisinde ayrıntı düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Küçültülmemiş ve küçültülmüş Braille

Saptanmış olarak VoiceOver, küçültülmemiş (Sınıf 1) sekiz noktalı Braille görüntüler. VoiceOver bu moddayken, braille ekranınıza yazdığınız her karakteri otomatik olarak siz yazdıkça braille çıktısı olarak gösterir.

Onun yerine küçültülmemiş altı noktalı Braille’i kullanmak için sekiz noktalı Braille’i kapatabilirsiniz. VoiceOver bu moddayken Braille ekranınıza yazdığınız her sözcüğü, sözcüğü tamamladığınızı belirledikten veya Braille ekranınızda Boşluk çubuğuna basmanızdan sonra otomatik olarak Braille çıkışına çevirir.

Küçültülmüş (Sınıf 2) Braille’i de kullanabilirsiniz. VoiceOver, metin girerken ve düzenlerken kusursuz bir deneyim sunar. Braille ekranınız, küçültülmemiş Braille’e dinamik geçişler yapmadan yazdığınız şeyin bağlamını gösterir.

Satırları çevirme

Bir braille ekranı genellikle VoiceOver imlecinin odaklandığı tüm satırı açıklar. Örneğin, VoiceOver imleci bir penceredeki bir öğeye odaklandığında, braille aygıtı VoiceOver imlecinin solundaki ve sağındaki simgeler, onay kutuları, açılır menüler ve ayrıca metin gibi öğeleri görüntüler.

Bir satır braille ekranına sığmayacak kadar genişse, ekrandaki sol ve sağ düğmeleri kullanarak satırı “kaydırabilirsiniz”. Her sola veya sağa çevirme, ekranınızın içerdiği hücre sayısına (durum hücreleri de dahildir) bağlı olarak hareket ettirir. VoiceOver imlecini hareket ettirdiğinizde, braille ekranı onu izlemek gerektiğinde çevirir (hatta bir önceki veya sonraki satıra kaydırarak).

7 ve 8 numaralı noktalar

VoiceOver, braille satırında VoiceOver imlecinin konumunu ve metni düzenlediğinizde veya seçtiğinizde metin seçimini göstermek amacıyla 7. ve 8. noktaları yükseltir. VoiceOver, I-ışınının önündeki braille hücresinin 8. noktasıyla arkasındaki braille hücresinin 7. noktasını yükselterek metin seçimi imlecinin konumunu gösterir.

Durum hücreleri

VoiceOver, ekranda neler olduğuna ilişkin ek bilgi sağlamak için üç durum hücresi kullanır. Kullanılan durum hücresi sayısını ve braille ekranındaki konumlarını da ayarlayabilirsiniz. Örneğin, metin durumunu gösteren hücreyi kullanabilir ve konumunu ekranınızın soluna ayarlayabilirsiniz.

Braille ekranınızdaki tuşlara VoiceOver komutları atamak için VoiceOver İzlencesi’ni kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: Braille ekranı tuşlarına VoiceOver komutları atama.

Braille ekranınızın Perkins stilinde klavyesi varsa, ona yazabilirsiniz.