macOS High Sierra

Klavye tuşlarına veya tuş takımı tuşlarına VoiceOver komutları atama

VoiceOver komutlarını klavyenizin veya sayısal tul takımınızın (varsa) tuşlarına atayın.

Saptanmış tuş atamalarını kullanmak için yalnızca kumandaları etkinleştirin.

Not: VO, VoiceOver niteleyicisini temsil eder.

  1. VoiceOver İzlencesi’ni açın (VoiceOver açıkken VO-F8 tuşlarına basın), Kumandalar kategorisini tıklayın, Sayısal Tuş Takımı’nı veya Klavye’yi tıklayın, sonra kumandayı etkinleştirin.

  2. Bir niteleme tuşu seçin.

    Bir niteleme sayısal tuş takımı tuşları için isteğe bağlıdır; klavye tuşlarıyla bir niteleme kullanmanız zorunludur.

  3. Kumanda tablosuyla etkileşime girin ve özelleştirmek istediğiniz tuşu duyuncaya kadar tuş sütunun alt kısmına doğru ilerleyin. Alanlarla etkileşimde bulunma hakkında daha fazla bilgi için İçerik alanlarıyla ve gruplarıyla etkileşime girme bölümüne bakın.

  4. Komut sütununda, komutlar açılır menüsüne tıklayın, istediğinizi duyuncaya kadar kullanılabilir komutlarda dolaşın, sonra Return tuşuna basın.

    Hareketlere betikler ve Automator iş akışları atamak için Özel Komutlar menüsünü kullanın.

    Kenar çubuğunda Kumandalar kategorisini, sağ tarafta ise Sayısal Tuş Takımı bölümünü seçili olarak gösteren VoiceOver İzlencesi penceresi. Sayısal Tuş Takımı bölümünün en üstünde, Sayısal Tuş Takımı Kumandasını Etkinleştir onay kutusu seçili. Niteleyici açılır menüsünde Niteleme Tuşu Yok seçili. Onay kutusu ile açılır menünün altında iki sütunlu bir tablo var: Sayısal Tuş Takımı Tuşu ve Komut. İkinci satır seçili ve Sayısal Tuş Takımı Tuşu sütununda 2 sayısını, Komut sütununda ise Aşağıya Taşı’yı içeriyor. Aşağıya Taşı’nın altındaki açılır menü Genel gibi komut kategorilerini gösteriyor; her kategoride, o anki Sayısal Tuş Takımı tuşuna atanabilecek komutları göstermek için bir ok var.

Sayısal Tuş Takımı Kumandası açıkken, komutları VoiceOver menüsünde bulunur.