macOS High Sierra

Öğeleri sürükleme ve bırakma

Öğeleri bir konumdan diğerine sürükleyip bırakın. Öğeleri sürüklemeye başladığınızda hem özgün konum hem de hedef konum ekranda olmalıdır.

Not: VO, VoiceOver niteleyicisini temsil eder.

Komutları kullanma

 1. VoiceOver imlecini öğeye götürün, sonra sürükleyip bırakma amacıyla işaretlemek için, VO- tuşuna basın.

  Komutla bir niteleyiciyi kullanmak için, Sürükle ve Bırak menüsü görününceye dek VO- tuşunu basılı tutun, sonra bir niteleme seçin.

 2. VoiceOver imlecini, işaretli öğeyi bırakmak istediğiniz konuma götürün, sonra işaretli öğeleri bırakmak için aşağıdaki komutlardan birini kullanın:

  • İmleç konumuna: VO-.

  • İmleç konumunun öncesine: VO-<

  • İmleç konumunun sonrasına: VO->

İşlemin başında bir niteleyici seçtiyseniz, VoiceOver öğeyi bırakırken özel davranışları gerçekleştirmek için niteleyiciyi kullanır. Örneğin Finder’da işaretli bir dosyayı Option niteleyicisini kullanarak bırakırsanız VoiceOver dosyayı çoğaltır.

Fareyi kullanma

Fare izleme kapatılabilir veya açılabilir.

 1. VoiceOver imlecini taşımak istediğiniz öğeye götürün.

  Fare izleme kapalıysa, VoiceOver imlecini hedef konuma taşımak için VO-Komut-F5 tuşlarına basın.

 2. VO-F5 tuşlarına basarak farenin öğenin üzerinde olduğunu doğrulayın.

 3. VO-Komut-Shift-Boşluk çubuğuna basarak fare düğmesini kilitleyin.

 4. VoiceOver imlecini hedef konuma götürün.

  Fare izleme kapalıysa, fareyi hedef konuma taşımak için VO-Komut-F5 tuşlarına basın.

 5. VO-F5 tuşlarına basarak farenin hedef konumun üzerinde olduğunu doğrulayın.

 6. VO-Komut-Shift-Boşluk çubuğuna basarak fare düğmesinin kilidini açın.

Bir geçiş noktasına sürükle

Tuşlara veya hareketlere İşaretli Öğeyi Bırak geçiş noktası komutları atamak için VoiceOver İzlencesi’nde Kumandalar kategorisini kullandıysanız öğeleri aynı geçiş noktasına sürükleyebilirsiniz.

 1. Sürüklemek için bir öğeyi işaretleyin, sonra bir tuşa veya bir harekete atadığınız komutlardan birini kullanın.

  VoiceOver, bırakma amacıyla kullanmak istediğiniz geçiş noktası için olan sayı tuşuna basmanızı ister, sonra işaretli öğeyi geçiş noktasının sonrasına, öncesine veya üzerine bırakır.

 2. Bıraktıktan sonra VoiceOver imleci özgün konumuna döner. Geçiş noktasına bırakmak istediğiniz her bir öğe için bu işlemi yineleyin.

İşaretli bir öğe, artık ekranda kullanılamaz olana dek veya siz sürükleyip bırakmak için yeni bir öğe işaretleyene dek yeniden bırakılabilir olarak kalır.