macOS High Sierra

Menülerde dolaşma

Ekranın üst kısmındaki menü çubuğu, Elma menüsü, uygulama menüsü ve durum menüleri gibi çeşitli menüler içerir.

İzleme Dörtgeni Kumandası etkinse, menülerde dolaşırken hareketleri kullanabilirsiniz.

Not: VO, VoiceOver değiştiricisini temsil eder.

Menü çubuğuna gitme

  • VO-M tuşlarına basın veya izleme dörtgeninin üst kenarının yakınına iki parmakla iki kez hafifçe vurun.

Menü çubuğunda dolaşma

  • Belirli bir menüye gitme: Menünün ilk harfini yazın. Örneğin Yardım menüsüne gitmek için “Y” yazın.

  • Durum menülerine gitme: VO-M-M tuşlarına basın.

  • Bir menü çubuğu alanı içindeki menüler arasında hareket edin: VO-Sağ Ok veya VO-Sol Ok tuşlarına basın. Bir efekti bir alanın sonuna geldiğinizde bunu size bildirir.

  • Spotlight’ı açma: Komut-Boşluk çubuğuna basın.

  • Siri’ye sorma: Klavye kestirmesine (Sistem Tercihleri’nin Siri bölümünde belirtilen) basın. Siri menü çubuğunda gösterilmiyorsa Elma menüsü > Sistem Tercihleri’ni seçin, Siri’yi tıklayın, sonra “Siri’yi menü çubuğunda göster”i seçin.

VoiceOver hareketlerini kullanıyorsanız, menü çubuğundaki alanlarda ve menülerde dolaşmak için bir parmağınızı izleme dörtgeni boyunca sürükleyin. Boş bir alanda hareket ederken bir ses efekti duyarsınız. Ayrıca menülerin arasında dolaşmak için sola veya sağa doğru hafifçe fiske atabilirsiniz.

Bir menüde dolaşma

  • Herhangi bir menüyü açmak için VO-Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  • Bir menüde aşağı veya yukarı gitmek için, VO-Aşağı Ok veya VO-Yukarı Ok tuşlarına basın veya izleme dörtgeninde bir parmağınızı aşağı veya yukarı sürükleyin.

  • Bir alt menüye gitmek için, VO-Sağ Ok tuşlarına basın veya izleme dörtgeninde sağa doğru fiske atın. Ana menüye dönmek için, VO-Sol Ok tuşlarına basın veya izleme dörtgeninde sola doğru fiske atın.

Bir menüyü kapatma

  • Bir öğe seçmeden bir menüden çıkmak için, Escape tuşuna basın veya izleme dörtgeninde iki parmağınızla ileri geri hafifçe sürükleyin.

Bir öğenin kestirme menüsünü açmak için, VO-Shift-M tuşlarına basın veya özelleştirilmiş hareket Kontrol-İzleme Dörtgeni tıklamasını kullanın (bu saptanmış atamayı değiştirebilir ve komutu farklı bir harekete atayabilirsiniz).