macOS High Sierra

Finder’da dolaşma

Finder pencerelerini açmak ve dolaşmak için VoiceOver komutlarını ve dosyalarla ve klasörlerle çalışmak için Finder kısayollarını kullanın.

Başlamadan önce, klavye odağıyla VoiceOver imlecinin eşzamanlanmış olmasına dikkat edin. Daha fazla bilgi için, bkz: İmleç izlemeyi ayarlayın veya kapatın.

Not: VO, VoiceOver değiştiricisini temsil eder.

Bir Finder penceresi açma

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • VO-D tuşlarına basarak veya izleme dörtgeninin alt kenarının yakınına iki kez hafifçe vurarak Dock’a gidin. Dock’taki ilk öğe olan Finder’a gidin. Finder penceresi açık değilse Return tuşuna basın.

 • VO-M tuşlarına basarak veya izleme dörtgeninin üst kenarına yakın bir yere iki kez hafifçe vurarak menü çubuğuna gidin, sonra Finder menüsüne gitmek için Sağ Ok tuşunu kullanın.

 • VO-F1-F1 tuşlarına basarak veya izleme dörtgeninin sol kenarının yakınına iki kez hafifçe vurarak Uygulama Seçici’yi açın. Uygulama Seçici’de Finder’ı seçin.

  Komut tuşunu basılı tutup “Finder”ı duyana dek Tab tuşuna tekrar tekrar basmayı içeren macOS kestirmesini de kullanabilirsiniz.

Bir Finder penceresinde dolaşma

 1. Bir Finder penceresinde “araç çubuğu”nu duyana kadar VO-Sağ Ok veya VO-Sol Ok tuşlarına basarak pencerede hareket edin, sonra araç çubuğuyla etkileşimde bulunun.

 2. Araç çubuğunda, “Radyo düğmesi grubunu görüntüle”yi duyana kadar VO-Sağ Ok tuşlarına basın, sonra o denetimle etkileşimde bulunun. Kullanmak istediğiniz görüntüyü (Simge veya Liste) duyana kadar VO-Sağ Ok tuşlarına basın.

 3. Bir görüntüyü seçtiğinizde, görüntü radyo düğmesi grubuyla ve araç çubuğuyla etkileşimi durdurun, sonra “kenar çubuğu”nu duyana kadar pencerede hareket etmek için VO-Sağ Ok tuşlarına basın.

 4. Kenar çubuğuyla etkileşime girin, sonra VO-Alt Ok tuşlarına basarak kenar çubuğundaki öğelerin listesinde aşağıya ilerleyin. İstediğiniz öğeyi duyduğunuzda, etkileşime girebileceğiniz görüntü tarayıcısında öğeye gitmek için VO-J tuşlarına basın.

  VoiceOver hareketlerini kullanıyorsanız atlamak için, Kontrol tuşunu basılı tutarken parmağınızı izleme dörtgeninde tutun.

 5. Bulunduğunuz görüntünün yöntemini kullanarak, açmak istediğiniz öğeye gidin ve onu seçin:

  • Simge görüntüsü: İstediğiniz öğeye gitmek için ok tuşlarını kullanın.

  • Liste görüntüsü: Liste satırlarında aşağı ilerlemek için VO-Alt Ok tuşlarına basın. Bir klasörü genişletmek ve daraltmak için VO-\ tuşlarına basın. VoiceOver imlecini bir satır boyunca taşımak ve bir öğe hakkındaki bilgileri duymak için VO-Sağ Ok tuşlarına basın. Alternatif olarak, tüm satırı tek seferde duymak için VO-R tuşlarına basın.

  • Sütun görüntüsü: İstediğiniz klasör veya dosyayı bulana kadar listede aşağı ilerlemek için Aşağı Ok tuşunu kullanın. Alt klasörlere girmek için Sağ Ok tuşuna basın.

  • Cover Flow görüntüsü: Üst bölümdeki öğelerin arasında dolaşmak ve alt bölümdeki ilgili liste satırları arasında otomatik olarak hareket etmek için Sol Ok veya Sağ Ok tuşuna basın.

 6. Açmak istediğiniz dosya veya klasörü bulduğunuzda, Komut-O veya Komut-Alt Ok tuşlarından oluşan Finder kestirmesini kullanarak açın.

  Bir armayı ya da açma izninizin olmadığı bir dosya veya klasörü seçtiğinizde VoiceOver bunu duyurur.

Finder kestirmelerini kullanma

 • Seçili öğeyi açmak için, Komut-O veya Komut-Alt Ok tuşlarına basın.

 • Seçili öğenin bir üst öğesine gitmek için (örneğin seçtiğiniz alt klasörü içeren klasöre), Komut-Yukarı Ok tuşlarına basın.

 • Seçili öğeyi Finder kenar çubuğuna eklemek için, Kontrol-Komut-T tuşlarına basın.

 • Seçili öğeyi Dock’a eklemek için, Kontrol-Shift-Komut-T tuşlarına basın.

Dolaşmayı kolaylaştırmak için bir Finder penceresindeki araç çubuğunu ve kenar çubuğunu geçici olarak gizleyebilirsiniz. Araç çubuğunu gizlemek veya göstermek için, Option-Komut-T tuşlarına basın. Kenar çubuğunu gizlemek veya göstermek için Option-Komut-S tuşlarına basın.