Ödev

Öğrencilerinize yönelik mesaj. Ödev; duyuru, hatırlatma, talimat, atanmış aktiviteler veya ödev isteğini içerebilir. Ödevler alıcı listesi (tüm sınıf veya sınıftaki bir veya birden fazla öğrenci), başlık, talimat ve aktivite ataması veya ödev isteği içerir. Alıcı ve başlık zorunludur, diğer tüm bilgiler ise isteğe bağlıdır. Ödev teslim tarihi de belirtebilirsiniz. Teslim tarihi eklerseniz öğrencinin teslim tarihinden sonra gönderdiği bir aktivite veya ödev geç teslim edilmiş olur. Okul, aktivitelerin veya ödevlerin Ödev teslim tarihinden sonra gönderildiğini belirtmek için Geciken Veriler simgesi görüntüler. Okul, teslim tarihlerini otomatik olarak, belirtilen gün için yerel saatle 23:59’a ayarlar. Ayrıca bkz. aktivite.

Öğretmenler bir Ödev’i gönderebilir veya daha sonra göndermeye hazır olana kadar taslak olarak kaydedebilir.