macOS High Sierra

Diğer tarayıcılardan yer işaretleri ve tarihçe aktarma

Google Chrome veya Mozilla Firefox saptanmış tarayıcınız ise, Safari ilk açıldığında otomatik olarak yer işaretlerinizi ve tarihçenizi içe aktarır. İçe aktarılan öğeleri o anda tutmayı seçebilir veya Safari’yi deneyip daha sonra karar verebilirsiniz. İçe aktarılan öğeleri tutmamanız halinde, Safari’nin bunları daha sonra yeniden içe aktarmasını sağlayabilirsiniz.

Safari, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, OmniWeb, Mozilla Firefox ve Google Chrome’dan HTML biçiminde dışa aktarılan yer işaretlerini de içe aktarabilirsiniz.

Safari’yi aç

Firefox ve Chrome’dan yer işaretleri ve geçmişi otomatik olarak içe aktarma

  • Firefox veya Chrome kullandıktan sonra Safari’yi kullandığınızda, Favoriler veya Popüler Siteler sayfasının altındaki bir uyarı, içe aktarılan yer işaretlerini ve geçmişi tutmak isteyip istemediğinizi sorar. Seçenekleriniz şu şekildedir:

    • Tut: Safari, içe aktarılan öğelerinizi tutar.

    • Tutma: Safari, içe aktarılan öğelerinizi siler.

    Öğeleri başka bir zaman içe aktarmak üzere Favoriler veya Popüler Siteler sayfasına dönebilirsiniz. Favoriler veya Popüler Siteler sayfasını görmek için Yer İşaretleri > Favoriler’i Göster veya Popüler Siteler’i Göster’i seçin (menü öğesi, Genel tercihlerdeki “Yeni pencerelerde şunu aç” açılır menüsünde seçtiğiniz şeye göre değişir).

Firefox veya Chrome’dan yer işaretleri ve geçmişi elle içe aktarma

  • Dosya > Şuradan İçe Aktar: > Google Chrome veya Dosya > Şuradan İçe Aktar: > Firefox öğesini seçin, sonra içe aktarmak istediğiniz öğeleri seçin. Öğeleri önceden içe aktarmış olsanız dahi, bu işlemi Safari’yi kullanmaya başladıktan sonra herhangi bir zamanda gerçekleştirebilirsiniz.

Yer işareti dosyasını içe aktarma

  • Dosya > Şuradan İçe Aktar: > HTML Yer İşaretleri Dosyası öğesini seçin, sonra içe aktarmak istediğiniz dosyayı seçin. Yer işaretlerini içe aktardıktan sonra bu yer işaretleri, yan çubuğun altında, adı “İçe Aktarıldı” ile başlayan ve bir tarih ile biten yeni bir klasörde görüntülenir.

Yer işaretlerini dışa aktarma

  • Dosya > Yer İşaretlerini Dışa Aktar’ı seçin. Dışa aktarma dosyasının adı: “Safari Bookmarks.html.”