macOS High Sierra

Safari için klavye kestirmeleri ve diğer kestirmeler

Aşağıdakiler, Safari menülerinde görünenlere ek olarak kullanılabilecek kestirmelerdir.

Safari’yi aç

Web sayfaları

Yukarı, aşağı, sola veya sağa sarma

Ok tuşlarına basın.

Daha büyük miktarlarda sarma

Option tuşuna basarak herhangi bir ok tuşuna basın.

Aşağıya doğru bir ekran kaydırma

Sayfa Aşağı

Boşluk çubuğu

Yukarıya doğru bir ekran kaydırma

Sayfa Yukarı

Shift–Boşluk çubuğu

Sayfanın sol üst veya sol alt köşesine gidin

Komut-Yukarı Ok veya Başa Git

Komut-Aşağı Ok veya Sona Git

Web sayfasındaki bir sonraki öğeyi vurgulayın

Tab tuşu sonraki metin alanını veya açılır menüyü vurgular. Sistem Tercihleri’nin Klavye bölümündeki Kestirmeler’de “Tüm denetimler” seçiliyse Tab tuşu, düğmeleri ve diğer denetimleri de vurgular.

Option-Tab tuşları Tab ile aynı öğeleri ve tıklanabilir diğer tüm öğeleri vurgular.

Tab ve Option-Tab tuşlarının davranışını değiştirmek için Safari tercihlerinin İleri Düzey bölümünde “Web sayfasındaki her bir öğeyi vurgulamak için Tab’a basın” öğesini açın.

Tüm sekmeleri göster

Shift-Komut-\

Bir sayfayı yeni bir sekmede açma

Komut tuşuna basarak bir bağlantıyı tıklayın

Komut tuşuna basarak bir yer işaretini tıklayın

Akıllı Arama alanına yazdıktan sonra Komut-Return tuşlarına basın.

Bağlantıyı yeni bir sekmede açma ve bu sekmeyi etkin sekme yapma

Shift-Komut tuşlarına basarak bir bağlantıyı tıklayın

Shift-Komut tuşlarına basarak bir yer işaretini tıklayın

Akıllı Arama alanına giriş yaptıktan sonra Shift-Komut-Return tuşlarına basın.

Sonraki sekmeyi etkin sekme yapma

Kontrol-Tab veya Shift-Komut-]

Önceki sekmeyi etkin sekme yapma

Kontrol-Shift-Tab veya Shift-Komut -[

İlk dokuz sekmenizden birini seçin

Komut-1’den Komut-9’a kadar

Bir tanesi dışında tüm sekmeleri kapatma

Açık bırakmak istediğiniz sekmedeki kapatma düğmesini Option tuşu basılıyken tıklayın

Kapattığınız son sekmeyi veya pencereyi yeniden açma

Shift-Komut-T

Son gittiğiniz sayfaların adlarını liste olarak görme

Liste görünene dek Geri veya İleri düğmesini basılı tutun

Son gittiğiniz sayfaların web adreslerini (URL’lerini) liste olarak görme

Option tuşuna basma ve liste görünene dek Geri veya İleri düğmesini basılı tutun

Ana sayfanıza gitme

Komut-Başa Git tuşu

Akıllı Arama alanına yazarken o anki web sayfası adresini geri yükleme

Esc

Okuyucuyu Kapat

Esc

Tam ekran görünümünden çık

Esc

Bağlantı sağlanan dosyayı indir

Option tuşuna basarak dosya bağlantısını tıklayın

İndirilen bir dosyayı açma

İndirilenler listesinde dosyayı çift tıklayın

Web sitesi içeriğini büyütme

Komut-Artı İşareti (+) veya Komut-Eksi İşareti (-) tuşlarına basın

Web sitesi metnini büyütme

Görüntü > Metni Büyüt’ü veya Görüntü > Metni Küçült’ü seçerken Option tuşuna basın

Okuma Listesi

Okuma Listesi kenar çubuğunu gösterme veya gizleme

Kontrol-Komut-2

Geçerli sayfayı ekle

Shift-Komut-D

Bağlantılı sayfayı ekle

Shift tuşuna basarak sayfanın bağlantısını tıklayın

Sayfayı silme

Kontrol tuşuna basarak kenar çubuğunda sayfa özetini tıklayın, sonra Öğeyi Sil öğesini seçin.

Sayfa özetini sola kaydırıp Sil’i de tıklayabilirsiniz. Veya sayfa özeti kaybolana kadar iyice sola kaydırın.

Yer İşaretleri

Favoriler çubuğuna bir yer işareti ekleme

Sayfanın tam adresini ve simgesini göstermek için Akıllı Arama alanını tıklayın, sonra simgeyi Favoriler çubuğuna sürükleyin

Favoriler çubuğundaki bir klasörde bulunan tüm yer işaretlerini açma

Komut tuşuna basarak Favoriler çubuğundaki klasörü tıklayın

Favoriler çubuğundaki bir yer işaretini taşıma

Yer işaretini sola veya sağa sürükleyin

Favoriler çubuğundan bir yer işaretini silme

Yer işaretini çubuktan dışarıya doğru sürükleyin

Yer işaretleri yan çubuğu ve yer işaretleri görünümü

Yer İşaretleri kenar çubuğunu gösterme veya gizleme

Kontrol-Komut-1

Yan çubukta yer işaretlerini ve klasörleri seçme

Her yer işaretini ve klasörü Komut tuşuna basarak tıklayın

Seçimi genişletmek için Shift tuşuna basarak tıklayın

Bir sonraki yer işaretini veya klasörü seçme

Yukarı Ok veya Aşağı Ok

Seçilen yer işaretini açma

Boşluk çubuğu

Seçilen klasörü açma

Boşluk çubuğu veya Sağ Ok

Seçilen klasörü kapatma

Boşluk çubuğu veya Sol Ok

Bir yer işaretinin adını veya adresini değiştirme

Yer işaretini seçin ve Return tuşuna basın

Yer işaretini kuvvetli de tıklayabilirsiniz

Yan çubukta yer işareti adını düzenlemekten vazgeçme

Esc

Yer işareti adını düzenlemeyi bitirme

Return

Yer işaretleri görüntüsünde seçilen yer işaretlerini ve klasörleri içeren bir klasör oluşturma

Option tuşuna basarak sağ üst köşedeki Yeni Klasör düğmesini tıklayın

Bir yer işaretini silme

Yer işaretini seçin, sonra Sil tuşuna basın