macOS High Sierra

Albümleri klasörlerde gruplama

Albümlerinizi gruplamak için klasörler yaratabilirsiniz. Örneğin “Family Photos” adlı bir klasör yaratabilir ve aile etkinliklerinizin albümlerinin tümünü bu klasörün içine koyabilirsiniz. Ayrıca klasörlerin içinde başka klasörler de yaratabilirsiniz.

Fotoğraf klasörünün küçük resmi.

Fotoğraflar’ı aç

  1. Kenar çubuğunda Albümlerim’i tıklayın.

  2. Dosya > Yeni Klasör komutunu seçin.

  3. Klasör için bir ad yazın.

  4. Albümleri klasöre sürükleyin.

    İpucu: Hızla bir klasör yaratmak için bir veya birden fazla albümü başka bir albüm üzerine Option tuşuna basarak sürükleyin. Fotoğraflar tüm albümleri yeni klasöre yerleştirir. Yeni klasöre başka albümleri de sürükleyebilirsiniz.

Bir öğeyi klasörden silmek için, öğeyi Kontrol tuşuna basarak tıklayın, sonra Albümü Dışarı Çıkar: [klasör adı] komutunu seçin. Bir klasörü silmek için, Kontrol tuşuyla klasörü tıklayın, Klasörü Sil’i seçin, sonra Sil’i tıklayın.

Paylaşılan albümleri bir klasöre taşıyamazsınız.