macOS High Sierra

Time Machine ile kullanabileceğiniz diskler

Time Machine‘i Time Capsule ile ve USB, FireWire ve Thunderbolt disklerle kullanabilirsiniz. Disk doğrudan Mac‘inize bağlanabilir veya bir ağda bulunabilir. Diskte bölüntüler varsa yedekleme diskiniz için bölüntülerden birini kullanabilirsiniz.

Time Machine, iPhone’a, iPad’e veya iPod’a ya da Windows için biçimlenmiş bir diske yedekleme yapamaz. Windows için biçimlenmiş bir disk bağlarsanız, Mac biçimine uygun şekilde yeniden biçimlendirilerek (tüm veriler kalıcı olarak silinir) yedekleme diski olarak kullanılabilir.

Time Machine yedekleme diski için en yaygın biçim Mac OS Genişletilmiş (Günlüklü) biçimidir, ancak Time Machine aynı zamanda Mac OS Genişletilmiş (Büyük-Küçük Harfe Duyarlı, Günlüklü) ve Xsan biçimlerini de destekler.

Önemli: HFS+ veya APFS biçimli bir diskten HFS+ diske yedekleyebilirsiniz; ancak Time Machine APFS biçimli bir diske yedekleyemez. APFS olarak biçimlenmiş bir yedekleme diski seçerseniz, Time Machine bunu HFS+ olarak yeniden biçimlemeyi önerir.

Disk, Ana Önyükleme Kaydı (MBR) bölüntü türünü kullanıyorsa, bazı bölüntüler Time Machine ile kullanılamayabilir.

Yedekleme diskiniz bir ağ üzerindeyse, ağ sunucusu dosya paylaşımı için Sunucu İleti Bloğu‘nu (SMB) kullanabilir. Time Machine‘i ayarlarken Mac‘inizin SMB sunucusuna bağlı olması gerekir. Time Machine tercihlerinde ağ diskini seçtiğinizde, verilerinizin yedekleneceği veya geri yükleneceği zaman Time Machine, diske otomatik olarak bağlanır.

Not: Apple dışındaki üreticilere ait bazı SMB ve AFP diskleri Time Machine‘i desteklemez. Ağınız bir SMB veya AFP diski kullanıyorsa, ancak disk Time Machine yedeklemeleri için kullanılabilir aygıtlar listesinde görünmüyorsa, diskin üreticisine danışın.