macOS High Sierra

Ekranınızı ayarlama

Ekranınızdaki renkler, ortam ışığı, ekranın konumu ve açısı ve ekranın yaşı gibi çok sayıda etken tarafından değişebilir. Bu değişiklere uygun hale getirmek için, Ekran Ayarlama Yardımcısı‘nı kullanarak, ekranınızı doğru renkleri gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Doğru rengi sağlamak için ekranınızı düzenli olarak ayarlayın.

  1. Elma menüsü > Sistem Tercihleri‘ni seçin, Ekranlar‘ı tıklayın, sonra Renk‘i tıklayın.

    Renk bölümünü aç

  2. Ayarla‘yı tıklayın.

    Ekran Ayarlama Yardımcısı ekranınızı ayarlarken size yol gösterir, sonra ayarlanmış bir renk profili yaratır.

    Ekran profili hazır durumdayken, ekranınızın profili olarak otomatik olarak atanır.

Bazı ekranlarda, ek yerleşik renk doğruluğu ve ayarlama özellikleri vardır. Daha fazla bilgi için, ekranınızla birlikte gelen belgelere bakın.