İndirilenler klasörü

İndirilenler klasörü, internetten indirdiğiniz dosyalar için saptanmış konumdur. Safari veya Mesajlar gibi, öğe indirmek için kullandığınız pek çok uygulama, öğeleri İndirilenler klasörüne yerleştirir.

Saptanmış olarak, İndirilenler klasörü Finder kenar çubuğunda ve Dock‘ta mevcuttur. Klasör, Dock‘ta yığın olarak da adlandırılır.