macOS High Sierra

Bir sertifikanın geçerli olup olmadığını belirleme

Geçerli olup olmadığını belirlemek üzere güven politikalarına bakarak sertifikayı değerlendirmek için Anahtar Zinciri Erişimi’ndeki Sertifika Yardımcısı’nı kullanın.

Anahtar Zinciri Erişimi’ni aç

 1. Kategori listesinden Sertifikalar’ı tıklayın, sonra değerlendirmek istediğiniz sertifikayı çift tıklayın.

 2. Şunları seçin: Anahtar Zinciri Erişimi > Sertifika Yardımcısı > Değerlendir [sertifika adı].

 3. Bir güven politikası seçin:

  • E-posta sertifikasını değerlendirmek için S/MIME öğesini seçin, sonra gönderenin e-posta adresini yazın.

  • Bir web sunucusunu değerlendirmek için SSL (Güvenli Bağlantı Katmanı) seçeneğini belirleyin, sonra ana bilgisayar sunucusunun URL’sini girin. Sunucuya sertifikaları sormak için, Sertifikaları Sunucudan İste’yi seçin.

  • Diğer türlerdeki sertifikaları değerlendirmek için Genel seçeneğini belirleyin.

  • Sertifikanın sayısal imza bilgilerini görüntülemek için Kod İmzalama seçeneğini belirleyin.

  • Sertifikalar ve güven politikaları hakkında açıklama için, Daha Fazla Bilgi’yi tıklayın.

 4. Sürdür’ü tıklayın.