güven politikası

Güven politikası, sertifikanın belirtilen amaç için geçerli olup olmadığını saptar. Sertifikalar bazı amaçlar için uygun olabilirken, başkaları için olmayabilir.

macOS, sertifikanın güvenilir olup olmadığını tespit etmek için bir dizi güven politikasından yararlanır. Her sertifikanın farklı bir politikası olabilir. Anahtar Zinciri Erişimi’nde sertifikanın Güven bölümünde sertifika güven politikasının ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.