macOS High Sierra

Fisiksel diski bölüntüleme

Bir disk bölüntülendiğinde tek tek bölüntülere ayrılır ve bunlar, Finder kenar çubuğunda Aygıtlar bölümünün altında ayrı disk bölümleri olarak listelenir. Birden fazla işletim sistemi yüklemek istiyorsanız veya aygıtın biçimini değiştirmek istiyorsanız, diski bölüntülemeniz gerekebilir.

Bir diski nasıl bölüntülediğiniz o diskin kulladığı dosya biçimine bağlıdır.

Windows yüklemek istediğiniz için dahili fiziksel diskinizi bölüntülüyorsanız, Boot Camp Yardımcısı’nı kullanın.

Boot Camp Yardımcısı‘nı aç

UYARI: Fusion Drive’ınız üzerinde veri kaybını önlemek için, bu sürücüyü v10.8.5’ten daha önceki bir OS X sürümü kullanan bir Mac’e bağlamayın. Daha fazla bilgi için, OS X Mavericks Fusion sürücülerini yalnızca OS X Mountain Lion v10.8.5 veya sonraki sürümlerine bağlayın başlıklı Apple Destek makalesine bakın.

Disk İzlencesi‘ni aç

APFS kapsayıcıya APFS disk bölümü ekleme

Apple Dosya Sistemi (APFS) disk alanını istek üzerine ayırır; ancak, gerekirse APFS disk bölümü ayrımını elle yönetebilirsiniz.

Önemli: Aygıtınızda yeni bölüntüler yaratmadan önce önlem olarak verilerinizi yedeklemeniz en iyi yöntemdir.

 1. Kenar çubuğunda var olan bir APFS disk bölümünü seçin, ardından da Disk Bölümü Ekle düğmesini tıklayın.

 2. Yeni APFS disk bölümü için bir ad girin.

 3. Biçim açılır menüsünü tıklayın, sonra bir biçim seçin.

  • APFS: Apple Dosya Sistemi biçimini kullanır, macOS High Sierra kullanan disk bölümleri için önerilir.

  • APFS (Şifreli): Apple Dosya Sistemi biçimini kullanır ve bölüntüyü şifreler.

  • APFS (Büyük-küçük harfe duyarlı): Apple Dosya Sistemi biçimini kullanır, dosya ve klasör adlarında büyük/küçük harfe duyarlıdır. Örneğin, “Ödev” ve “ÖDEV” adlı klasörler iki farklı klasördür.

  • APFS (Büyük-Küçük Harfe Duyarlı, Şifreli): Apple Dosya Sistemi biçimini kullanır, dosya ve klasör adlarında büyük/küçük harfe duyarlıdır ve bölüntüyü şifreler. Örneğin, “Ödev” ve “ÖDEV” adlı klasörler iki farklı klasördür.

 4. APFS disk bölümü ayrımını elle yönetmek istiyorsanız, Büyüklük Seçenekleri’ni tıklayın ve alanlara değerleri girin:

  • Ayırma Büyüklüğü: İsteğe bağlı ayırma büyüklüğü sayesinde o miktarda saklama alanı bu disk bölümünün kullanımında kalır.

  • Kota Büyüklüğü: İsteğe bağlı kotanın büyüklüğü disk bölümüne ayrılabilecek saklama alanını sınırlar.

  İşiniz bittiğinde Tamam’ı tıklayın.

 5. Ekle‘yi tıklayın.

Mac OS Genişletilmiş, MS-DOS (FAT) veya ExFAT olarak biçimlendirilmiş bir aygıta disk bölümü ekleme

Önemli: Aygıtınızda yeni bölüntüler yaratmadan önce önlem olarak verilerinizi yedeklemeniz en iyi yöntemdir.

 1. Kenar çubuğunda aygıtı seçin, sonra Bölüntüle düğmesini tıklayın.

  Dahili saklama aygıtları kenar çubuğunda Dahili bölümünün altında görünür. Harici saklama aygıtları kenar çubuğunda Harici bölümünün altında görünür.

  Üzerinde zaten veri bulunan bir disk bölümü seçtiğinizde, pasta grafiğinin gölgeli alanı disk bölümündeki veri miktarını; gölgeli olmayan alanı ise başka bir disk bölümü için kullanılabilir boş alan miktarını gösterir. Disk İzlencesi ayrıca disk bölümünün silinebilme veya büyüklüğünü değiştirebilme durumunu raporlar.

  Yıldız işaretli küçük bir disk bölümü görürseniz, bölüntü grafikte gösterilebilen tam ölçekten daha küçüktür.

 2. Ekle düğmesini tıklayın.

 3. Sol taraftaki pasta trafiğinde her bir disk bölümünü tıklayın, sonra disk bölümü için bir ad girin.

  MS-DOS (FAT) ve ExFAT disk bölümleri için, ad en fazla on bir karakterden oluşmalıdır.

 4. Büyüklüğü girin veya her bir disk bölümünün büyüklüğünü artırmak veya azaltmak için bölücüyü sürükleyin.

  İki bölüntülü bir fiziksel disk
 5. Her disk bölümü için, Biçim açılır menüsünü tıklayın, sonra bir biçim seçin.

  • APFS: Apple Dosya Sistemi biçimini kullanır, macOS High Sierra kullanan disk bölümleri için önerilir.

  • APFS (Şifreli): Apple Dosya Sistemi biçimini kullanır ve bölüntüyü şifreler.

  • APFS (Büyük-küçük harfe duyarlı): Apple Dosya Sistemi biçimini kullanır, dosya ve klasör adlarında büyük/küçük harfe duyarlıdır. Örneğin, “Ödev” ve “ÖDEV” adlı klasörler iki farklı klasördür.

  • APFS (Büyük-Küçük Harfe Duyarlı, Şifreli): Apple Dosya Sistemi biçimini kullanır, dosya ve klasör adlarında büyük/küçük harfe duyarlıdır ve bölüntüyü şifreler. Örneğin, “Ödev” ve “ÖDEV” adlı klasörler iki farklı klasördür.

  • Mac OS Genişletilmiş (Günlüklü): Hiyerarşik dosya sisteminin bütünlüğünü korumak için Mac biçimini (Günlüklü HFS Plus) kullanır.

  • Mac OS Genişletilmiş (Günlüklü, Şifreli): Mac biçimini kullanır, parola gerektirir ve bölüntüyü şifreler.

  • Mac OS Genişletilmiş (Büyük-Küçük Harfe Duyarlı, Günlüklü): Mac biçimini kullanır ve dosya ve klasör adlarında büyük/küçük harfe duyarlıdır. Örneğin, “Ödev” ve “ÖDEV” adlı klasörler iki farklı klasördür.

  • Mac OS Genişletilmiş (Büyük-Küçük Harfe Duyarlı, Günlüklü, Şifreli): Mac biçimini kullanır, klasör adlarında büyük/küçük harfe duyarlıdır, parola gerektirir ve disk bölümünü şifreler.

  • MS-DOS (FAT): 32 GB veya daha küçük Windows disk bölümleri için kullanın.

  • ExFAT: 32 GB‘nin üzerinde Windows disk bölümleri için kullanın.

 6. Uygula‘yı tıklayın.

  Yeni bir disk bölümü yaratma sürecini adım adım görüntülemek için Ayrıtıları Göster’i tıklayın.

 7. Disk İslencesi disk bölümlerini yaratmayı bitirdiğinde Bitti’yi tıklayın.

Bir saklama aygıtı bölüntülendikten sonra, hem Disk İzlencesi kenar çubuğunda hem de Finder kenar çubuğunda her disk bölümü için bir simge görünür.

Mac OS Genişletilmiş, MS-DOS (FAT) veya ExFAT olarak biçimlendirilmiş bir disk bölümünü büyütme

Bir aygıtta Mac OS Genişletilmiş, MS-DOS (FAT) veya ExFAT olarak biçimlendirilmiş birden fazla disk bölümünüz varsa ve birindeki yer bitmek üzereyse, disk bölümünü üzerindeki dosyaları kaybetmeden büyütebilirsiniz.

Bir disk bölümünü büyütmek için, aygıtta disk bölümünden sonra gelen disk bölümünü silip büyütmek istediğiniz disk bölümünün bitiş noktasını boşaltılan alana taşıyın. Aygıttaki son disk bölümünü büyütemezsiniz.

UYARI: Bir disk bölümünü sildiğinizde, üzerindeki tüm veriler silinir. Başlamadan önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

 1. Kenar çubuğunda, büyütmek istediğiniz disk bölümünü içeren aygıtı seçin, sonra Bölüntüle düğmesini tıklayın.

 2. Sol taraftaki pasta grafiğinde, silmek istediğiniz disk bölümünü seçin, sonra Sil düğmesini tıklayın.

 3. Uygula‘yı tıklayın.

  Disk bölümü silinir, yeniden biçimlenir ve tüm boş alan önceki disk bölümüne atanır.

 4. Bitti’yi tıklayın.

Bir aygıtı silme ve yeniden bölüntüleme

Bir aygıttaki tüm disk bölümlerini silebilir ve yenilerini yaratabilirsiniz. Örneğin, bir USB, Thunderbolt ya da başka bir saklama aygıtının bölüntü haritasını Ana Önyükleme Kaydı’ndan GUID Bölüntü Haritası’na değiştirmek istiyorsanız. Bir disk bölümünü yalnızca silmek istiyorsanız, Bir disk bölümünü silme makalesine bakın.

UYARI: Bir aygıtı silme ve bölüntüleme, aygıtın tüm disk bölümlerindeki tüm verileri yok eder.

 1. Kenar çubuğunda silmek ve yeniden bölüntülemek istediğiniz aygıtı seçin, sonra Sil düğmesini tıklayın.

  Not: Başlangıç disk bölümünüzü içeren aygıtı silemezsiniz.

 2. İlk disk bölümü için bir ad girin.

 3. Harita açılır menüsünü tıklayın, sonra ilk bölüntü için bir biçim seçin.

  MS-DOS ve ExFAT bölüntüleri için, ad en fazla on bir karakterden oluşmalıdır.

  • GUID Bölüntü Haritası: Tüm Intel tabanlı Mac bilgisayarlar için kullanılır.

  • Ana Önyükleme Kaydı: MS-DOS (FAT) ya da ExFAT olarak biçimlenecek Windows bölüntüleri için kullanılır.

  • Apple Bölüntü Haritası: Daha eski PowerPC tabanlı Mac bilgisayarlarla uyumluluk için kullanılır.

 4. Sil’i tıklayın, sonra Bitti’yi tıklayın.