macOS High Sierra

Panel Düzenleyici’de seçenekleri ayarlama

Anahtarla Denetim veya Erişilebilirlik Klavyesi Panel Koleksiyonu için özel paneller yaratmak istiyorsanız Panel Düzenleyici’yi kullanın. Panel ve paneldeki düğmeler ve gruplar için seçenekler ayarlayabilirsiniz. Ayarladığınız seçenekler panelin Anahtarla Denetim veya Erişilebilirlik Klavyesi için kullanılabilir olup olmadığına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Araç çubuğunun sağ ucunda panel, düğme ve grup seçeneklerini ayarlamak için kullanılan Denetçi düğmesini gösteren Panel Koleksiyonu penceresi.

İpucu: Yerleşim alanını büyütebilirsiniz; sol kenarını veya pencerenin bir köşesini sürüklemeniz yeterlidir. Panel, düğme veya grup seçeneklerini ayarlamak için denetçiyi kullanmıyorsanız gizlemek için araç çubuğundaki Denetçi’yi tıklayın.

Panele düğme ve grup ekleme

 • Düğme ekleme: Araç çubuğunda Düğme Ekle’yi tıklayın, sonra düğmeyi yerleşim alanında konumlandırmak için sürükleyin.

 • İfade listesini kullanarak düğme ekleme: Dosya > İfade Listesini İçe Aktar komutunu seçin, sonra sözcükleri veya ifadeleri içeren bir dosya (düz metin biçiminde) seçin. Panel Düzenleyici dosyadaki her bir metin satırı için başlığı metin satırı ve eylemi Metni Gir olan bir düğmeyi otomatik olarak ekler. Anahtarla Denetim’de veya Erişilebilirlik Klavyesi’nde düğmeye tıklandığında, başlığı o anki belgeye girilir.

 • Grup yaratma: Yerleşim alanında iki veya daha fazla düğmeyi seçin, sonra araç çubuğunda Grupla’yı tıklayın. Klavye panelleri, tuşları temsil eden saptanmış düğme grupları içerir.

 • Grubu düzenleme: Gruba odaklanmak için onu çift tıklayın, sonra öğeyi grup içinde farklı bir konuma sürükleyin veya silinecek bir öğe seçin. Öğelerin grubunu çözmek için, araç çubuğunda Grubu Çöz’ü tıklayın.

Anahtarla Denetim paneli için seçenekleri ayarlama

 • Panel seçeneklerini ayarlayın.

  Denetçide panel seçeneklerini görmüyorsanız yerleşim alanında düğmelerin veya grupların seçili olup olmadığını denetleyin; eğer seçiliyse alanın arka planında herhangi bir yeri tıklayarak seçimi kaldırın.

  • Uygulamalar için Göster: Açılır menüyü kullanarak seçtiğiniz uygulamalardan herhangi biri geçerli uygulama olduğunda paneli otomatik olarak gösterin.

  • Gösterme: Panelin nasıl kullanılacağını belirtin. Paneli özel paneller listesine ekleyebilir veya saptanmış ana sayfa, klavye veya imleç paneli olarak kullanabilirsiniz. Saptanmış ana sayfa, klavye veya imleç paneli olarak kaydettiğinizde, mevcut panelin yerine geçer; bu panel özel paneller listesinde yer almaya devam eder.

  • Otomatik Tarama Stili Otomatik taramanın bir panelde nasıl ilerleyeceğini ayarlayın. Otomatik taramayı önizlemek için yerleşim alanında bir grubu çift tıklayın veya listeden bir panel seçin, sonra araç çubuğunda Önizleme’yi tıklayın.

   Bir düğme veya gruptan sonrakine gitmek için Adımla’yı seçin. Belirtilen sayıda düğmeye göre ilerlemek için Kaydır ve Adımla‘yı seçin.

   Kaydır ve Adımlar, grupla navigasyona göre daha az hassaslık gerektirir. Otomatik tarama, bir panelde ilerlerken düğme kümesini tekrarlayan bir sırada vurgulayarak hedef düğmeye adım atmadan önce yaklaşmak için yinelenen fırsatlar sunar.

   Kaydır ve Adımla’nın nasıl çalıştığına ilişkin görsel: dört düğmeden oluşan bir küme (lens büyüklüğü) vurgulanır, sonra bir sonraki dört düğmelik küme vurgulanır ve bu üst üste binmiş bir sırada sürekli olarak devam eder.
  • Kayan Lens Büyüklüğü: Kaydır ve Adımla otomatik tarama için bir kerede vurgulanacak düğmelerin sayısını belirtin.

  • Ayarlamaları göster: Özel panelin sağ üst köşesinde Panel Seçenekleri simgesini gösterin, böylece panel büyüklüğünü ve saydamlığını ayarlamak için Panel Seçenekleri düğmelerini kullanabilirsiniz.

  • Ana Ekran düğmesini göster: Ana Sayfa Paneli’ne kolayca dönmek için özel panelin sağ üst köşesinde Ana Sayfa düğmesini gösterin.

 • Düğme ve grup seçeneklerini ayarlayın.

  • Seçilen düğme veya grup için görsel seçenekleri ayarlama: Denetçide şunlardan birini belirtin: ad (yalnızca düğmeler için), font puntosu ve rengi, konum, düğme olarak kullanılacak bir görüntü ve düğme rengi.

  • Seçilen düğme veya grup için işitsel seçenekleri ayarlama: Denetçide şunlardan birini belirtin: VoiceOver imleci düğme üzerinde olduğunda söylenecek bir ifade ve öğe seçildiğinde çalınacak bir ses.

   İfade veya ses yalnızca Anahtarla Denetim tercihi bunu söyleyecek veya çalacak şekilde ayarlanmışsa duyulur. Bu seçeneği ayarlamak için Elma menüsü > Sistem Tercihleri‘ni seçin, Erişilebilirlik‘i tıklayın, Anahtarla Denetim‘i tıklayın, Navigasyon‘u tıklayın, sonra "Navigasyon sırasında" açılır menüsünü tıklayın.

   Benim için Anahtarla Denetim'i aç

  • Seçilen düğme için eylem ayarlama: Metni Girin gibi düğmeye basıldığında yapılacak bir eylemi belirtin. Bazı eylemler için düğme seçildiğinde otomatik olarak girilecek metin gibi ek ayrıntılar sağlamanız gerekir.

   Fare eylemi seçerseniz:

   • Döndür fare eylemi için Sınır ayarı, daire diliminin (pasta dilimi şeklinde) nasıl döneceğini belirler. Tüm Ekranlar olarak ayarlandıysa, imlecin geçerli konumundan başlayarak ekranın çevresinde döner. Ön Pencere olarak ayarlandıysa, en öndeki pencereyi pencerenin ortasının çevresinde döndürür.

   • Yönlü Hareket fare eylemi için düğme seçildiğinde imlecin ekranda hareket edeceği yönü belirtebilir veya bunun yerine düğmenin son yönlü hareketin tersini yapmasını ya da aynı hareketi yinelemesini sağlayabilirsiniz.

Öğeleri bir panele veya paneller arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Erişilebilirlik Klavyesi panel seçeneklerini ayarlama

 • Panel seçeneklerini ayarlayın.

  Denetçide panel seçeneklerini görmüyorsanız yerleşim alanında düğmelerin veya grupların seçili olup olmadığını denetleyin; eğer seçiliyse alanın arka planında herhangi bir yeri tıklayarak seçimi kaldırın.

  • Uygulamalar için Göster: Açılır menüyü kullanarak seçtiğiniz uygulamalardan herhangi biri geçerli uygulama olduğunda, panelin otomatik olarak gösterilmesini sağlayın.

  • Gösterme: Panelin nasıl kullanılacağını belirtin. Paneli özel paneller listesine ekleyebilir veya saptanmış ana sayfa, klavye veya imleç paneli olarak kullanabilirsiniz. Saptanmış ana sayfa, klavye veya imleç paneli olarak kaydettiğinizde, mevcut panelin yerine geçer; bu panel özel paneller listesinde yer almaya devam eder.

  • Ayarlamaları göster: Özel panelin sağ üst köşesinde Panel Seçenekleri simgesini gösterin, böylece panel büyüklüğünü ve saydamlığını ayarlamak için Panel Seçenekleri düğmelerini kullanabilirsiniz.

  • Ana Ekran düğmesini göster: Ana Sayfa Paneli’ne kolayca dönmek için özel panelin sağ üst köşesinde Ana Sayfa düğmesini gösterin.

 • Düğme ve grup seçeneklerini ayarlayın.

  • Seçilen düğme veya grup için görsel seçenekleri ayarlama: Denetçide şunlardan birini belirtin: ad (yalnızca düğmeler için), font puntosu ve rengi, konum, düğme olarak kullanılacak bir görüntü ve düğme rengi.

  • Seçilen düğme için eylem ayarlama: Metni Girin gibi düğmeye basıldığında yapılacak bir eylemi belirtin. Bazı eylemler için düğme seçildiğinde otomatik olarak girilecek metin gibi ek ayrıntılar sağlamanız gerekir.

   Duraklama eylemi seçerseniz:

   • Düğme üzerinde durakladığınızda gerçekleştirilecek bir duraklama eylemi (Çift Tıkla gibi) seçin. Bir defalık eylemler arasında geçiş yapmanızı sağlayan Seçenekler Menüsü’nü göstermeyi veya hiçbir eylem gerçekleştirmemeyi de seçebilirsiniz.

   • Eylemin yalnızca bir defa gerçekleştirilmesini sağlamak için, Yalnızca Bir Kez’i seçin. Bu seçenek örneğin kestirme menüsünü açmak için sağ tıklama gerçekleştiren bir düğme için faydalı olur.

Öğeleri bir panele veya paneller arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Panel Koleksiyonu’ndaki bir paneli düzenlediğinizde, Anahtarla Denetim veya Erişilebilirlik Klavyesi’nde kullanabilmek için değişikliklerinizi kaydetmeyi unutmayın.