OS X Yosemite Sorunlarını Giderme Sınavı Konuları (9L0-066)

OS X Yosemite Sorun Giderme Sınavı'na (9L0-066) hangi konuların dahil olduğunu öğrenin.

9L0-066 Temel Bilgiler
Bu, kaynakların açık olarak kullanılabildiği bir sınavdır. Bu, soruları yanıtlamak ve sınavı geçmek için Apple Servis Makaleleri, ATLAS'ta bulunan AppleCare Servis Eğitimleri ve herkese açık Apple destek sitesi gibi kaynaklardan faydalanabileceğiniz anlamına gelir.

GSX erişimi önerilir fakat bu sınavı geçmek için gerekli değildir. Sınava giren kişilerin, bazı sınav sorularını yanıtlayabilmek için ATLAS'taki eğitim kurslarının Öğrenim Kaynakları bölümünde listelenen Apple genel destek makalelerini kullanması gerekir.

Bu sınavda puanlı 65 soru vardır ve bunları tamamlamak için iki saat süre tanınır. Geçme puanı %80'dir.

Sınav Konuları
Aile Paylaşımı (2 soru)

 • Verilen senaryoyu kullanarak, iTunes aygıtları ile ilgili sorunları belirleme ve değerlendirme.

Çevrebirimleri (5 soru)

 • Apple aygıtlarındaki çevrebirimleri ile ilgili bağlantı sorunlarını belirleme ve değerlendirme.

Hesaplar ve İzinler (5 soru)

 • OS X Yosemite'deki izin sorunlarını belirleme ve değerlendirme.

Time Machine (5 soru)

 • Time Machine işlevlerini ve yararlarını açıklama.
 • Verilen servis senaryolarına dayanarak, Apple tarafından önerilen sorun çözme yordamlarını belirleme.

Güvenlik ve Gizlilik (5 soru)

 • OS X tabanlı sistemlerde güvenlik ve veri gizliliği sorunlarını belirleme ve değerlendirme.

 Başlatma İşlemi (5 soru)

 • OS X başlatma sorunlarını belirleme, değerlendirme ve bu tip sorunlar için doğru çözümü bulma.

Dosya Sistemi (5 soru)

 • Dosya sistemi sorunlarını belirleme ve değerlendirme.

Spotlight (1 soru)

 • Spotlight sorunlarını belirleme ve değerlendirme.

Yükleme (5 soru)

 • Yükleme sorunlarını belirleme ve değerlendirme.

Kurtarma (4 soru)

 • Bir sistemdeki OS X yüklemesinin başarıyla kurtarılması için Apple yordamlarının ve izlencelerinin nasıl kullanılacağını açıklama.

Uygulamalar (5 soru)

 • OS X tabanlı sistemlerdeki uygulama sorunlarını belirleme ve değerlendirme.

Sorun Giderme Araçları ve Teknikleri (6 soru)

 • OS X tabanlı bir sistemde sorunun doğru çözümünü belirlemek için ilgili sorunu doğru biçimde değerlendirmek ve belirlemek üzere sistematik sorun giderme yöntemleri kullanma.

Ağ Kullanımı (5 soru)

 • OS X tabanlı sistemlerdeki ağ ve kablosuz bağlantı sorunlarını belirleme, değerlendirme ve bu tip sorunlar için doğru çözümü bulma.
 • İstemci aygıtlarının ağdaki servislere başarılı bir şekilde erişebilmesi için bir Apple kablosuz ürünü kullanarak kablosuz ağ kurma ve yapılandırma.

iCloud (5 soru)

 • iCloud destekli aygıtlardaki bağlantı sorunlarını belirleme, değerlendirme ve bu tip sorunlara yönelik doğru çözümü bulma.

Devamlılık (2 soru)

 • iCloud destekli aygıtlardaki bağlantı sorunlarını belirleme, değerlendirme ve bu tip sorunlara yönelik doğru çözümü bulma.
Yayın Tarihi: