Mac Servis Sertifikası Sınavı Konuları (9L0-012)

Bu makalede Mac Servis Sertifikasyonu Sınavı'nın (9L0-012) konuları listelenir.

Sınav Neleri Kapsıyor?

Mac Servis Sertifikasyonu Sınavı (9L0-011), Pearson VUE ile çevrimiçi olarak sunulan bilgisayar temelli bir bilgi testidir. Test açık kaynak olarak gerçekleştirilir ve teste girenlerin sınav sorularını yanıtlamalarına yardımcı olmak için Apple başvuru belgelerini kullanmaları beklenir.

Mac Servis Sertifikasyonu Sınavı'nın başarıyla tamamlanması, Apple Yetkili Mac Teknisyeni (ACMT) sertifikasyonunun donanım gereksinimini karşılar.

Sınavın Özeti

 • Bölüm sayısı: 18
 • Hedef sayısı: 38
 • Toplam soru sayısı: 68
 • Başarı puanı: Genel üzerinden %80 (geçmek için 68 soruda en az 55 doğru) 
 • Sınav süresi: 2 saat

ÖNEMLİ NOT:

Bu sınavda, sınavı tamamen geçmiş sayılabilmeniz için geçmeniz gereken ve ayrı olarak puanlanan iki bölüm vardır. Bu, yukarıda listelenen genel sınav geçme puanına ektir:

 • ESD Önlemleri bölümünü geçmek zorunludur (geçmek için 5'te 4 doğru) 
 • ESD Teknisyen Güvenliği bölümünü geçmek zorunludur (geçmek için 5'te 4 doğru)

Geçilmesi zorunlu olan bu bölümlerin ikisini de geçemezseniz puan raporunuzda genel üzerinden geçer puan yer alsa bile sınavı geçmiş olmazsınız.

9L0-011 ACMT MAC SERVİS SERTİFİKASYONU SINAVI - BÖLÜMLER VE KONULAR

Thunderbolt İle İlgili Sorunları Giderme - 4 soru

 • Doğru çözümü saptamak için Apple ürünlerinde bulunan Thunderbolt çevre birimleriyle ilgili bağlantı sorunlarını değerlendirme ve belirleme.
 • Mac sistemindeki Thunderbolt ekranlarıyla ilgili bir bağlantı sorununa ilişkin doğru çözümü belirleme.

Fusion Drive - 3 soru

 • Fusion Drive için gereken teknik belirtimleri ve ilgili teknolojileri açıklama.
 • Fusion Drive sorunlarını gidermeyle ilgili özel yordamları açıklama.

Başvurular - 3 soru

 • Belirli bir donanım servis sorunuyla ilgili olarak, daha fazla bilgi toplamak veya sorunu çözmek için gereken doğru Apple teknik belgelerini belirleme.

Tanılamalar - 3 soru

 • Belirli bir durum veya bir grup belirtiyle ilgili olarak, donanım sorununu belirlemek için hangi tanılama aracının kullanılması gerektiğini saptama.
 • Desteklenen bir Mac bilgisayar üzerinde bir donanım tanılamasını tamamlamak için AST'nin (Apple Service Toolkit) nasıl kullanılacağını açıklama.
 • Belirli bir donanım servis sorunuyla ilgili olarak, daha fazla bilgi toplamak veya sorunu çözmek için gereken doğru tanılamayı belirleme.

Donanım Araçları - 1 soru

 • Belirlenmiş bir Mac donanım sorunu ve olası çözümüyle ilgili olarak, Mac bilgisayarı güvenle onarmak için onaylanan araçları belirlemek üzere Apple belgelerini kullanma.

Sorun Giderme Teorisi - 5 soru

 • Olası bir donanım sorunuyla ilgili olarak, Mac ile ilgili sorunları değerlendirmek, belirlemek ve çözmek için sistematik bir sorun giderme yöntemi uygulama.
 • Donanım sorunuyla ilgili daha fazla bilgi toplamak için uygun soruları belirleme.
 • Belirli bir Mac sistemi senaryosu ve belirlenmiş bir sorunla ilgili olarak, sorunu bir donanım sorunu, yazılım sorunu, çevresel sorun veya eğitim fırsatı olarak tanımlama.

ESD Önlemleri – 5 soru

 • Tümleşik devreleri olan aygıtlarda ESD hasarının etkilerini doğru biçimde belirleme.
 • Apple yordamı standartlarına uygun olarak, ESD uyumlu bir iş istasyonunu doğru biçimde yapılandırmak için doğru araçları, donanımı ve yordamları açıklama.  

Teknisyen Güvenliği – 5 soru

 • Bir Apple ürünü ve bu ürünle ilgili teknik belgeler verildiğinde, bu ürünün donanım servisiyle ilişkili güvenlik sorunlarını belirleme.

Güç Yönetimi - 6 soru

 • Söz konusu sorunlar için doğru çözümü bulmak üzere Mac sistemleriyle ilgili güç yönetimi sorunlarını değerlendirme ve belirleme yöntemini açıklama.
 • Taşınabilir Mac sistemlerinin pil ömrünün nasıl maksimum düzeye getirileceğini açıklama.

Likit Kristal Ekranlar - 3 soru

 • Mac sistemlerindeki LCD ekranıyla ilgili olarak, belirtilen piksel sorununu değerlendirme ve doğru çözümü bulma.
 • LCD ekranındaki arkadan aydınlatma sorunuyla ilgili olarak, doğru çözümü belirlemek üzere sorunun nasıl değerlendirileceğini ve belirleneceğini açıklama.   

Donanım Servisi Sorunları - 2 soru

 • Mac'in seri numarasıyla ilgili olarak, AppleCare adını arayarak donanımla ilgili bulunabilecek bilgileri doğru biçimde belirleme.
 • Belirli bir Mac modeliyle ilgili olarak, söz konusu modelle ilgili donanım sorunlarını belirleme.

Kablosuz Ağ - 6 soru

 • Bir Apple kablosuz ürünü kullanarak kablosuz ağın nasıl yapılandırılacağını açıklama.
 • Mac sistemlerde kablosuz bağlantı sorunlarını değerlendirip belirleyerek bu tip sorunlara yönelik doğru çözümü bulma.
 • Desteklenen belirli bir kablosuz ağ ürününe yönelik kablosuz ağ oluşturma için Apple belgelerinde bulunan sorun giderme adımlarını bulma ve açıklama.
 • Belirli bir Apple kablosuz ürününü, özellikleri (teknik yeterlilikler) ve kullanıcıya sağladığı avantajlarıyla açıklama.

Kaza Sonucu Oluşan Hasarı Belirleme (2 soru)

 • Kaza sonucu oluşan bir hasar olup olmadığını belirlemek için Mac bilgisayarda nasıl görsel ve mekanik inceleme yapılacağını açıklama.
 • Kaza sonucu oluşan hasar konusunda müşteri itirazlarına verilecek doğru yanıtları belirleme.

Mac mini – 2 soru

 • Bir donanım servis onarımıyla ilgili olarak, Mac mini'yi güvenle onarmak için gerekli Apple belgelerini, onaylanan araçları ve servis yordamlarını belirleme.

iMac – 5 soru

 • Bir donanım servis onarımıyla ilgili olarak, iMac'i güvenle onarmak için gerekli Apple belgelerini, onaylanan araçları ve servis yordamlarını belirleme.

Mac Pro – 4 soru

 • Bir donanım servis onarımıyla ilgili olarak, Mac Pro'yu güvenle onarmak için gerekli Apple belgelerini, onaylanan araçları ve servis yordamlarını belirleme.

MacBook Air – 3 soru

 • Bir donanım servis onarımıyla ilgili olarak, MacBook Air'i güvenle onarmak için gerekli Apple belgelerini, onaylanan araçları ve servis yordamlarını belirleme.

MacBook Pro – 6 soru

 • Bir donanım servis onarımıyla ilgili olarak, MacBook Pro'yu güvenle onarmak için gerekli Apple belgelerini, onaylanan araçları ve servis yordamlarını belirleme. 
Yayın Tarihi: