Apple İşletme Yönetimi ve Apple Okul Yönetimi'nde alan adı doğrulama

Apple İşletme Yönetimi ve Apple Okul Yönetimi'nde alan adı doğrulamayla ilgili güncellenmiş gereksinimler hakkında bilgi edinin.

Bu makale, ağ yöneticilerine yöneliktir.

Apple, Apple İşletme Yönetimi ve Apple Okul Yönetimi ile ilişkili olan tüm doğrulanmamış mevcut ve yeni alan adlarının ilgili kuruluş tarafından doğrulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu işlemi, Yönetilen Apple Kimlikleri oluşturmadan önce yapmanız gerekir.

Apple İşletme Yönetimi ve Apple Okul Yönetimi kuruluşlarındaki doğrulanmamış alan adlarının tümü 8 Aralık 2021'de kaldırılmıştır. Doğrulanmamış alan adlarındaki Yönetilen Apple Kimlikleri, ayrılmış alan adına taşınacaktır. Son kullanıcılara bu değişiklikle ilgili bilgi verilmeyecektir. Hesap parolası ve ilişkili e-posta adresi dahil olmak üzere tüm roller ve ayrıcalıklar değişmeden kalacaktır. Örneğin, alan adınız example.com ise ve bu alan adını Aralık ayından önce doğrulamazsanız yönetilen Apple Kimlikleri, otomatik bir şekilde kişi@example.com yerine kişi@examplecom.applekimliği.com olarak değiştirilecektir.

Yöneticiler etkilenmeyecektir.

Herhangi bir aksama yaşanmaması için alan adınızı hemen doğrulayın ve Yönetilen Apple Kimliklerinizi doğrulanmış bir alan adına veya ayrılmış alan adına geçirin.


Alan adlarını görüntüleme

Alan adınızı doğrulamanız gerekip gerekmediğini belirlemek için Apple İşletme Yönetimi veya Apple Okul Yönetimi'ne giriş yapıp Ayarlar > Hesaplar bölümüne gidin. Alan adının sol tarafında yeşil bir daire olması doğrulanmış olduğunu gösterir. Sol tarafında sarı bir daire olan alan adlarının doğrulanması gerekir.

Apple İşletme Yönetimi ayarlarının Kuruluş ayarları sekmesindeki Alan Adları görünümü

Apple İşletme Yönetimi'nde mevcut alan adlarını doğrulayın.

Apple Okul Yönetimi'nde mevcut alan adlarını doğrulayın.


Bir alan adını kaldırma

Doğrulayamadığınız veya kullanmayı planlamadığınız bir alan adını kaldırmak için Apple İşletme Yönetimi'ne ya da Apple Okul Yönetimi'ne giriş yapıp Ayarlar > Hesaplar bölümüne gidin. Alan Adları'nın yanındaki Düzenle'yi ve ardından Kaldır'ı tıklayın. Doğrulanmamış veya kullanılmayan alan adında Yönetilen Apple Kimlikleri varsa Yönetilen Apple Kimliklerini doğrulanmış ya da ayrılmış bir alan adına taşımak için Alan Adını Güncelle'yi tıklayın. Bu kullanıcıları, bir sonraki girişlerinde, güncellenen Yönetilen Apple Kimliği'ni kullanmaları gerekeceği konusunda bilgilendirmeniz gerekir.


Doğrulanmış alan adları

Apple Okul Yönetimi'nin Öğrenci Bilgi Sisteminizle (SIS) entegre edilmesi, Güvenli Dosya Aktarım Protokolü (SFTP) ile kullanıcıların içe aktarılması veya birleştirilmiş kimlik doğrulama gibi belirli özellikler için doğrulanmış alan adı gereklidir. Bu özellikleri kullanmak istiyorsanız doğrulanmış bir alan adı kullanmalısınız.

Üst düzey bir alan adının doğrulanması, alt alan adlarını doğrulamaz. Örneğin example.com doğrulanırsa applekimliği.example.com doğrulanmış olmaz. applekimliği.example.com alan adını ayrıca doğrulamanız gerekir.

Ayrılmış alan adı

Ayrılmış alan adı, Apple tarafından sağlanan bir alan adıdır. Bu alan adını, ek bir doğrulama işlemine gerek olmadan kullanabilirsiniz. Bu alan adı, Apple İşletme Yönetimi'ne kaydolurken kullandığınız web sitesine dayalı olarak belirlenir. Örneğin, www.example.com web sitesini kullanarak kaydolduysanız ayrılmış alan adı example.appleid.com olur. Aynı alan adını birden fazla kuruluş kullanıyorsa alan adına example2.appleid.com örneğinde olduğu gibi artan bir sayı eklenir. Ayrılmış alan adı otomatik olarak oluşturulur; bu alan adı düzenlenemez veya kaldırılamaz.

Alan adınızı doğrulamazsanız

Alan adınızı doğrulamazsanız Paylaşılan iPad ve iCloud oturumlarından çıkış yapılır ve ilgili alan adındaki Yönetilen Apple Kimlikleri ayrılmış alan adına taşınır. Son kullanıcılara bu değişiklikle ilgili bilgi verilmez ve bu kullanıcıları bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır.


Birden fazla kuruluş

Alan adı Mart 2020'den önce Apple İşletme Yönetimi ile ilişkilendirilmişse bu alan adını birden fazla kuruluşun tümü doğrulayabilir. Bu kuruluşların alan adını ayrı ayrı doğrulaması gerekir. Bir kuruluş doğrulama işlemine başlamadan önce diğer kuruluşun alan adını doğrulamış olduğundan emin olmak için Apple İşletme Yönetimi yöneticileriyle birlikte çalışın. Birden fazla kuruluş aynı anda doğrulama işlemi gerçekleştirmeye çalışırsa TXT kaydının doğrulanması sırasında hata oluşabilir.

Kişisel Apple Kimlikleri

Alan adının doğrulanması, bu alan adını kullanan mevcut Apple Kimlikleriyle bir çakışmaya neden olmaz. Ancak, kuruluş birleştirilmiş kimlik doğrulamayı etkinleştirirse çakışan Apple Kimlikleri için kullanıcıların yeni bir ad seçmesi gerekli olur.

Yayın Tarihi: