macOS'te SMB 1 veya NetBIOS'i etkisizleştirme

Yük devrini önlemek için SMB 1 veya NetBIOS'i nasıl etkisizleştirebileceğinizi öğrenin.

Bu makale kurumsal ve eğitim alanındaki müşterilerin sistem yöneticilerine yöneliktir.

Üçüncü taraf ürünlerle uyumluluğu artırmak için, sunuculara giden bağlantılar kurarken SMB 1 ve NetBIOS, macOS'te saptanmış olarak etkinleştirilir. macOS, SMB'nin daha yeni sürümlerini, DNS'i ve 445 numaralı kapıyı kullanmayı dener. Gerektiğinde 139 numaralı kapıya ve SMB 1'e yük devri yapar. Bu yük devrini önlemek için SMB 1 veya NetBIOS'i etkisizleştirebilirsiniz.

SMB 1'i etkisizleştirmek için /etc/nsmb.conf dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin:

protocol_vers_map=6

NetBIOS'i etkisizleştirmek için /etc/nsmb.conf dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin:

port445=no_netbios

/etc/nsmb.conf dosyası saptanmış olarak mevcut değildir. Bir /etc/nsmb.conf dosyası oluşturmak ve yukarıdaki değişikliklerin her ikisini de uygulamak için aşağıdaki Terminal komutlarını kullanın:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "protocol_vers_map=6" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "port445=no_netbios" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

Yukarıdaki değişiklikleri geri almak için /etc/nsmb.conf dosyasını güvenle silebilirsiniz.

Saptanmış olarak macOS, SMB bağlantılarını kabul etmez. Mac bilgisayarınızı dosya paylaşımı tercihlerinde dosya sunucusu olacak şekilde ayarladıysanız SMB 2 ve 3 bağlantılarına izin vermeye devam ederken SMB 1'i etkisizleştirebilirsiniz. Aşağıdaki komutları kullanın:

sudo scutil --prefs com.apple.smb.server.plist
get /
d.add ProtocolVersionMap # 6
set /
commit
apply
quit

Yukarıdaki değişikliği geri almak için aşağıdaki komutları çalıştırın:

sudo scutil --prefs com.apple.smb.server.plist
get /
d.add ProtocolVersionMap # 7
set /
commit
apply
quit

Netbiosd ad kaydını etkisizleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.netbiosd.plist

Netbiosd'nin çalışmadığını doğrulamak için aşağıdaki komutu çalıştırın. Hiçbir sonuç döndürülmezse netbiosd çalışmıyor demektir:

sudo ps aux | grep -i netbiosd | grep -v grep

Bu değişikliği geri almak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.netbiosd.plist
Yayın Tarihi: