macOS'e SMB 2 ve 3 için eklenen özellikler hakkında

macOS'in her sürümüne hangi SMB özelliklerinin eklendiğini öğrenin. 

Bu makale kurumsal ağ ve eğitim ağı yöneticileri içindir.

Sunucu İleti Bloğu (SMB) Protokolü Microsoft tarafından oluşturulur ve saklanır. Mac bir istemci olarak kullanıldığında Apple'ın macOS'e uyguladığı SMB'ye eklenen önemli özellikler aşağıda açıklanmaktadır. Aksi belirtilmedikçe, aşağıda açıklanan her özellik söz konusu sürümde tanıtılmış ve sonraki sürümlerde korunmuştur.

macOS Catalina 10.15

Özellik Açıklama
Uyarlanabilir sıralı işlem iyileştirmeleri Sıralı işlemler (pipelining), çoklu iş parçacığı özelliğini korurken çeşitli segment sayılarına ve boyutlarına izin veriyor.
Sıralı işlem yazma veya yükleme sınırı

Maksimum segment sayısı: 6

Maksimum segment boyutu: 1 MB

Sıralı işlem okuma veya indirme sınırı

Maksimum segment sayısı: 6

Maksimum segment boyutu: 1,25 MB

Kalıcı tanıtıcılar Sürekli kullanılabilir durumda olan sunucular kalıcı tanıtıcılar kullanır. Sürekli kullanılabilir durumda olan sunucular tek bir sunucu gibi görünür, ancak aslında bunlar verileri yansıtan ve paylaşımın sürekli olarak kullanılabilir durumda kalmasını sağlayan birden fazla düğümdür. Bu, bulut ve küme kurulumlarında yaygın bir durumdur. Herhangi bir düğüm kullanım dışı kalırsa başka bir düğüme bağlanmak için kalıcı tanıtıcı kullanılır.
Time Machine sunucusu gereksinimleri ayarlandı Sürekli kullanılabilir durumda olan herhangi bir sunucu Time Machine yedekleme hedefi olarak kullanılabilir.
Netbios ad çözümlemesinin önceliği düşürüldü Ad çözümlemesi artık Bonjour'u, ardından DNS'i, ardından NetBios'u kullanıyor. macOS daha önce Bonjour'a, ardından NetBios'a, ardından DNS'e öncelik verirdi.
SMB 1 her zaman imza biti kullanır Eskiden SMB 1 üzerinden bağlanırken imza biti kullanımı isteğe bağlıydı.

macOS Mojave 10.14

Özellik Açıklama
Uyarlanabilir sıralı işlem iyileştirmeleri Sıralı işlemler (pipelining) artık çoklu iş parçacığı özellikli, ancak sabit sayıda ve boyutta segment kullanıyor.
Sıralı işlem yazma veya yükleme sınırı

Segment sayısı: 4

Segment boyutu: 1 MB

Sıralı işlem okuma veya indirme sınırı

Segment sayısı: 4

Segment boyutu: 512 KB

macOS High Sierra 10.13

Özellik Açıklama
Finder'da dolaşma basitleştirildi Finder, klasör içeriklerine daha hızlı göz atacak şekilde ayarlanabilir.
Dizin tutma Dizin tutma, istemcinin dizin enum sabiti bilgilerini daha iyi önbelleğe almasını sağlar.
Dosya tutma Dosya tutma, istemcinin dosya verilerini yerel olarak daha iyi önbelleğe almasını ve ertelenmiş kapanma özelliğiyle dosyaları daha hızlı bir şekilde yeniden açmasını sağlar.
Uyarlanabilir sıralı işlemler macOS, segmentleri ağ koşullarına uygun şekilde otomatik olarak yüklemek veya indirmek için belirtilen sayıda segment kullanmak yerine segment sayısını dinamik olarak ayarlar. macOS ayrıca her segmentin boyutunu da otomatik olarak ayarlayarak performansı artırır.
Sıralı işlem yazma veya yükleme sınırı

Maksimum segment sayısı: 4

Maksimum segment boyutu: 512 KB

Sıralı işlem okuma veya indirme sınırı

Maksimum segment sayısı: 4

Maksimum segment boyutu: 1 MB

masOS Sierra 10.12

Özellik Açıklama
Kalıcı tanıtıcı v2 ve dosya tutma v2

Kalıcı tanıtıcılar ve tutma özelliği, müşterinin veri kaybetmeden bir paylaşıma yeniden bağlanıp bir dosya üzerinde çalışmaya devam etmesine olanak sağlar. Tutma özelliğinin ve kalıcı tanıtıcıların 2. sürümü, yeniden bağlanma özelliğinin daha güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Time Machine macOS gerekli özellikleri destekleyen sunuculara yedekleme yapabilir.

macOS El Capitan 10.11

Özellik Açıklama
DNS üzerinden yük dengeleme sunucuları Bazı ortamlarda birden çok sunucu aynı verileri barındırır ve yük, round robin DNS tarafından dengelenir. Bir DNS "A" kaydı birden çok IP adresini işaret eder. macOS, aynı paylaşımı tekrar tekrar bağlamak yerine, bağlı durumdaki paylaşımları her IP adresi için bir kez değerlendirir ve kullanır.
Sıralı işlem yazma veya yükleme sınırı

Segment sayısı: 4

Maksimum segment boyutu: 512 KB

Sıralı işlem okuma veya indirme sınırı

Segment sayısı: 4

Maksimum segment boyutu: 1 MB

Dizin önbelleğe alma macOS, göz atma sona erdikten sonra dizinin içeriğini en fazla bir dakika için önbelleğe alarak son kullanıcının içeriği yeniden yüklemeden dizine tekrar göz atmasına ve dizine geri dönmesine olanak tanır.

masOS Yosemite 10.10

Özellik Açıklama
SMB 3 tanıtıldı macOS, SMB 3.0 ve 3.0.2 diyalektleri için destek ekler.
Anlaşmayı doğrulama Bu, ilk anlaşmaların değiştirilmemesinin sağlanmasına yardımcı olan ek bir SMB 3 güvenlik özelliğidir.
SMB 3 imzalama Her istekte güvenlik imzaları gönderilir.
SMB 3 şifrelemesi İstemci ve sunucu arasındaki trafik şifrelenebilir.

macOS Mavericks 10.9

Özellik Açıklama
SMB 2 tanıtıldı Mavericks'ten önceki sürümlerde yalnızca SMB 1 desteklenir. Mavericks, SMB'nin 2.0.2 ve 2.1 sürümleri için destek ekler. "cifs://" kullanılarak bir paylaşım bağlama işleminde SMB 1 kullanılacaktır.
Sembolik bağlantı yeniden ayrıştırma noktaları Sembolik bağlantı yeniden ayrıştırma noktaları kullanıcıyı bir dosya veya klasörden başka bir konuma sorunsuz bir şekilde yönlendirir.
Dağıtılmış Dosya Sistemi (DFS) DFS, kullanıcıların yalnızca tek bir DNS adı kullanarak birden çok sunucuya bağlanmasına olanak tanır.
Bileşik istekler ve yanıtlar Tek bir pakette birbiriyle ilgili birden fazla istek veya yanıt gönderilebilir.
SMB 2 imzalama Her istekte güvenlik imzaları gönderilir.
Yığın kopyalama Önce macOS'in verileri indirmesi gerekmeden bir sunucunun, kendisinden ve kendisinden veri kopyalamasını istemek için SRV_COPYCHUNK_COPY komutu kullanılır.
AAPL oluşturma bağlamı AAPL, Apple'ın macOS semantiğini daha iyi desteklemek amacıyla SMB protokolüne eklediği bir genişletmedir. AAPL oluşturma bağlamının kullanılması genişletmenin kullanımda olduğunu belirtir.
Kalıcı Tanıtıcılar Kalıcı tanıtıcılar, müşterilerin veri kaybetmeden paylaşımlara yeniden bağlanmasını sağlar.
Yerel Kerberos kimlik doğrulaması (LKDC) Bir SMB sunucusu aynı zamanda KDC (anahtar dağıtım merkezi) ise macOS, ek sunuculara başvurmadan Kerberos kullanarak kimlik doğrulayabilir. Bu, esas olarak macOS bir macOS tarafından barındırılan paylaşımda kimlik doğrularken kullanılır.
Sıralı işlemler Sıralı işlemler (pipelining), bir dosyanın bölümlerinin eşzamansız olarak aktarılmasına olanak tanır. Dosya 10 MB'den büyükse her biri 1 MB büyüklüğünde on farklı parça halinde gönderilebilir. Ancak, sıralı işlemler kullanılarak, aktarımın tamamlanmasını beklemeden bir kerede birden fazla segment gönderilebilir; bu da aktarımları hızlandırır. SMB 2.0 ve önceki sürümleri, büyüklüğü en fazla 64 KB olan segmentlere izin verir. SMB 2.1 daha büyük segmentlere izin verir.
Sıralı işlem yazma veya yükleme sınırı

Segment sayısı: 2

Maksimum segment boyutu: 512 KB

Sıralı işlem okuma veya indirme sınırı

Segment sayısı: 4

Maksimum segment boyutu: 1 MB

Diğer kaynaklar

Apple'ın SMB dizinini görüntüleyin.

Yayın Tarihi: