Siri’yi ve Dikte’yi İyileştir ve Gizlilik

Siri’yi ve Dikte’yi İyileştir, Apple’ın Siri’yi, Dikte’yi ve Çeviri veya Sesle Denetim gibi diğer dil işleme özelliklerini geliştirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olmak amacıyla Siri, Dikte ve Çeviri ile sesli etkileşimlerin bir örneğini saklamasına ve çalışanlarına incelettirmesine olanak tanır.

Siri ve Dikte

Siri’yi ve Dikte’yi İyileştir’i seçerseniz Siri ve Dikte ile etkileşimlerinizin sesi; Siri’yi, Dikte’yi ve Apple ürünlerindeki ve servislerindeki doğal dil işleme işlevselliğini geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla Apple çalışanları tarafından Siri sunucularında saklanabilir ve incelenebilir. Ses kayıtlarının yanı sıra isteklerinizin bilgisayar tarafından oluşturulmuş dökümleri, kişilerinizin adları, aygıtlarınızda yüklü uygulamalar ve konum gibi diğer Siri verileri de Siri’yi iyileştirmek için kullanılabilir. 

İstek geçmişiniz, aygıt tarafından üretilen rasgele bir tanıtıcıyla altı ay boyunca ilişkilendirilir. İstek geçmişiniz; dökümleri, Siri’yi ve Dikte’yi İyileştir’i seçen kullanıcılar için sesleri ve aygıt özellikleri, performans istatistikleri ve aygıtınızın isteğin yapıldığı andaki yaklaşık konumu gibi ilgili istek verilerini içerebilir. Altı ayın sonunda istek geçmişiniz rasgele tanıtıcıdan ayrılır ve Apple’ın Siri’yi, Dikte’yi ve Sesle Denetim gibi diğer dil işleme özelliklerini geliştirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olmak için en fazla iki yıla kadar tutulabilir. Siri’nin devam eden iyileştirme çalışmaları için incelenen isteklerin küçük bir alt kümesi rasgele tanıtıcı olmadan iki yıldan uzun süre tutulabilir.

Siri veya Dikte etkileşimlerinizden biri inceleme için seçilirse isteğin yanı sıra Siri’nin sunduğu yanıt da, doğruluğu belirlemek ve Siri’yi, Dikte’yi ve Apple ürünlerindeki ve servislerindeki doğal dil işleme işlevselliğini genel anlamda iyileştirmek için incelenir. İsteğinizin bağlamına bağlı olarak Apple çalışanları, Siri yanıtının etkinliğini değerlendirmek amacıyla isteğinizle doğrudan ilgili Siri verilerini inceleyebilir. Yalnızca sıkı gizlilik yükümlülüklerine tabi Apple çalışanları Siri ve Dikte ile sesli etkileşimlere erişebilir. İstediğiniz zaman Siri’yi ve Dikte’yi İyileştir ayarınızı değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar > Gizlilik > Analizler ve İyileştirmeler bölümüne gidip Siri’yi ve Dikte’yi İyileştir’i kapatmak için dokunun.

Bir rasgele tanıtıcıyla ilişkilendirilen ve en fazla altı ay tutulan sesli etkileşimleri, Ayarlar > Siri ve Arama > Siri ve Dikte Geçmişi bölümüne gidip Siri ve Dikte Geçmişini Sil’e dokunarak silebilirsiniz. 

Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidip Dikte’yi Etkinleştir’i kapatmak için dokunarak Siri ve Dikte’yi etkisizleştirebilirsiniz. Sonra, Ayarlar > Siri ve Arama bölümüne gidip “‘Hey Siri’yi Dinle”yi ve “Siri İçin Yan Düğme”yi (veya iPhone’unuzda Ana Ekran düğmesi varsa “Siri İçin Ana Ekran Düğmesi”ni) kapatmak için dokunun. Siri’yi etkisizleştirirseniz rasgele tanıtıcıyla ilişkilendirilen Siri verileri silinir.

Çeviri

Siri’yi ve Dikte’yi İyileştir’e katılmayı seçerseniz aygıt tarafından oluşturulmuş değişen, rasgele tanıtıcılarla ilişkilendirilmiş ses girişleriniz ve Çeviri isteklerinizin bilgisayar tarafından oluşturulmuş dökümleri, Apple çalışanları tarafından Siri’yi, Dikte’yi, Çeviri’yi ve Apple ürünleri ile servislerindeki doğal dil işleme işlevini geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla saklanabilir ve incelenebilir.

Çeviri istekleriniz, Apple’ın Siri’yi, Dikte’yi ve Çeviri veya Sesle Denetim gibi diğer dil işleme özelliklerini geliştirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olmak için en fazla iki yıla kadar tutulabilir. Çeviri etkileşimlerinizden biri inceleme için seçilirse çeviri isteğinin yanı sıra verilen çeviri yanıtı da doğruluğu belirlemek ve Siri’yi, Dikte’yi, Çeviri’yi ve Apple ürünleri ile servislerindeki doğal dil işleme işlevini genel olarak iyileştirmek amacıyla incelenir. Yalnızca sıkı gizlilik yükümlülüklerine tabi Apple çalışanları, Çeviri ile ilgili ses girişlerinize erişebilir. İncelenen Çeviri etkileşimlerinizin küçük bir alt kümesi Siri, Dikte ve Çeviri ile ilgili devam eden iyileştirmeler için iki yıldan uzun süre tutulabilir.

Genel

iPhone’da veya iPad’de işletim sistemini ayarlama veya yükseltme sırasında seçtiğiniz katılma tercihi, o iPhone veya iPad ile ayarlanmış Apple Watch’lar, Apple TV’ler veya HomePod’lar için de geçerli olur. Bunu daha sonra her aygıtın ayarlarında değiştirebilirsiniz. 

Siri’yi ve Dikte’yi İyileştir’i etkinleştirerek Apple’ın ve bağlı kuruluşlarının ve temsilcilerinin bu bilgileri Siri’yi, Dikte’yi ve Çeviri veya Sesle Denetim gibi diğer dil işleme özelliklerini geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla aktarabileceğini, toplayabileceğini, bulundurabileceğini, işleyebileceğini ve kullanabileceğini kabul etmiş ve onaylamış olursunuz. Siri, Dikte veya Çeviri kullanımınızla ilgili Apple tarafından toplanan bilgiler her zaman www.apple.com/tr/privacy adresinde bulunan Apple’ın Gizlilik Politikası’na uygun şekilde işlenir.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: