Siri’ye Sor, Dikte ve Gizlilik

Siri, bilgilerinizi koruyacak ve neyi paylaşacağınızı seçmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İstekte bulunduğunuzda, Siri Apple’ın isteklerinize yanıt vermesine yardımcı olmak için hakkınızdaki belirli verileri Apple’a gönderir

Siri’yi ve Dikte’yi kullanırken söylediğiniz ve dikte ettiğiniz şeyler isteklerinizin işlenmesi için Apple’a gönderilir. Bu ses kayıtlarının yanı sıra aygıtınız;

  • kişi adları, takma adlar ve kişilerinizde ayarladıysanız sizinle yakınlıkları (örneğin “babam”)
  • beğendiğiniz müzikler, kitaplar ve podcast’ler
  • size ve Aile Paylaşımı üyelerinize ait aygıtların adları
  • Ev uygulamasındaki paylaşılan evde bulunan aygıtların ve üyelerin adları
  • fotoğraf albümlerinizin, aygıtınızda yüklenmiş olan uygulamaların ve Siri yoluyla eklediğiniz kestirmelerin adları gibi diğer Siri verilerini de gönderir.

İstekleriniz, Apple kimliğinizle değil rasgele bir tanıtıcıyla ilişkilendirilir.

Siri isteklerinizin bilgisayar tarafından oluşturulmuş dökümlerini de içeren Siri verileri, iOS aygıtınızda ve iOS aygıtınızla ayarlanmış Apple Watch’larda veya HomePod’larda Siri’nin ve Dikte’nin sizi daha iyi anlamasına ve söylediklerinizi tanımasına yardımcı olmak için kullanılır.

Siri verileri, aygıt tarafından oluşturulan rasgele bir tanıtıcı ile ilişkilendirilir. Bu rasgele tanıtıcıyla Apple kimliğiniz, e-posta adresiniz ya da Apple’ın diğer Apple servislerini kullanmanız nedeniyle sahip olabileceği diğer veriler arasında bağlantı kurulmaz.

Siri verileri ve istekleriniz, bir pazarlama profili oluşturmak için kullanılmaz ve asla başka birine satılmaz.

Konum Servisleri özelliğiniz açıksa Siri’nin ve Dikte’nin isteklerinize vereceği yanıtın doğruluğunu artırmaya yardımcı olmak için aygıtınızın isteği yaptığınız andaki konumu da Apple’a gönderilir.

Siri tarafından Apple sunucularında yalnızca minimum miktarda veri saklanır

Saptanmış olarak Apple, Siri ve Dikte ile etkileşimlerinizin dökümlerini saklar ve bu dökümlerin bir alt kümesini inceleyebilir. Ayarlar > Gizlilik > Analizler ve İyileştirmeler > Siri’yi ve Dikte’yi İyileştir bölümüne giderek Siri ve Dikte ile etkileşimlerinizin seslerinin Siri’yi geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla Apple çalışanları tarafından saklanmasını ve incelenmesini seçebilirsiniz.

İstek geçmişiniz, rasgele tanıtıcıyla en fazla altı ay boyunca ilişkilendirilir. İstek geçmişiniz; dökümleri, Siri’yi ve Dikte’yi İyileştir’i seçen kullanıcılar için sesleri ve aygıt özellikleri, aygıt konfigürasyonu, performans istatistikleri ve aygıtınızın isteğin yapıldığı andaki yaklaşık konumu gibi ilgili istek verilerini içerebilir. Altı ayın sonunda istek geçmişiniz rasgele tanıtıcıdan ayrılır ve Apple’ın Siri’yi, Dikte’yi ve Sesle Denetim gibi diğer dil işleme özelliklerini geliştirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olmak için en fazla iki yıla kadar tutulabilir. Siri’nin devam eden iyileştirme çalışmaları için incelenen isteklerin küçük bir alt kümesi rasgele tanıtıcı olmadan iki yıldan uzun süre tutulabilir.

Üçüncü parti uygulamaların “Siri ile Kullan” ile etkileşim kurmasına izin vermeyi seçerseniz, bu uygulamalardan toplanan bazı veriler Siri’nin istediğinizi anlamasına yardımcı olmak amacıyla Apple’a gönderilebilir ve istediğinizin bölümleri bir yanıt vermek veya eyleme geçmek (örneğin, mesaj göndermek veya araç kiralamak) için uygulama ile paylaşılır. Siri sizin adınıza üçüncü parti uygulamayla etkileşim kurduğunda, uygulamanın hüküm ve koşulları ile gizlilik politikasına tabi olursunuz. Uygulamaların Siri’yi çevriyazı için kullanmalarına izin vermeyi seçerseniz yazıya çevrilen ses verisi Apple’a gönderilebilir.

Siri ayarlarınız, iCloud kullanıyorsanız uçtan uca şifreleme kullanılarak Apple aygıtlarınız genelinde eşzamanlanır. Hey Siri’yi ayarladıysanız her aygıtta kişiselleştirilmiş Hey Siri tanımayı geliştirmek amacıyla isteklerinizin küçük bir alt kümesi de uçtan uca şifreleme kullanılarak eşzamanlanır.

Seçim ve denetim sizde

Siri’ye Sor’u veya Dikte’yi istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Siri’ye Sor’u kapatmak için Ayarlar > Siri ve Arama’yı açın, sonra “Hey Siri”yi Dinle ve Siri için Ana Ekran veya Kenar Düğmesi anahtarlarını “kapalı” duruma getirin. Dikte’yi kapatmak için Ayarlar > Genel > Klavye’yi açın, sonra Dikte’yi Etkinleştir anahtarını “kapalı” konuma getirin. Hem Siri’ye Sor’u hem de Dikte’yi kapatırsanız Apple, rasgele tanıtıcıyla ilişkilendirilen Siri verilerini siler.

Bir rasgele tanıtıcıyla ilişkilendirilen ve en fazla altı ay tutulan istek geçmişi, Ayarlar > Siri ve Arama > Siri Geçmişi bölümüne gidip “Siri ve Dikte Geçmişini Sil”e dokunarak silinebilir.

“Siri ile Kullan” ile hangi uygulamaların etkileşim kurabileceğini Ayarlar > Siri ve Arama > [uygulama adı] > Siri ile Kullan altında istediğiniz zaman denetleyebilirsiniz.

Siri için Konum Servisleri’ni kapatmayı seçebilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri > Siri ve Dikte’yi açın ve “Hiçbir Zaman”ı seçin.

Siri kişiselleştirmenin aygıtlarınız genelinde eşzamanlamasını istemiyorsanız, iCloud ayarları altında Siri’yi etkisizleştirebilirsiniz.

Siri ve Dikte’yi kullanabilmeyi Ayarlar > Ekran Süresi > İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları > İzin Verilen Uygulamalar > Siri ve Dikte altında tamamen sınırlayabilirsiniz.

Ayarlar > Gizlilik > Konuşma Tanıma altında hangi uygulamaların Siri’yi çevriyazı için kullanacağını denetleyebilirsiniz.

Siri’yi veya Dikte’yi kullanarak, Apple’ın ve yan kuruluşlarının ve aracılarının, Apple ürünlerinde ve servislerinde Siri’yi ve dikte işlevselliğini sağlamak ve geliştirmek için ses girişi verileriniz ve Siri Verileriniz de dahil olmak üzere bu bilgileri aktarmasına, toplamasına, tutmasına, işlemesine ve kullanmasına onay vermiş olursunuz. Apple tarafından Siri veya Dikte kullanımınızdan alınan bilgiler her zaman www.apple.com/tr/privacy adresinde bulunan Apple’ın Gizlilik Politikası’na uygun şekilde işlenir.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: