Yol çok uzun olduğu için Windows'taki dosyalar iCloud Drive'a eşzamanlanamıyorsa

PC'nizde, iCloud Drive'daki dosyalarınızdan bazılarının eşzamanlanamadığını ifade eden bir bildirim alırsanız ne yapmanız gerektiğini öğrenin.

Dosya adı veya yolu çok uzun olabilir

Dosya yolunun çok uzun olması şu anlamlara gelebilir:

  • Dosya adlarından en az biri çok uzun.
  • Yol çok uzun. Yol, dosya adını ve dosyanın bulunduğu tüm klasör ve alt klasörlerin adlarını içerebilir.

Windows 10.8 veya sonraki bir sürüm için iCloud'da, çok uzun olan bir dosya adı veya yolu eşzamanlanmaz ancak diğer dosyalarınız iCloud Drive'a eşzamanlanmaya devam eder. Ayrıca çok uzun olan dosya yolunun adını görebilir, böylece dosyayı Dosya Arama'da kolaylıkla bulabilirsiniz.

Windows 10 veya önceki bir sürüm için iCloud'da, çok uzun olan bir dosya adı ya da yolu, ilgili klasördeki tüm dosyaların iCloud Drive'a eşzamanlanmasını durdurur.

Diğer dosyalarınızın iCloud Drive'a eşzamanlanmaya devam etmesini sağlamak üzere Windows 10.8 için iCloud'uindirin.

Dosya adını veya yolunu bulma

iCloud Drive'a eşzamanlanmayan dosya yolunun adını biliyorsanız dosyayı Dosya Arama'da bulma şansınız olabilir. Dosya yolundaki bir dosyanın veya klasör ya da alt klasörlerin adını değiştirirseniz 256 karakterden kısa bir ad seçin. Bu işlem, dosyanın iCloud Drive'a eşzamanlanmasına yardımcı olabilir.

Bir dosyayı veya klasör adını yeniden adlandırırsanız bazı üçüncü taraf uygulamalar değişiklikleri güncellemeyebilir.

 

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: