Apple TV ile Kablosuz Ses Eşzamanlama'yı ayarlama

Kablosuz ses aygıtlarınızı TV'nizin sesiyle nasıl eşzamanlayacağınızı öğrenin. 

Başlamadan önce

Apple TV her ülkede veya bölgede kullanılamaz.

Kablosuz Ses Eşzamanlama ne zaman kullanılır?

Aşağıdaki durumlarda sesin eşzamanlı olmadığını fark ederseniz Kablosuz Ses Eşzamanlama'yı kullanmanız gerekebilir:

  • TV sesini HomePod1 veya AirPlay hoparlörlerinize AirPlay ile yayınladığınızda.
  • TV sesini HomePod veya AirPlay hoparlörlerinize AirPlay ile yayınlayıp aynı anda TV hoparlörlerini kullandığınızda. 
  • TV sesini AV alıcısı veya soundbar aygıtınız ile aynı anda HomePod ya da AirPlay hoparlörlerinizle yayınladığınızda.2
  • Bluetooth hoparlör veya Bluetooth kulaklıkla TV'nizin sesini dinlediğinizde.

1. HomePod her ülkede veya bölgede kullanılamaz.

2. Ses çalmak için AV alıcısı veya soundbar kullanıyorsanız Kablosuz Ses Eşzamanlama'yı kullanmadan önce bu aygıtlardan gelen sesi TV'nizin görüntüsüyle uyumlu hale getirdiğinizden emin olun.

Kablosuz Ses Eşzamanlama'yı ayarlama

TV'nizin sesini kablosuz ses aygıtlarıyla eşzamanlamak için aşağıdaki adımları uygulayın. 

iPhone'unuzu Apple TV'nizin yakınında tutun

Ardından Apple TV'nizde Ayarlar > Görüntü ve Ses'e gidin. Aşağı kaydırıp Kablosuz Ses Eşzamanlama'yı seçin.
 

iPhone'unuzda Kablosuz Ses Eşzamanlama bildirimini görene kadar bekleyin

Sürdür'e dokunun.

Bir kimlik doğrulama kodu görürseniz

Bu iPhone'u bu Apple TV'ye ilk kez bağlıyorsunuz demektir. Apple TV'nizde görüntülenen kodu iPhone'unuza girin.

iPhone'unuz bu TV'ye daha önce bağlandıysa herhangi bir kod almazsınız ve bir sonraki adıma geçebilirsiniz. 

Apple TV'nizde bir ses çalınır

Ses çalınırken iPhone'unuzu TV'nizin yakınında tutun. TV'nizin sesinin açık ve odanın sessiz olduğundan emin olun.

Ses çıkışını AirPlay olarak ayarlamış olsanız bile ses her zaman TV hoparlörlerinden çalınır. Eşzamanlama işlemi sonrasında orijinal ses ayarlarınız değişmeden kalır. 

 

Ses Eşzamanlama Tamamlandı

Apple TV'nizde ses eşzamanlama işleminin tamamlandığını belirten bir bildirim görürsünüz. Bitti'yi tıklayarak ayarlama işlemini tamamlayın. Ses eşzamanlama yapamıyorsanız, ses eşzamanlama artık çalışmıyorsa veya İçerikle Eşle'yi kullanıyorsanız

  • Apple TV'nizde Ses Eşzamanlama Başarısız bildirimini alırsanız TV'nizin ses yüksekliğini artırın ve iPhone'unuzu TV'ye yaklaştırın. Sonra da eşzamanlama işlemini tekrar deneyin. İşlem yine başarısız olursa Apple Destek bölümüne ulaşın
  • Eş zamanlama işleminden sonra TV seti, Apple TV, AV alıcısı, soundbar veya ilgili başka bir bileşeni değiştirirseniz Kablosuz Ses Eşzamanlama'yı yeniden çalıştırmanız gerekir. 
  • İçerikle Eşle açıksa görüntü biçimlerini değiştirip her biri için Kablosuz Ses Eşzamanlama'yı çalıştırarak diğer görüntü biçimlerini kalibre edin. 
Yayın Tarihi: