Pages, Numbers ve Keynote'ta düşey metin kullanma

Çince, Japonca ve Korece için; iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'te iWork belgeleri, hesap tabloları ve sunularında çalışırken artık düşey yönde yazabilirsiniz.

Pages veya Numbers şablonuna ya da Keynote temasına düşey metin ekleyin. Düşey metni ve yatay metni aynı belgede kolaylıkla bir arada kullanabilirsiniz. Ayrıca düşey metin içeren belgenizi paylaşmaya hazır olduğunuzda Apple Books'ta görüntülenebilen etkileşimli bir ePub kitabı oluşturabilirsiniz.


iPhone veya iPad'de düşey metin kullanma

Düşey metni kullanmak için iPhone veya iPad'inizde tercih edilen dil olarak Çince, Japonca veya Korece'yi ekleyin:

 1. Ayarlar > Genel > Dil ve Bölge seçeneğine gidin.
 2. Diğer Diller'e veya Dil Ekle'ye dokunup Çince, Japonca veya Korece'yi seçin. 

Pages'da bir belgenin tamamında düşey metin kullanma

 1. Belge açıkken araç çubuğunda Daha Fazlası düğmesine  dokunun, ardından Belge Ayarları'na dokunun.
 2. Gerekirse, Belge'ye dokunun ve Düşey Metin seçeneğini etkinleştirin. 

Mevcut tüm gövde metni otomatik olarak düşey metne dönüştürülür. Ekleyeceğiniz tüm yeni metin kutuları ve şekillerde de düşey metin kullanılır.

Pages, Numbers ve Keynote'ta şekillerde ve metin kutularında düşey metin kullanma

Şekillerde ve metin kutularında düşey metin kullanılırken aynı belgede yatay ve düşey metin bir arada bulunabilir.

 1. Bir şekil veya metin kutusu oluşturun. 
 2. Şekli veya metin kutusunu seçin. 
 3. Biçim düğmesine  dokunun, gerekirse Metin seçeneğine dokunun, ardından Düşey Metin'i etkinleştirin. Şekilde veya metin kutusunda zaten metin varsa bu, düşey metne dönüşür. Sonradan eklediğiniz tüm metinler düşey olur.

Pages, Numbers ve Keynote'ta düşey metindeki karakterleri yatay yöne çevirme

Düşey metindeki iki ila dört karakteri yatay yöne çevirerek soldan sağa okunmalarını sağlayabilirsiniz. Bu, rakamlar gibi Latin karakterler için faydalı olabilir.

 1. Çevirmek istediğiniz dört adede kadar karakteri seçin.
 2. Menüde görüntülenirse ok düğmesine  dokunun, ardından Yatay Yöne Çevir'e dokunun.

Düşey metin şablonlarını kullanma

Pages, çalışmaya başlamanız için boş, basit kitap veya hikaye kitabı olmak üzere üç düşey metin şablonu sağlar:

 • iPhone veya iPad'inizin birincil dili Japonca veya Geleneksel Çince'yse belge yöneticisinde Belge Yarat'a dokunun, ardından şablon seçicisinden bir düşey metin şablonu seçin.
 • Japonca veya Geleneksel Çince, tercih ettiğiniz dilse belge yöneticisinde Belge Yarat'a dokunun, belge seçicisinde Dil açılır menüsüne dokunun, ardından menüden Japonca'yı veya Geleneksel Çince'yi seçin. Şablon seçicisinden bir düşey metin şablonu seçin.


Mac'te düşey metin kullanma

Düşey metni kullanmak için Mac'inizde Çince, Japonca veya Korece'yi tercih edilen dil olarak ekleyin:

 1. Sistem Tercihleri'ne gidip Dil ve Bölge'yi seçin.
 2. Listenin en altındaki Ekle düğmesini  tıklayarak Çince, Japonca veya Korece'yi seçin.

Pages'da bir belgenin tamamında düşey metin kullanma

 1. Belge açıkken araç çubuğunda Belge düğmesini  tıklayın.
 2. Düşey Metin seçeneğinin yanındaki onay kutusunu seçin. Mevcut tüm gövde metni otomatik olarak düşey metne dönüştürülür. Ekleyeceğiniz tüm yeni metin kutuları ve şekillerde de düşey metin kullanılır.

Pages, Numbers ve Keynote'ta şekillerde ve metin kutularında düşey metin kullanma

Şekillerde ve metin kutularında düşey metin kullanılırken aynı belgede yatay ve düşey metin bir arada bulunabilir.

 1. Bir şekil veya metin kutusu oluşturun. 
 2. Şekli veya metin kutusunu seçin. 
 3. Biçim düğmesini  tıklayın, gerekirse Biçim kenar çubuğunda Metin'i tıklayın ve ardından Düşey Metin'i seçin. Nesnede zaten metin varsa bu, düşey metne dönüşür. Sonradan eklediğiniz tüm metinler düşey olur.

Pages, Numbers ve Keynote'ta düşey metindeki karakterleri yatay yöne çevirme

Düşey metindeki iki ila dört karakteri yatay yöne çevirerek soldan sağa okunmalarını sağlayabilirsiniz. Bu, rakamlar gibi Latin karakterler için faydalı olabilir.

 1. Çevirmek istediğiniz dört adede kadar karakteri seçin.
 2. Kontrol tuşuna basarak metni tıklayın, ardından Yatay Yöne Çevir'i seçin.

Düşey metin şablonlarını kullanma

Pages, çalışmaya başlamanız için boş, basit kitap veya hikaye kitabı olmak üzere üç düşey metin şablonu sağlar:

 • Mac'nizin birincil dili Japonca veya Geleneksel Çince'yse Dosya > Yeni'yi seçin, ardından şablon seçicisinden bir düşey metin şablonu seçin.
 • Japonca veya Geleneksel Çince, tercih ettiğiniz dilse Dosya > Yeni'yi seçin, şablon seçicisindeki Dil açılır menüsünü tıklayın, ardından menüden Japonca'yı ya da Geleneksel Çince'yi seçin. Şablon seçicisinden bir düşey metin şablonu seçin.
Yayın Tarihi: