Apple işletim sistemleri için kullanılabilecek güvenilir kök sertifikalar

Güvenli Mağazalar'da iOS, macOS, watchOS ve tvOS'e önceden yüklenmiş güvenilir kök sertifikaları bulunur.

Güven ve sertifikalar hakkında

Her bir Güvenli Mağaza'da üç farklı kategoride sertifika bulunur:

  • Güvenilir sertifikalar, güvenilir kökler tarafından imzalanmış diğer sertifikaları doğrulayan bir güven zinciri oluşturmak (örneğin bir web sunucusuyla güvenli bir bağlantı kurmak) için kullanılır. BT yöneticilerinin Konfigürasyon Profilleri oluştururken bu güvenilir kök sertifikalar eklemesine gerek yoktur.
  • Her Zaman Sor sertifikaları güvenilir değildir, ancak engellenmez. Bu sertifikalardan biri kullanıldığında sertifikaya güvenip güvenmemeyi seçmeniz istenir.
  • Engellenmiş sertifikaların güvenlik riski taşıdığı kabul edilir ve bunlara hiçbir zaman güvenilmez.

Önceki paylaşılan Güvenli Mağazalar

iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 ve tvOS 12 sürümlerinden itibaren, bu dört Apple işletim sisteminin tümü paylaşılan bir Güvenli Mağaza'yı kullanmaktadır. Güvenli Mağaza sürümü güncellendikçe önceki sürümler şu konumda arşivlenir:

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: