macOS Server'daki yenilikler

macOS Server 5.11'deki değişiklikler hakkında bilgi edinin.

macOS Server 5.11, macOS Big Sur 11 veya sonraki bir sürümü gerektirir. macOS güncellemesini yükledikten sonra App Store'dan macOS Server'ı edinin. (Hizmetlerin kesintiye uğramasını önlemek için, App Store tercihleri diğer güncellemeler otomatik olarak yüklenecek şekilde ayarlanmış olsa bile Server'ın yeni sürümleri otomatik olarak yüklenmez.)

Yükleme sırasında "Server uygulamasını değiştirme algılandı" iletisini görebilirsiniz. Bu beklenen bir davranıştır. Güncelleme sırasında tüm Server ayarları ve verileri korunur ve güncelleme sonrasında, önceden konfigürasyonu yapılmış hizmetlerin ayarlamalarını tamamlamak için Server uygulamasını kullanabilirsiniz.

macOS Server 5.6.3 veya önceki bir sürümden yükseltme yapıyorsanız macOS Server 5.7.1'de yapılan değişiklikler hakkında bilgi edinin.

macOS Server 5.11'deki yenilikler

Profile Manager

Profile Manager yeni sınırlamaları, verileri ve komutları destekler.

iOS ve iPadOS için

 • Otomatik Aygıt Kaydı: Ayarlama Yardımcısı'nda Skip Restore Completed (Tamamlananları Geri Yüklemeyi Atla) ve Güncelleme Tamamlandı bölümleri
 • Çıkarılamayan yönetilen uygulamaları yükleme
 • Exchange ActiveSync: Önceki parolayı geçersiz kılma
 • Ağ Kullanımı Kuralları: SIM kurallarını ayarlama
 • Bildirimler: Kilitli ekranda bildirim önizlemelerine izin verme
 • Sınırlamalar: Uygulama parçacıklarına izin verme
 • WiFi: İlişkilendirme MAC adresi seçimini etkisizleştirme
 • Aygıt bilgilerine eSIM Tanımlayıcıyı ("EID") dahil etme

iPadOS için

 • Eğitim: Derslik'i değil, yalnızca Paylaşılan iPad oturum açma penceresini ayarlamaya izin verme
 • Paylaşılan iPad: Kota tabanlı kullanıcıları yönetme
 • Paylaşılan iPad: Geçici oturumları etkisizleştirme

iOS, iPadOS ve macOS için

 • VPN: Yeni sistem genişletmesini ve ağ konfigürasyonu anahtarlarını ayarlama

iOS ve tvOS için

 • Denetlenip yönetilen aygıtlarda saat dilimini ayarlama

macOS için

 • Otomatik İlerleme'yi ayarlama
 • Otomatik Aygıt Kaydı: Ayarlama Yardımcısı'ndaki Erişilebilirlik bölümünü atlama, aygıt güvenlik bilgilerinde Sunucu Etkinleştirme Kilidini Atlama Kodu'nu gösterme
 • Yönetilen uygulamaları yükleme
 • Hesap Konfigürasyonu: Yönetilen yerel kullanıcı kısa adı
 • İlişkili Alanlar: Doğrudan indirmeleri etkinleştirme
 • İçerikleri Önbelleğe Alma: Paylaşımlı önbelleğe alma özelliğini otomatik olarak etkinleştirme, ContentCachingInformation komutunu gönderme
 • Sınırlamalar: Uygulamaların dosya sağlayıcı bilgilerini almasına izin verme, uygulama güncellemelerini erteleme

macOS Server 5.10'daki yenilikler

Profile Manager

Profile Manager yeni sınırlamaları, verileri ve komutları destekler.

iOS ve macOS için

 • İçerik Önbelleğe Alma: İnternet Bağlantı Paylaşımını otomatik olarak etkinleştirme
 • VPN: Özel SSL bağlantı türü için Sağlayıcı Tarafından Belirlenen Gereksinimi ayarlama
 • VPN: Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint ve Özel SSL bağlantı türleri için ağ seçeneklerini ayarlama
  • Tüm trafiği VPN üzerinden gönderme
  • Yerel ağları hariç tutma

iOS için

 • Paylaşılan iPad geçici kullanıcılarını etkisizleştirme

macOS için

 • Aygıt Kaydı: İlk kullanıcı oturum açma işleminde FileVault desteğini etkinleştirme
 • Sorgu İçeriği Önbelleğe Alma bilgileri

macOS Server 5.9'daki yenilikler

Profile Manager

Profile Manager yeni sınırlamaları, verileri ve komutları destekler.

iOS, macOS ve tvOS için

 • Wi-Fi: WPA3 Kişisel güvenlik türünü ayarlama

iOS ve macOS için

 • Elle indirilebilen profillere ve kayıt profillerine onay metni ekleme
 • Ayarlama Yardımcısı'nda Tercih Edilen Dil ve Desteklenen Dil bölümlerini atlama
 • Genişletilebilir tek oturum açma verilerini ayarlama

iOS için

 • Ayarlama Yardımcısı'nda Koyu Mod ve Hoş Geldiniz bölümlerini atlama
 • Dosyalar uygulamasında harici sürücü erişimi, sürekli yol klavyeleri ve Wi-Fi'yi açma veya kapatma izinleri vermeye yönelik yeni, yalnızca denetlenen sınırlamalar ayarlama
 • Exchange ActiveSync: Yönetilen hesaplar için Mail, Takvim, Kişiler ve Anımsatıcılar'ı ayrı ayrı etkinleştirme
 • Tek Uygulama Modu: Sesle Denetim konfigürasyonu
 • Kurumsal eSIM hücresel planlarını yenileme

macOS için

 • Aygıt Kayıt Programı için web tabanlı kimlik doğrulama desteği
 • Ayarlama Yardımcısı'nda Ekran Süresi ve Touch ID bölümlerini atlama
 • DEP kaydı için yeni hesap konfigürasyonu seçeneklerini ayarlama
 • Aygıt Bilgisi'nde Güvenli Başlatma ve Harici Başlatma düzeylerini görüntüleme
 • Mobil hesapların FileVault Mac'lerde oturum açmasını sağlamak için Bootstrap Jetonu desteği
 • Etkinleştirme Kilidi Yönetimi: Etkinleştirme Kilidi'ni etkinleştirme, Etkinleştirme Kilidi'ni temizleme, Catalina tarafından kaydedilen Mac'lerde Etkinleştirme Kilidi Atlama Kodu'nu otomatik olarak getirme
 • Otomatik macOS güncellemelerini ve uygulama güncellemelerini ayarlama
 • Dock: Çift tıklama, Son Kullanılanlar ve sekme ayarlarını yapma
 • İlişkili web alanı verilerini ayarlama
 • İçerik önbelleğini altyapı olarak ayarlama

tvOS için

 • Aygıtın uyku moduna geçip geçmeyeceğini ayarlama

macOS Server 5.8'deki yenilikler

Profile Manager

Profile Manager yeni sınırlamaları, verileri ve komutları destekler.

macOS için

 • Yeni bir komut satırı aracı (exportDeviceInfo) kullanarak, belirtilen aygıtlar için önceden tanımlanmış bir aygıt bilgisi değer kümesini dışa aktarma
 • Ayarlama Yardımcısı'nda True Tone bölümünü atlama
 • Yeni sınırlamalar ayarlama: ekran resmi ve uzaktan ekran izleme
 • Exchange Web Hizmetleri kimlik doğrulama sertifikası ayarlama
 • Apple Remote Desktop erişimi ayarlama
 • Öğrenci Mac bilgisayarlarında yönetilen sınıflar ayarlama
 • Sertifika Şeffaflığı verilerini ayarlama

iOS için

 • Ses ve Veri Dolaşımı'nı ve Kişisel Erişim Noktası'nı etkinleştirme veya etkisizleştirme
 • Yeni sınırlamalar ayarlama: Kişisel Erişim Noktası değişiklikleri (yalnızca denetlenip yönetilen)
 • Kayıtlı Çift SIM aygıtlarının telefon numarası, ICCID ve IMEI ayrıntılarını görüntüleme
 • Sertifika Şeffaflığı verilerini ayarlama

tvOS için

 • Yönetilen Yazılım Güncellemeleri ayarlama

macOS Server 5.7.1'deki yenilikler

Profile Manager

 • Apple İşletme Yönetimi hesabı ayarlama
 • tvOS için App Store uygulamaları yükleme
 • Yeni sınırlamalar, veriler ve komutlar ayarlama:

macOS için

Sınırlamalar verileri için yeni ayarlar

 • Yakınlığa dayalı parola paylaşma isteklerine izin verme
 • Parola paylaşımına izin verme
 • Parolanın otomatik olarak doldurulmasına izin verme
 • Yönetici olmayan kullanıcıların yazılım güncellemesi yüklemesine izin verme

Exchange verileri için yeni ayarlar

 • Kimlik doğrulama için OAuth kullanma

Yeni Akıllı Kart veri ayarları

 • Akıllı Kart gerektirme
 • Akıllı Kart çıkarıldığında ekran koruyucuyu etkinleştirme

Yeni Parola veri ayarları

 • Bir sonraki kullanıcı kimlik doğrulaması sırasında parola sıfırlamayı zorlama

Yeni Güvenlik ve Gizlilik veri ayarları

 • Kişisel kurtarma anahtarını gösterme

Yeni Eğitim veri ayarları

 • Öğretmen tarafından atanan Mac bilgisayarlara gönderme

Yeni Xsan veri ayarları

 • Otomatik bağlama konfigürasyonu yapabilme
 • Dağıtılmış LAN İstemcisi bağlama tercihleri belirtebilme

iOS için

Sınırlamalar verileri için yeni ayarlar

 • Yakınlığa dayalı parola paylaşma isteklerine izin verme (yalnızca denetlenen aygıtlar)
 • Parola paylaşmaya izin verme (yalnızca denetlenen aygıtlar)
 • Parolaların otomatik doldurulmasına izin verme (yalnızca denetlenen aygıtlar)
 • Otomatik tarih ve saati zorunlu kılma (yalnızca denetlenen aygıtlar)
 • USB sınırlı mod özelliğine izin verme (yalnızca denetlenen cihazlar)
 • Yönetilen Kişiler hesaplarının yönetilmeyen hesaplara yazmasına izin verme
 • Yönetilmeyen Kişiler hesaplarının yönetilen hesapları okumasına izin verme
 • eSIM'i etkisizleştirme (yalnızca denetlenen cihazlar)

Mail ve Exchange verileri için yeni ayarlar

 • S/MIME imzalamanın bir kullanıcı tarafından etkinleştirilmesine veya etkisizleştirilmesine izin verme
 • S/MIME imzalama sertifikası seçiminin bir kullanıcı tarafından değiştirilmesine izin verme
 • S/MIME şifrelemesinin bir kullanıcı tarafından etkinleştirilmesine veya etkisizleştirilmesine izin verme
 • S/MIME şifreleme sertifikası seçiminin bir kullanıcı tarafından değiştirilmesine izin verme

Exchange verileri için yeni ayarlar

 • Kimlik doğrulama için OAuth kullanma

Bildirimler verileri için yeni ayarlar

 • Uygulamaların kritik uyarı gönderme izninin olup olmadığını belirtme
 • Gruplanmış bildirimlere izin verme
 • CarPlay'de gösterme

IKEv2 konfigürasyonları için yeni VPN veri ayarları

 • DNS sunucu adresleri belirtebilme
 • Tünelin birincil alanını belirtebilme
 • DNS arama alanları belirtebilme
 • DNS ek eşleme alanları belirtebilme

Ayarlama Yardımcısı bölümünde Aygıt Kaydı'nı atlamak için yeni seçenekler

 • iMessage ve FaceTime ile Ekran Süresi
 • Hücresel Plan ekleme

Kullanımdan kaldırılan veriler

 • macOS Server Hesapları

Yeni Komutlar

 • SIM bilgilerini gösterme

tvOS için

Sınırlamalar verileri için yeni ayarlar

 • Yakınlığa dayalı parola paylaşma isteklerine izin verme (yalnızca denetlenen aygıtlar)

Yeni Komutlar

 • Güncellemeleri Yükle (yalnızca seçili Apple TV'de veya bir grup içindeki Apple TV aygıtlarında güncelleme mevcut olduğunda İşlem açılır menüsünde görünür)
Yayın Tarihi: