Numbers'da akıllı kategorileri kullanma

Akıllı kategorileri kullanarak verilerinizi yeni bir yöntemle düzenleyin. Örneğin, bir hesap tablosunda işletmenin satışlarını izliyorsanız satışı departmanlara göre gruplandıran bir kategori oluşturun. Ayrıca alt kategoriler ekleyebilir, kategorilere ayrılmış verileri özetleyebilir, tablonuzdaki kategorilere dayalı grafikler oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Akıllı kategorileri kullanabilmek için iPad, iPhone veya Mac'inizde uygulamanın en son sürümünü edinin. Numbers'da akıllı kategorileri iCloud.com üzerinden çevrimiçi olarak da kullanabilirsiniz.

Kategori oluşturma

Bir tabloda, bir ana kategori ve dört adede kadar alt kategori bulunabilir. Tablodaki verileri temel alarak veya satır seçerek kategori oluşturabilirsiniz.

Mevcut verilerle kategori oluşturma

Tablonuzda, tablonuzu düzenlemek için kullanmak istediğiniz veriler varsa söz konusu verileri içeren sütuna göre kategori oluşturabilirsiniz.

 1. Kategorilere ayırmak istediğiniz tabloya dokunun veya bu tabloyu tıklayın, Düzenle düğmesine dokunun veya bu düğmeyi tıklayın, ardından Kategoriler seçeneğine dokunun veya bu seçeneği tıklayın.
 2. Kategori Ekle açılır menüsüne dokunun veya bu menüyü tıklayın.
 3. Listeden bir sütun seçin. Örneğin, tablonuz depo satış verileri içeriyorsa satış verilerini departmana göre kategorilere ayırmak için Departman sütununu seçebilirsiniz. Numbers, seçilen sütundaki paylaşılan değerlere göre otomatik olarak satır grupları oluşturur.
 4. Bir gruptaki satırları daraltmak veya genişletmek için grup adının yanındaki Gösterme üçgeni simgesini tıklayın veya bu simgeye dokunun.

Kategorilere ayrılmış verileri gösteren hesap tablosu

Seçilen satırlardan kategori oluşturma

Tablonuz kategorilere ayırmak istediğiniz verileri içermiyorsa iPad, iPhone ve Mac'te elle kategori oluşturabilirsiniz. Gruplara ayırmak istediğiniz basit bir isim listeniz olduğunda bu yöntemi kullanabilirsiniz.

 1. Birlikte gruplandırmak istediğiniz satırları seçin.
 2. iPad ve iPhone'da, açılır menüden Satır Eylemleri'ne, ardından Grup Yarat'a dokunun. Mac'te, Düzenle > Seçilen Satırlar için Grup Yarat seçeneğini belirleyin. Numbers, seçilen satırları yeni bir gruba taşır. Tablodaki kalan satırlar başka bir gruba taşınır. 
 3. Yeni gruba başka bir ad vermek için adın bulunduğu hücreyi seçin. 
  • iPad veya iPhone'da, hücreye çift dokunarak klavyeyi açın, yeni bir ad yazın, ardından Return'e dokunun. 
  • Mac'te, yeni bir ad yazın. 

Alt kategori ekleme

Bir tabloya dört adede kadar alt kategori ekleyebilirsiniz. Örneğin, satış tablonuz departmana göre kategorilere ayrılmışsa verileri satış tarihine göre düzenleyen bir alt kategori ekleyebilirsiniz.

 1. Tabloyu seçin, Düzenle düğmesini tıklayın veya bu düğmeye dokunun, ardından Kategoriler seçeneğini tıklayın veya bu seçeneğe dokunun.
 2. Kategori Ekle seçeneğini tıklayın veya bu seçeneğe dokunun, ardından oluşturmak istediğiniz yeni alt kategori için bir sütun seçin. Bir tablodaki kategori ve alt kategorileri, ekledikten sonra yeniden düzenleyebilirsiniz.

Kategori ve alt kategorileri gösteren hesap tablosu


Kategorileri düzenleme

Kategorileri oluşturduktan sonra, kategori hiyerarşilerini ve Numbers'ın satırları tarihe göre gruplandırma biçimini değiştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Kategori hiyerarşilerini değiştirme

Kategorilerin hiyerarşilerini dilediğiniz zaman değiştirerek verilerinizle ilgili yeni bilgileri görebilirsiniz. Örneğin, tablonuz departmana göre satışları aylara göre gösteriyorsa kategorilerin hiyerarşisini değiştirerek her departmanın aylık satışlarını görebilirsiniz.

iPad, iPhone veya Mac'te, hiyerarşiyi Düzenleme denetçisinde değiştirebilirsiniz:

 1. Tabloyu seçin, Düzenle düğmesini tıklayın veya bu düğmeye dokunun, ardından Kategoriler seçeneğini tıklayın veya bu seçeneğe dokunun.
 2. iPad veya iPhone'da, Düzenle'ye dokunun. Mac'te, bir sonraki adıma geçin.
 3. Bir kategorinin yanındaki  Yükselt veya indirge  düğmesini aşağı veya yukarı sürükleyin. Tablodaki satırların sırası yeni hiyerarşiyi gösterecek şekilde değiştirilir.

iPad, iPhone veya Mac'te ya da iCloud.com sayfasında, hiyerarşiyi tablonun içinde değiştirebilirsiniz:

 1. Hiyerarşide yukarı veya aşağı taşımak istediğiniz kategoride bulunan grup adını içeren bir satır seçin.
 2. iPad veya iPhone'da, Satır Eylemleri'ne dokunun.
  Mac'te veya çevrimiçi olarak iCloud.com sayfasında, imleci satır kenarlığının üzerine (satırdaki ilk sütunun soluna) getirip görünen oku tıklayın.
 3. Hiyerarşiyi kategoride yukarı taşımak için Yükselt'i, aşağı taşımak için İndirge'yi seçin.

Numbers'ın satırları tarihe göre gruplandırma biçimini değiştirme

Numbers'ın satırları tarihe göre gruplandırma biçimini değiştirebilirsiniz. Örneğin, tarih kategorisi bulunan bir tabloda satırlar aya göre gruplandırılmış olabilir. Bunun yerine yıllık veya üç aylık eğilimleri görmek için verileri yıllara, üç aylık dönemlere, haftalara ve daha fazlasına göre gruplandırmayı tercih edebilirsiniz.

 1. Tabloyu seçin.
 2. Düzenle düğmesini tıklayın veya bu düğmeye dokunun.
 3. Düzenlemek istediğiniz kategori için Şuna Göre'nin yanında açılan menüyü tıklayın veya bu menüye dokunun, ardından bir seçenek belirleyin.


Verilerinizi özetleme

Tablonuzdaki kategorilerde bulunan verileri özetleyebilirsiniz. Örneğin, satış verileri içeren tablonuz departmana göre kategorilere ayrılmışsa her bir departmanda satış alt toplamını hesaplayabilirsiniz. 

 1. Grup adını içeren satırdaki bir hücreyi tıklayın veya bu hücreye dokunun.
 2. iPad veya iPhone'da, Özet düğmesi Özet'e dokunun. Mac'te veya iCloud için Numbers'da, Özet Eylemi düğmesini tıklayın.
 3. Bir hesaplama seçin. Aynı hesaplama, ilgili kategorideki tüm gruplara otomatik olarak eklenir. Her bir sütundaki her kategori için farklı özetler gösterebilirsiniz.

iPad üzerinde, kategorilere ayrılmış bir tablonun özet satırına adet işlevinin eklendiğini gösteren Numbers hesap tablosu.


Kategorinizi grafik olarak görüntüleme

Tablonuz için oluşturduğunuz kategoriye dayalı bir grafik oluşturabilirsiniz. Örneğin, satış verileri içeren tablonuz departmana göre kategorilere ayrılmışsa ve her bir departmanın satış alt toplamını hesaplayan bir özet eklediyseniz söz konusu özet verilerinden hızlıca grafik oluşturabilirsiniz. Grafikte yer almasını istediğiniz özet verilerinin bulunduğu hücreyi seçin, Grafik seçeneğini tıklayın veya bu seçeneğe dokunun, ardından bir grafik seçin.*

Özeti halka grafik olarak gösteren hesap tablosu

* Grafik oluştururken, özet verilerinizin başlık sütununda değil gövde sütununda yer aldığından emin olun.

Yayın Tarihi: