Numbers'da akıllı kategorileri kullanma

Akıllı kategorileri kullanarak verilerinizi yeni bir şekilde düzenleyin. Örneğin, şirketinizin satışlarını izlemek için bir hesap tablosu kullanıyorsanız satışları departmanlara göre gruplandıran bir kategori oluşturabilirsiniz. Ayrıca alt kategoriler ekleyebilir, kategorilere ayrılmış verileri özetleyebilir, tablonuzdaki kategorileri temel alan grafikler oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Akıllı kategorileri kullanabilmek için iPad, iPhone, iPod touch veya Mac'inizde uygulamanın en son sürümünü edinin. Numbers'da akıllı kategorileri iCloud.com üzerinden çevrimiçi olarak da kullanabilirsiniz.


Kategori oluşturma

Bir tabloda, bir ana kategori ve dört adede kadar alt kategori bulunabilir. Tablodaki verileri temel alarak veya satırlar seçerek kategori oluşturabilirsiniz.

Mevcut verilerle kategori oluşturma

Tablonuzu düzenlemek için kullanmak istediğiniz veriler tablonuzda zaten varsa, verilerin bulunduğu sütunu temel alan bir kategori oluşturabilirsiniz.

 1. Kategorilere ayırmak istediğiniz tabloya, Düzenle düğmesine  ve ardından Kategoriler'e dokunun veya bu öğeleri tıklayın.
 2. Kategori Ekle'ye dokunun veya bu öğeyi tıklayın.
 3. Listeden bir sütun seçin. Örneğin, tablonuz mağaza satış verilerini içeriyorsa verileri departmana göre kategorilere ayırmak için Departman sütununu seçebilirsiniz. Numbers otomatik olarak, seçilen sütundaki paylaşılan değerleri temel alan satır grupları oluşturur.
 4. Bir gruptaki satırları daraltmak veya genişletmek için grup adının yanındaki içeriği gösterme üçgeni  simgesini tıklayın ya da bu simgeye dokunun.

Numbers hesap tablosunda

Seçilen satırlardan kategori oluşturma

Tablonuz kullanmak istediğiniz kategoriyi içermiyorsa iPad, iPhone ve Mac'te elle kategori oluşturabilirsiniz. Gruplara ayırmak istediğiniz basit bir isim listeniz olduğunda bu yöntemi kullanın.

 1. Aynı gruba dahil etmek istediğiniz satırları seçin.
 2. iPad ve iPhone'da, açılır menüden Satır Eylemleri'ne, ardından Grup Yarat'a dokunun. Mac'te, Düzenle > Seçilen Satırlar için Grup Yarat seçeneğini belirleyin. Numbers, seçilen satırları yeni bir gruba taşır. Tablodaki diğer satırlar başka bir gruba taşınır. 
 3. Yeni gruba başka bir ad vermek için adın bulunduğu hücreyi seçin. 
  • iPad veya iPhone'da hücreye çift dokunarak klavyeyi açın, yeni bir ad yazın, ardından Return tuşuna dokunun. 
  • Mac'te, yeni bir ad yazın. 

Alt kategori ekleme

Bir tabloya dört adede kadar alt kategori ekleyebilirsiniz. Örneğin, satış tablonuz departmana göre kategorilere ayrılmış durumdaysa verileri satış tarihine göre düzenleyen bir alt kategori ekleyebilirsiniz.

 1. Tabloyu seçin, Düzenle düğmesine  ve ardından Kategoriler'e dokunun veya bu seçenekleri tıklayın.
 2. Kategori Ekle seçeneğine dokunun veya tıklayın, ardından oluşturmak istediğiniz yeni alt kategori için bir sütun seçin. Bir tabloya eklediğiniz kategori ve alt kategorileri daha sonra yeniden düzenleyebilirsiniz.

Numbers hesap tablosunda


Kategorileri düzenleme

Kategorileri oluşturduktan sonra kategori hiyerarşilerinde değişiklik yapmak ve Numbers'ın satırları tarihe göre gruplandırma biçimini değişmek gibi birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Kategori hiyerarşilerini değiştirme

Kategorileri hiyerarşilerini dilediğiniz zaman değiştirerek verilerinizle ilgili yeni bilgileri görebilirsiniz. Örneğin, tablonuz departmana göre aylık satışları gösteriyorsa kategorilerin hiyerarşisini değiştirerek her departmanın aylık satışlarını görebilirsiniz.

iPad, iPhone veya Mac'te hiyerarşiyi değiştirmek için Düzenleme denetçisini kullanabilirsiniz:

 1. Tabloyu seçin, Düzenle düğmesine  ve ardından Kategoriler'e dokunun veya bu seçenekleri tıklayın.
 2. iPad veya iPhone'da Düzenle'ye dokunun. Mac'te bir sonraki adıma geçin.
 3. Bir kategorinin yanındaki Yükselt veya İndirge düğmesini  aşağı ya da yukarı sürükleyin. Tablodaki satırların sırası yeni hiyerarşiye göre değiştirilir.

iPad, iPhone veya Mac'te ya da iCloud.com sayfasında, hiyerarşiyi tablonun içinde değiştirebilirsiniz:

 1. Hiyerarşide yukarı veya aşağı taşımak istediğiniz kategoride yer alan grup adlarından birini içeren bir satırı seçin.
 2. iPad veya iPhone'da, Satır Eylemleri'ne dokunun.
  Mac'te veya çevrimiçi olarak iCloud.com'da imleci satır kenarlığının üzerine (satırdaki ilk sütunun soluna) getirip görünen oku tıklayın.
 3. Bir kategoriyi hiyerarşide yukarı taşımak için Yükselt'i seçin. Kategoriyi hiyerarşide aşağı taşımak içinse İndirge'yi seçin.

Numbers'ın satırları tarihe göre gruplandırma biçimini değiştirme

Numbers'ın satırları tarihe göre gruplandırma biçimini değiştirebilirsiniz. Örneğin, tarih kategorisi bulunan bir tabloda satırlar aya göre gruplandırılmış olabilir. Bunun yerine yıllık veya üç aylık eğilimleri görmek için verileri yıllara, üç aylık dönemlere, haftalara ve daha fazlasına göre gruplandırmayı tercih edebilirsiniz.

 1. Tabloyu seçin.
 2. Düzenle düğmesini  tıklayın veya düğmeye dokunun.
 3. Düzenlemek istediğiniz kategori için Şuna Göre'nin yanındaki açılır menüye dokunun veya tıklayın, ardından bir seçenek belirleyin.


Verilerinizi özetleme

Tablonuzdaki kategorilerde bulunan verileri özetleyebilirsiniz. Örneğin, satış verilerini içeren tablonuz departmana göre kategorilere ayrılmışsa her bir departmana ait satış alt toplamını hesaplayabilirsiniz. 

 1. Grup adını içeren satırdaki bir hücreye dokunun veya tıklayın.
 2. iPad veya iPhone'da Özet düğmesine dokunun. Mac'te veya iCloud için Numbers'da Özet Eylemi düğmesini  tıklayın.
 3. Bir hesaplama seçin. Aynı hesaplama, ilgili kategorideki tüm gruplara otomatik olarak eklenir. Her bir sütundaki her kategori için farklı özetler gösterebilirsiniz.

Alt Toplam hücresinin seçili ve Özet menüsünün açık olduğu Numbers hesap tablosunun görüntülendiği iPad Pro


Kategorinizi grafik olarak görüntüleme

Tablonuz için oluşturduğunuz kategoriyi temel alan bir grafik oluşturabilirsiniz. Örneğin, satış verilerini içeren tablonuz departmana göre kategorilere ayrılmışsa ve her bir departmanın satış alt toplamını hesaplayan bir özet eklediyseniz söz konusu özet verilerinden hızla bir grafik oluşturabilirsiniz. Grafikte yer almasını istediğiniz özet verilerinin bulunduğu hücreyi seçin, Grafik seçeneğine dokunun veya tıklayın, ardından bir grafik seçin.*

* Grafik oluştururken özet verilerinizin bir başlık sütununda değil, gövde sütununda yer aldığından emin olun.


Yayın Tarihi: