Numbers'da akıllı kategorileri kullanma

Akıllı kategorileri kullanarak verilerinizi yeni bir yöntemle düzenleyin. Örneğin, bir hesap tablosunda işletmenin satışlarını izliyorsanız satışı departmanlara göre gruplandıran bir kategori oluşturun. Ayrıca alt kategoriler ekleyebilir, kategorilere ayrılmış verileri özetleyebilir, tablonuzdaki kategorileri baz alarak grafikler oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Akıllı kategorileri kullanabilmek için iPhone, iPad veya Mac'inizde Numbers'ın en son sürümünü edinin. Numbers'da akıllı kategorileri iCloud.com üzerinden çevrimiçi olarak da kullanabilirsiniz.

Kategori oluşturma

Bir tabloda, bir ana kategori ve en fazla dört alt kategori bulunabilir. Tablodaki verileri baz alarak veya satır seçerek kategori oluşturabilirsiniz.

Mevcut verilerle kategori oluşturma

Tablonuzda, tablonuzu düzenlemek için kullanmak istediğiniz veriler varsa söz konusu verileri içeren sütuna göre kategori oluşturabilirsiniz.

 1. Kategorilere ayırmak istediğiniz tabloya dokunun veya ilgili tabloyu tıklayın, simgesine dokunun veya simgeyi tıklayın, ardından Kategoriler seçeneğine dokunun veya seçeneği tıklayın.
 2. Kategori Ekle açılır menüsüne dokunun veya menüyü tıklayın.
 3. Listeden bir sütun seçin. Örneğin, tablonuz depo satış verileri içeriyorsa satış verilerini departmana göre kategorilere ayırmak için Departman sütununu seçebilirsiniz. Numbers, seçilen sütundaki paylaşılan değerlere göre otomatik olarak satır grupları oluşturur.
 4. Bir gruptaki satırları daraltmak veya genişletmek için grup adının yanındaki Gösterme üçgeni simgesini tıklayın veya simgeye dokunun.

Kategorilere ayrılmış verileri gösteren hesap tablosu

 

Seçilen satırlardan kategori oluşturma

Tablonuz kategorilere ayırmak istediğiniz verileri içermiyorsa elle kategori oluşturabilirsiniz. Gruplara ayırmak istediğiniz basit bir isim listeniz olduğunda bu yöntemi kullanabilirsiniz.

 1. Birlikte gruplandırmak istediğiniz satırları seçin.
 2. iPad ve iPhone'da, açılır menüden Satır Eylemleri'ne dokunun, ardından Grup Yarat'a dokunun. Mac'te, Düzenle > Seçilen Satırlar için Grup Yarat seçeneğini belirleyin. Numbers, seçilen satırları yeni bir gruba taşır. Tablodaki kalan satırlar başka bir gruba taşınır. 
 3. Yeni gruba başka bir ad vermek için adın bulunduğu hücreyi seçin. iPhone ve iPad'de, klavyeyi açmak için hücreye çift dokunun, yeni bir ad yazın ve ardından Geç'e dokunun. Mac ve iCloud'da, yeni bir ad yazın. 

Alt kategori ekleme

Bir tabloya en fazla dört alt kategori ekleyebilirsiniz. Örneğin, satış tablonuz departmana göre kategorilere ayrılmışsa verileri satış tarihine göre düzenleyen bir alt kategori ekleyebilirsiniz.

 1. Tabloyu seçin, Düzenle düğmesini tıklayın veya bu düğmeye dokunun, ardından Kategoriler seçeneğini tıklayın veya bu seçeneğe dokunun.
 2. Kategori Ekle seçeneğini tıklayın veya bu seçeneğe dokunun, ardından oluşturmak istediğiniz yeni alt kategori için bir sütun seçin. Bir tablodaki kategori ve alt kategorileri, ekledikten sonra yeniden düzenleyebilirsiniz.

Kategori ve alt kategorileri gösteren hesap tablosu


Kategorileri düzenleme

Kategorilerin sırasını dilediğiniz zaman değiştirerek verilerinizle ilgili yeni bilgileri görebilirsiniz. Örneğin, tablonuz departmana göre satışları ay bazında gösteriyorsa tüm departmanların aylık satışlarını görmek için kategorileri yeniden sıralayabilirsiniz.

 1. Tabloyu seçin, Düzenle düğmesini tıklayın veya bu düğmeye dokunun, ardından Kategoriler seçeneğini tıklayın veya bu seçeneğe dokunun.
 2. iPad veya iPhone'da, Düzenle'ye dokunun. Mac'te çalışıyorsanız bir sonraki adıma geçin.
 3. Kategorilerin yanında bulunan   simgesini yukarı veya aşağı sürükleyin. Tablodaki satırların sırası yeni hiyerarşiyi gösterecek şekilde değiştirilir.

Number'ın satırları tarihe göre gruplandırma biçimini de değiştirebilirsiniz. Örneğin, tarih kategorisi bulunan bir tabloda satırlar aya göre gruplandırılmış olabilir. Bunun yerine yıllık veya üç aylık eğilimleri görmek için verileri yıla, üç aylık döneme, haftaya ve daha fazlasına göre gruplandırmayı tercih edebilirsiniz.

 1. Tabloyu seçin.
 2.  simgesini tıklayın veya bu simgeye dokunun.
 3. Ayarlamak istediğiniz kategori için Grupla açılır menüsünü tıklayın veya bu menüye dokunun, ardından bir seçenek belirleyin.


Verilerinizi özetleme

Tablonuzdaki kategorilerde bulunan verileri özetleyebilirsiniz. Örneğin, satış verileri içeren tablonuz departmana göre kategorilere ayrılmışsa her bir departmanda satış alt toplamını hesaplayabilirsiniz. 

 1. Grup adını içeren satırda ve özetlemek istediğiniz verileri içeren sütunda, boş hücreyi tıklayın veya bu hücreye dokunun.
 2. iPad veya iPhone'da, Özet simgesine  dokunun. Mac veya iCloud.com'da, simgesini tıklayın.
 3. Bir hesaplama seçin. Aynı hesaplama, ilgili kategorideki tüm gruplara otomatik olarak eklenir. Her bir sütundaki her kategori için farklı özetler gösterebilirsiniz.

iPad üzerinde, kategorilere ayrılmış bir tablonun özet satırına adet işlevinin eklendiğini gösteren Numbers hesap tablosu.


Kategorinizi grafik olarak görüntüleme

Tablonuz için oluşturduğunuz kategoriye dayalı bir grafik oluşturabilirsiniz. Örneğin, satış verileri içeren tablonuz departmana göre kategorilere ayrılmışsa ve her bir departmanın satış alt toplamını hesaplayan bir özet eklediyseniz söz konusu özet verilerinden hızlıca grafik oluşturabilirsiniz. Grafikte yer almasını istediğiniz özet verilerinin bulunduğu hücreyi seçin, Grafik seçeneğini tıklayın veya bu seçeneğe dokunun, ardından bir grafik seçin.*

Özeti halka grafik olarak gösteren hesap tablosu

* Grafik oluştururken, özet verilerinizin başlık sütununda değil gövde sütununda yer aldığından emin olun.

Yayın Tarihi: