macOS için iMovie, Final Cut Pro X veya Compressor'dan Facebook'ta paylaşım yapma

Bir filmi Mac'inizle veya başka bir yerel depolama aygıtıyla video dosyası olarak paylaşın, ardından video dosyasını Facebook'a yükleyin.

Facebook'un paylaşımı işleme yöntemindeki bir güncelleme nedeniyle artık macOS için iMovie, Final Cut Pro X veya Compressor'dan Facebook'ta doğrudan paylaşım yapılamamaktadır. Kullandığınız uygulama sürümü için bu makalede sunulan adımları izleyin:

Uygulamanızın sürümünü bulmak için [Uygulama Adı] > [Uygulama Adı] Hakkında'yı seçin. Örneğin, iMovie > iMovie Hakkında'yı seçin.

macOS için iMovie 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4 veya Compressor 4.4.2 ya da sonraki sürümleriyle Facebook'ta paylaşım yapma

iMovie 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4, Compressor 4.4.2 veya sonraki sürümlerinde bir filmi, projeyi veya klibi Facebook'a gönderilmeye hazır bir video dosyası olarak kaydetmek istiyorsanız Prepare for Facebook (Facebook için hazırla) hedefini kullanın. Ardından bir tarayıcı kullanarak video dosyasını Facebook'a yükleyin.

macOS için iMovie projesi paylaşma

macOS için iMovie 10.1.10 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız bir projeyi Facebook'ta paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Araç çubuğunda Projeler'i tıklayıp bir film seçin.
 2. Araç çubuğunda Paylaş  düğmesini tıklayın ve Facebook için hazırla'yı seçin.
 3. Görünen iletişim kutusunda başlığı, açıklamayı ve diğer bilgileri belirleyin.
  • Paylaşılan filmin başlığını belirlemek için üst kısımdaki ad alanını tıklayın ve yeni bir ad yazın.
  • Paylaşılan filmin açıklamasını belirlemek için Açıklama alanını tıklayın ve yeni metni yazın.
  • Paylaşılan filme etiket eklemek için Etiketler alanını tıklayın ve etiket adlarını aralarına virgül koyarak yazın.
  • Paylaşılan filmin çözünürlüğünü değiştirmek için Çözünürlük açılır menüsünü tıklayıp bir seçenek belirleyin.
 4. Sonraki seçeneğini tıklayın, ardından dosyayı Mac'inize veya başka bir yerel depolama aygıtına kaydedin.
 5. Safari veya başka bir web tarayıcısı kullanarak Facebook hesabınızda oturum açın, ardından video dosyasını yükleyin.

Final Cut Pro projesi veya klibi paylaşma

Final Cut Pro 10.4.4 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız bir projeyi veya klibi Facebook'ta paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Final Cut Pro tarayıcısında klibinizi veya projenizi seçin, Share (Paylaş)  düğmesini tıklayın ve "Prepare for Facebook"u (Facebook için hazırla) seçin.  File (Dosya) > Share (Paylaş) > Prepare for Facebook'u (Facebook için hazırla) da seçebilirsiniz.
 2. Share (Paylaş) penceresinde Info'yu (Bilgi) tıklayarak klibin adını, açıklamasını ve diğer bilgileri değiştirebilirsiniz.
 3. Next (Sonraki) seçeneğini tıklayın, ardından dosyayı Mac'inize veya başka bir yerel depolama aygıtına kaydedin.
 4. Safari veya başka bir web tarayıcısı ile Facebook hesabınızda oturum açın, ardından video dosyasını yükleyin.

Compressor ile klip veya proje paylaşma

Compressor 4.4.2 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız bir video dosyasını Facebook'ta paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Compressor'ın toplu işlem alanında Add File'ı (Dosya Ekle) tıklayın, paylaşmak istediğiniz kaynak dosyayı seçin ve Add'i (Ekle) tıklayın.
 2. Açılan ayarlar penceresinde Prepare for Facebook'u (Facebook için hazırla) seçin, yeniden kodlanan dosya için bir konum seçin ve OK (Tamam) seçeneğini tıklayın.
 3. Kaynak dosya zaten toplu işlem alanındaysa Settings (Ayarlar) bölmesinin Built-In (Yerleşik) bölümündeki Prepare for Facebook'u (Facebook için hazırla) sürükleyip toplu işlem alanındaki kaynak dosyanın üzerine bırakabilirsiniz.
 4. Start Batch'i (Toplu İşlemi Başlat) tıklayın.
 5. Safari veya başka bir web tarayıcısı ile Facebook hesabınızda oturum açın, ardından video dosyasını yükleyin.

macOS için iMovie 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3 veya Motion 5.4.1 ya da önceki sürümleriyle Facebook'ta paylaşım yapma

macOS için iMovie 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3, Motion 5.4.1 veya önceki sürümleriyle Facebook'ta paylaşım yapmak için aşağıdaki adımı kullanın.

macOS için iMovie projesi paylaşma

macOS için iMovie 10.1.9 veya önceki bir sürümünü kullanıyorsanız bir projeyi Facebook'ta paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Araç çubuğunda Projeler'i tıklayıp bir proje seçin.
 2. Araç çubuğunda Paylaş  düğmesini tıklayın ve Dosya'yı seçin.
 3. Paylaş penceresinde Kalite açılır menüsünü tıklayın, ardından Düşük, Orta veya Yüksek'i seçin.
 4. Dilediğiniz diğer seçenekleri ayarlayın, Sonraki seçeneğini tıklayın, ardından dosyayı Mac'inize veya başka bir yerel depolama aygıtına kaydedin.
 5. Safari veya başka bir web tarayıcısı kullanarak Facebook hesabınızda oturum açın, ardından video dosyasını yükleyin.

Final Cut Pro projesi paylaşma

Final Cut Pro 10.4.3 veya önceki bir sürümünü kullanıyorsanız bir projeyi Facebook'ta paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Final Cut Pro tarayıcısında projenizi seçin, Share (Paylaş)  düğmesini tıklayın ve Master File'ı (Ana Dosya) seçin. 
 2. Share (Paylaş) penceresinde Settings'i (Ayarlar) tıklayın.
 3. Format (Biçim) açılır menüsünü tıklayıp Web Hosting'i (Web Barındırma) seçin.
 4. "When done" (Bittiğinde) açılır menüsünü tıklayıp Do Nothing'i (Hiçbir Şey Yapma) seçin.
 5. Dilediğiniz diğer seçenekleri ayarlayın, Next (Sonraki) seçeneğini tıklayın, ardından dosyayı Mac'inize veya başka bir yerel depolama aygıtına kaydedin.
 6. Safari veya başka bir web tarayıcısı kullanarak Facebook hesabınızda oturum açın, ardından video dosyasını yükleyin.

Motion projesi paylaşma

Motion 5.4.1 veya önceki bir sürümünü kullanıyorsanız bir projeyi Facebook'ta paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Motion projeniz açık durumdayken Share (Paylaş)  düğmesini tıklayın ve Export Movie'yi (Filmi Dışa Aktar) seçin.
 2. Export (Dışa Aktar) açılır menüsünü tıklayıp H.264'ü seçin.
 3. Dilediğiniz diğer seçenekleri ayarlayın, Next (Sonraki) seçeneğini tıklayın, ardından dosyayı Mac'inize veya başka bir yerel depolama aygıtına kaydedin.
 4. Safari veya başka bir web tarayıcısı kullanarak Facebook hesabınızda oturum açın, ardından video dosyasını yükleyin.

Compressor'dan proje paylaşma

Compressor 4.4.1 veya önceki bir sürümünü kullanıyorsanız bir projeyi Facebook'ta paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Compressor'da Add File'ı (Dosya Ekle) tıklayın, paylaşmak istediğiniz video kaynak dosyasını seçin ve Add'i (Ekle) tıklayın.
 2. Gerekirse Built-In (Yerleşik) seçeneğinin yanındaki açıklama üçgenini tıklayın ve "Publish to Facebook"u (Facebook'ta Yayımla) seçin. 
 3. Yeniden kodlanan dosya formu için Location (Konum) açılır menüsünden bir konum seçip OK (Tamam) seçeneğini tıklayın.
 4. Toplu işlem alanında kaynak dosyayı seçin.
 5. Window (Pencere) > Show Inspector' (Denetçiyi Göster) seçin.
 6. Denetçinin Action (Eylem) alanındaki "When done" (Bittiğinde) açılır menüsünden Do Nothing'i (Hiçbir Şey Yapma) seçin.
 7. Start Batch'i (Toplu İşlemi Başlat) tıklayın.
 8. Safari veya başka bir web tarayıcısı kullanarak Facebook hesabınızda oturum açın, ardından video dosyasını yükleyin.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: