"İstenen hedef bulunamadı" uyarısını görürseniz

İstemci bir Mac'i NetInstall görüntüsünden başlattığınızda neden bu uyarıyı görebileceğinizi ve sorunu nasıl giderebileceğinizi öğrenin.

Bu uyarıyı aşağıdaki durumlarda görebilirsiniz:

  • NetInstall görüntüsünde Automatic Erase Install (Otomatik Sil/Yükle) seçeneği etkinse.
  • Şu iki disk bölümü adı eşleşmiyorsa:
    • Görüntü oluşturulduğunda System Image Utility'ye girilen disk bölümü adı
    • İstemci Mac'teki disk bölümü adı

Sorunu gidermek için, istemcideki disk bölümü adını güncelleyerek System Image Utility'deki disk bölümü adıyla eşleşmesini sağlayın.

 

Yayın Tarihi: