macOS High Sierra 10.13 ve sonraki sürümlerinde SMB göz atma davranışını ayarlama

macOS High Sierra 10.13 ve sonraki sürümlerinde, Sunucu İleti Bloğu (SMB) paylaşımları gibi ağ klasörlerine göz atmak için saptanmış ayarlar, çoğu kuruluş ve kullanıcı için ideal ayarlardır. Ancak, kurumsal ortamlarda SMB göz atma davranışını optimize etmek için ayarlamalar yapabilirsiniz.

Bu makale kurumsal ağ ve sistem yöneticileri içindir.

Mac'iniz etiketler ve diğer meta veri formları gibi dosya bilgilerini toplayarak her pencerenin ve içeriğinin nasıl görüneceğini belirler.

macOS Sierra 10.12 ve önceki sürümlerinde, Mac'iniz bir klasördeki dosyalarla ilgili tüm meta verileri toplar, bunları klasörün .DS_Store dosyasıyla karşılaştırır ve ardından klasörün içeriğini görüntüler. macOS High Sierra 10.13 ve sonraki sürümlerinde bu davranış biraz değiştirilmiştir: Bir klasör alfasayısal olarak sıralanıyorsa içerik hemen görüntülenir, ardından Finder klasörün diğer meta verilerini toplar ve karşılaştırır.

macOS High Sierra 10.13 ve sonraki sürümlerini ağ paylaşımlarında göz atmayı hızlandırmak veya klasör içeriğini göstermeden önce Finder'ı mevcut tüm meta verileri toplamaya zorlamak üzere ayarlayabilirsiniz.

Ağ paylaşımlarına göz atmayı hızlandırma

SMB dosyasına göz atmayı hızlandırmak için macOS'in SMB paylaşımlarındaki .DS_Store dosyalarını okumasını engelleyebilirsiniz. Bu, Finder'ın her bir klasörün içeriğini alfasayısal sırayla hemen görüntülemek için yalnızca temel bilgileri kullanmasını sağlar. Aşağıdaki Terminal komutunu kullanın:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool TRUE

Ardından, macOS hesabınızın oturumunu kapatın ve tekrar oturum açın.

Sıralamayı yeniden etkinleştirmek için aşağıdaki komutu kullanın:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool FALSE

Dizin önbelleğe almayı etkisizleştirme

Mac'iniz dosya ve klasör meta verilerini yerel bellekte geçici olarak önbelleğe alır. Bu, özellikle gecikme oranının yüksek olduğu ağlarda göz atma hızını iyileştirir. Daha fazla belleğe sahip sistemler daha fazla dosya bilgisini önbelleğe alabilir.

macOS'in her SMB paylaşımına göz attığınızda klasörlerin ve meta verilerin tüm içeriğini yeniden indirmesini sağlamak amacıyla dizin önbelleğe alma özelliğini etkisizleştirmek istiyorsanız bir /etc/nsmb.conf dosyası oluşturabilir veya bu dosyayı düzenleyebilirsiniz. Bu dosyayı düzenleme hakkında daha fazla bilgi için nsmb.conf man sayfasına bakın.

Sisteminizde bir /etc/nsmb.conf dosyası yoksa aşağıdaki Terminal komutlarını kullanın. Bu dosyayı ayarlamak için sudoer ayrıcalıklarına sahip bir yönetici olarak oturum açmanız gerektiğini unutmayın:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "dir_cache_off=yes" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

Dizin önbelleğe alma özelliğini yeniden etkinleştirmek için "dir_cache_off = yes" satır girdisini kaldırın veya /etc/nsmb.conf dosyasının tamamını silin. /etc/nsmb.conf dosyasını silmek için aşağıdaki Terminal komutunu kullanın:

sudo rm /etc/nsmb.conf

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: