Şekilleri kullanmaya başlama

Şekil arşivinde Pages, Numbers veya Keynote belgenize ekleyebileceğiniz yüzlerce şekil arasından seçim yapın veya iWork'te özel şekiller oluşturun.

iWork şekil arşivindeki bir şekli belgenize hızla ekleyebilirsiniz.

 • Mac'inizde Şekil düğmesini  tıklayın ve bir şekil seçin.
 • iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda Ekle düğmesine , ardından Şekil düğmesine  dokunun. Bir şekle dokunun.
 • iCloud.com adresinde Bu sunuya eklenecek bir şekil veya çizgi seçin simgesini tıklayıp bir şekil seçin.

Şekli ekleyip konumlandırdıktan sonra parçalara ayırabilir veya özel bir şekil oluşturmak için başka şekillerle birleştirebilirsiniz. Şeklinizi düzenlemeyi tamamladıktan sonra ileride kullanmak için şekil arşivinize ekleyin.1


Bir şekli parçalara ayırma

Bazı şekiller birden fazla parçadan oluşur. Bir şekli parçalara ayırdığınızda rengini değiştirebilir, düzenleyebilir veya şeklin belirli parçalarını silebilirsiniz. 

 • iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda, parçalara ayırmak istediğiniz şekli seçin, ardından Biçim düğmesine  dokunun. Yerleşim seçeneğine, ardından Parçalara Ayır'a dokunun.
 • Mac'inizde Kontrol tuşunu basılı tutarak şekli tıklayın ve Parçalara Ayır'ı seçin.

Mac'te Amerika Birleşik Devletleri şekillerinin yanında Kaliforniya Eyaleti şeklinin seçili olarak gösterildiği Keynote uygulaması

Şekil arşivindeki bazı şekiller, kullanmak isteyebileceğiniz diğer şekilleri de içerir. Örneğin, Kaliforniya şeklini kullanmak isterseniz bütün Amerika Birleşik Devletleri haritasını ekleyip büyütebilirsiniz. Şekli parçalarına ayırdıktan sonra tek başına Kaliforniya şeklini kullanabilirsiniz. Gelecekte aynı şekli, ana şekli parçalarına ayırmadan kullanabilmek istiyorsanız kendi şekil arşivinize ekleyin.

Bir şekli parçalara ayırdıktan sonra her parçanın farklı bir renge sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, haritadaki her eyaletin rengini veya şeklin diğer parçalarından ayırdığınız tek bir parçanın rengini değiştirebilirsiniz.        Üst üste duran ve biri seçili iki şekil

Yeni şekiller oluşturma

Yeni şekiller oluşturmak için şekilleri birleştirebilir veya birbirinden ayırabilirsiniz. Mevcut şekillerden yeni şekiller oluşturmanın dört yolu vardır: Birleştir, Kesişim, Çıkar ve Dışında Bırak.

 • iPhone, iPad veya Mac'te, kullanmak istediğiniz şekilleri seçin, ardından Biçim düğmesine  dokunun. Yerleşim'e (Mac'te Yerleştirme) dokunun veya bu seçeneği tıklayın, ardından şekilleri nasıl birleştirmek istediğinizi seçin.
 • iCloud.com'da, kullanmak istediğiniz tüm şekilleri seçin, Biçim düğmesini , ardından Arrange'i (Yerleşim) tıklayıp şekilleri nasıl birleştirmek istediğinizi seçin.
  iCloud.com'daki Pages'da şekilleri birleştirebilmeniz için şeklin nesne yerleşiminin Sayfada Kal olarak ayarlanmış olması gerekir.

Birleştirilmiş iki şekil

Birleştir
Birleştirdiğiniz birden fazla şekil bir araya gelerek tek bir şekil oluşturur.

Kesişim yoluyla oluşturulan bir şekil

Kesişim
Birden fazla şekli kesiştirdiğinizde, şekillerin çakışan kısımları yeni bir şekil oluşturur.

Birbirinden çıkarılan iki şekil

Çıkar
Bir şekli diğerinden çıkardığınızda, şeklin başka bir şekil üzerine denk gelen parçası şekilden çıkarılır.
 

Birbirinin dışında bırakılan iki şekil

Dışında Bırak
İki şekli birbirinin dışında bıraktığınızda, iki şeklin çakışan alanlarını dışarıda bırakan bir şekil oluşturulur.
 


Şekillerinize stil ekleme

Belgenize bir şekil ekledikten sonra şekillerinizdeki şu stilleri değiştirebilirsiniz:2

 • Doldur: Şekillerin içini bir görüntüyle, düz bir renkle veya gradyanla (birbirine geçen iki veya daha fazla renk) doldurabilirsiniz. 
 • Sınır: Resim çerçevesi veya kesik çizgi gibi bir sınır ekleyebilir, ardından sınırın kalınlığını, rengini veya diğer özelliklerini değiştirebilirsiniz.
 • Gölge: Şeklinize önceden ayarlanmış altı adede kadar farklı gölge ekleyebilir, ardından gölgenizin bulanıklığını, uzaklığını ve opaklığını ayarlayabilirsiniz.
 • Yansıma: Şeklinize bir yansıma ekleyebilir ve görünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. 
 • Opaklık: Nesneleri daha fazla veya daha az opak hale getirerek ilginç efektler yaratabilirsiniz. 

Şeklinizin stilini değiştirmek istiyorsanız:

 • Mac'inizde, şekli seçtikten sonra Biçim düğmesini , ardından Stil'i tıklayın. Belirli bir stili genişletmek ve ileri düzey seçenekleri görmek için içeriği gösterme üçgenini tıklayın.
 • iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda, Biçim düğmesine , ardından Stil'e dokunun. İleri düzey seçenekleri görmek için belirli bir stili açın.
 • iCloud.com'da  > Style'ı (Stil) tıklayın. İleri düzey seçenekleri görmek için belirli bir stili seçin.

Mac'inizde varsayılan stil kaydetme ve ayarlama

Mac'inizde bir stili kaydedebilir ve belgenizdeki yeni şekiller için varsayılan stili değiştirebilirsiniz.

Stilinizi şu şekilde kaydedebilirsiniz:

 1. Biçim düğmesini , ardından Stil'i tıklayın.
 2. Son stil grubuna gitmek için stil küçük resimlerinin sağ tarafındaki oku tıklayın. 
 3. Yeni Stil Ön Ayarı düğmesini  tıklayın. 

Stilinizi kaydettikten sonra istediğiniz zaman yeniden tanımlayabilirsiniz. Stil değişiklikleri yaptığınız şekli seçin, Kontrol tuşunu basılı tutarak stil şablonunu tıklayın ve "Seçilen Stille Eşleştir" öğesini seçin.

Belgenizdeki yeni şekiller için varsayılan stili şu şekilde değiştirebilirsiniz:

 1. Biçim düğmesini , ardından Stil'i tıklayın. 
 2. Taşımak istediğiniz stili tıklayıp basılı tutun. 
 3. Stili, ilk stil sayfasının sol üst kısmına sürükleyin. 


Şekillere metinler ve başka nesneler ekleme

Bir şeklin içine metin eklemek için, şekle çift dokunun (iPhone veya iPad'de) veya şekli çift tıklayın (Mac'te) ve metninizi girin. 

Ayrıca, bir şeklin içine şekiller, resimler, videolar, metin kutuları ve denklemler gibi nesneler ekleyebilir, böylece iç içe geçmiş nesneler oluşturabilirsiniz. En dıştaki (üst) şeklin içine yazarsanız, daha içerdeki nesne siz düzenledikçe metinle birlikte taşınır:

 • iPhone veya iPad'inizde yeni nesneyi belgenize ekleyin. Yeni nesneyi seçin ve Kes'e dokunun. İçine yeni nesneyi yerleştirmek istediğiniz şekle çift dokunup şeklin içinde ekleme noktalarının görünmesini sağlayın, tekrar dokunun, ardından Yapıştır'a dokunun.
 • Mac'inizde yeni nesneyi belgenize ekleyin. Kontrol tuşuna basarak yeni nesneyi tıklayın ve Kes'i seçin. İçine yeni nesneyi yerleştirmek istediğiniz şekli Kontrol tuşuna basarak tıklayın ve Yapıştır'ı seçin.


Şekil arşivinize şekil ekleme

Özelleştirilmiş şekilleri şekil arşivinize ekleyebilirsiniz. Özel bir şekli kaydettiğinizde şeklin yol, çevirme ve döndürme özellikleri kaydedilirken boyut, renk, opaklık ve diğer özellikleri kaydedilmez.

 • Mac'inizde Kontrol tuşunu basılı tutarak şekli tıklayın ve Şekillerim'e Kaydet seçeneğini belirleyin.
 • iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda, şekle, ardından Şekillere Ekle'ye dokunun.

Özel şekilleri aygıtlarınızda eşzamanlamak amacıyla iCloud'u kullanmak için şunlar gerekir:

Özel şekillerinizi Mac, iPhone, iPad ve iPod touch'ınızda, aynı uygulamada kullanabilirsiniz. Örneğin, iPhone'unuzda Pages uygulamasına bir şekil eklerseniz bu şekli diğer aygıtlarınızdaki Pages'da kullanabilirsiniz. 

1. Özel şekilleri şekiller kitaplığınıza yalnızca Mac, iOS ve iPadOS'te ekleyebilirsiniz. iCloud.com üzerinde özel şekiller kaydedemez veya kullanamazsınız.

2. Bazı stiller yalnızca Mac, iPhone, iPad ve iPod touch'ınızdaki Pages, Numbers ve Keynote uygulamalarında kullanılabilir.

Yayın Tarihi: