Pages'da bağlantılı metin kutusu ekleme

Metin kutularını bağlantılı hale getirdiğinizde metinler, otomatik olarak bir metin kutusundan diğerine akış yapar. Pages belgenizde bağlantılı metin kutularını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bir bağlantılı metin kutusu dizisini veya "konu grubunu", seçilmiş bir metin kutusunun üst kısmında yer alan dairelerden tanıyabilirsiniz. Aynı renkte daireye sahip metin kutuları aynı konu grubuna aittir. Dairedeki sayı, metin kutusunun konu grubu içindeki sırasını bildirir. iPhone, iPad, iPod touch veya Mac aygıtınızdaki Pages'da metin kutusu ekleme hakkında bilgi edinin.

Yeni bir konu grubu oluşturma

Bir konu grubunu boş veya içeriği olan bir metin kutusuyla başlatabilirsiniz. Projenizdeki yerleşimin karmaşıklık düzeyine bağlı olarak, önce metin kutularınızı yerleştirip sonra içeriği eklemeniz sizin için daha kolay olabilir. 

Konu grubunda ilk sırada olmasını istediğiniz metin kutusuna, ardından metin kutusunun üst kısmındaki beyaz daireye  dokunun veya tıklayın.* Bu daire, konu grubunun rengiyle ve gibi bir numara ile dolar.

Metin kutunuz metin içeriyorsa Pages, bunu otomatik olarak yeni bir konu grubu olarak oluşturur. Metin kutusunun boş olması durumunda, bir konu grubu zaten varsa bu metin kutusunu otomatik olarak en son seçtiğiniz konu grubuna ekler veya henüz bir konu grubu oluşturmadıysanız yeni bir konu grubu oluşturur. Bir metin kutusunun ait olduğu konu grubunu değiştirmek için numaraya dokunun veya tıklayın, ardından menüden farklı bir konu grubunu seçin.

Bir metin kutusunu diğer nesnelerle kilitlediyseniz veya gruplandırdıysanız, onu başka bir metin kutusuyla bağlantılı hale getirmeyi denemeden önce kilidini açtığınızdan veya grubunu çözdüğünüzden emin olun.

Aynı konu grubunda birden çok metin kutunuz varsa, metin kutusunu mevcut konu grubundan çıkarmak ve kendi yeni konu grubunuzu başlatmak için üstteki daireyi tıklayıp ardından Yeni Konu Grubu Yarat'ı seçin.

Düşey metin kullanan bağlantılı metin kutuları için konu gruplarını gösteren daireler, metin kutusunun sağ tarafında görüntülenir. Bağlantılı metin kutusu konu gruplarında hem düşey hem yatay metin kutuları bulunabilir.


Konu grubundaki metin kutularını yeniden sıralama

Metin kutuları, metin akışını yalnızca önceki sayfalardan sonraki sayfalara doğru yapar. Bir konu grubu birden çok sayfaya yayılmışsa, konu grubu metni, bir metin kutusunu başka bir sayfaya taşıdığınızda otomatik olarak yeniden akış yapar. Bu, metnin sayfadan sayfaya doğal bir şekilde akış yapmasını sağlar.

Bir konu grubu aynı sayfada birden çok metin kutusu içeriyorsa bunların konu grubundaki sıralarını değiştirebilirsiniz. Metin kutularının sırasını değiştirmek için kutunun üstündeki daireye dokunun veya tıklayın ve ardından şu işlemleri gerçekleştirin:

  • Mac'inizde veya iCloud'da, imlecinizi menüdeki mevcut konu grubunun (yan tarafında bir onay işareti vardır) üzerine getirin. 
  • iPhone, iPad veya iPod touch'ta, mevcut konu grubuna dokunun. 

Yeni bir sıra numarası seçerek bu metin kutusunu sıranın o kısmına ekleyin. Konu grubunun metni otomatik olarak güncellenir. 

Metin kutusunun bağlantısını kaldırma veya metin kutusunu silme

Bağlantılı bir metin kutusunun bağlantısını kaldırdığınızda veya kutuyu sildiğinizde, konu grubunun içeriği kalan metin kutularına yeniden akış yapar.

Bir metin kutusunun bağlantısını kaldırmak için daireye dokunun veya tıklayın ve ardından "Konu Grubundan Çıkar" seçeneğini belirleyin. 

Bir konu grubundaki tek metin kutusunun bağlantısını kaldırırsanız içerik tutulur ve standart bir metin kutusu haline gelir.

Bir metin kutusunu silmek için metin kutusunu seçin ve Sil'e basın. Bir konu grubundaki tek metin kutusunu silerseniz metin kutusu ve içeriği silinir.

Metin kutusu bağlantılı hale getirildikten sonra Belge Denetçisi > Düzenle > Nesne Yerleştirme menüsünde yer alan "Sayfada Kal" olarak ayarlanır. Buradan konu gruplarınızı nereye yerleştirdiğinizi denetleyebilirsiniz.

Yayın Tarihi: