Pages'da bağlantılı metin kutusu ekleme

Metin kutularını birbirine bağladığınızda metinler otomatik olarak bir kutudan diğerine akar. Pages belgenizde bağlantılı metin kutularını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bir bağlantılı metin kutusu dizisini veya "konu grubunu", seçilmiş bir metin kutusunun üst kısmında yer alan dairelerden tanıyabilirsiniz. Aynı renkte daireye sahip metin kutuları aynı konu grubuna aittir. Dairedeki sayı, metin kutusunun konu grubu içindeki sırasını belirtir. iPhone, iPad, iPod touch veya Mac aygıtınızdaki Pages'da metin kutusu ekleme hakkında bilgi edinin.


Yeni bir konu grubu oluşturma

Bir konu grubunu boş veya içeriği olan bir metin kutusuyla başlatabilirsiniz. Projenizdeki yerleşimin karmaşıklık düzeyine bağlı olarak, önce metin kutularınızı yerleştirip sonra içeriği eklemeniz sizin için daha kolay olabilir. 

Konu grubunda ilk sırada olmasını istediğiniz metin kutusunu tıklayın veya metin kutusuna dokunun, ardından metin kutusunun üst kısmındaki beyaz daireyi  tıklayın veya daireye dokunun.* Bu daire konu grubunun rengini ve gibi bir numara alır.

Üç metin kutusunun seçili olduğu ve ilk kutunun üzerinde 1 rakamının, ikinci ve üçüncü kutuların üzerinde ise beyaz birer dairenin gösterildiği Pages belgesi

Metin kutunuz zaten metin içeriyorsa Pages bunu otomatik şekilde yeni bir konu grubu olarak oluşturur. Metin kutusu boşsa ve önceden bir konu grubu varsa Pages söz konusu metin kutusunu otomatik olarak en son seçtiğiniz konu grubuna ekler veya henüz bir konu grubu oluşturmadıysanız yeni bir konu grubu oluşturur. Bir metin kutusunun ait olduğu konu grubunu değiştirmek için numarayı tıklayın veya numaraya dokunun, ardından menüden farklı bir konu grubunu seçin.

İkinci metin kutusunun Konu Grubu menüsünün ilk metin kutusunun Konu Grubu seçili şekilde açık olduğu Pages belgesi

Bir metin kutusunu kilitlediyseniz veya başka nesnelerle gruplandırdıysanız bu kutuyu başka bir metin kutusuna bağlamayı denemeden önce kilidi açtığınızdan veya grubu çözdüğünüzden emin olun.

Aynı konu grubunda birden çok metin kutunuz varsa ilgili metin kutusunu mevcut konu grubundan çıkarmak ve kendi yeni konu grubunu başlatmak için üstteki daireyi tıklayıp Yeni Konu Grubu Yarat'ı seçin.

Düşey metin kullanılan bağlantılı metin kutuları için konu gruplarını gösteren daireler, metin kutusunun sağ tarafında görüntülenir. Bağlantılı metin kutusu konu gruplarında hem düşey hem yatay metin kutuları bulunabilir.


Konu grubundaki metin kutularını yeniden sıralama

Metin kutuları, metin akışını yalnızca önceki sayfalardan sonraki sayfalara doğru yapar. Bir konu grubu birden çok sayfaya yayılmışsa içerdiği metnin akışı, bir metin kutusunu başka bir sayfaya taşıdığınızda otomatik olarak yenilenir. Bu, metnin sayfadan sayfaya doğal bir şekilde akmasını sağlar.

Bir konu grubu aynı sayfada birden çok metin kutusuna sahipse bunların konu grubundaki sıralarını değiştirebilirsiniz. Metin kutularının sırasını değiştirmek için kutunun üstündeki daireyi tıklayın veya daireye dokunun ve ardından şu işlemleri gerçekleştirin:

  • Mac'inizde veya iCloud'da, imlecinizi menüdeki mevcut konu grubunun (yan tarafında bir onay işareti vardır) üzerine getirin.
  • iPhone, iPad veya iPod touch'ta, mevcut konu grubuna dokunun. 

Söz konusu metin kutusunun sırada ekleneceği bölümü belirten yeni bir sıra numarası seçin. Konu grubunun metni otomatik olarak güncellenir. 

Bağlantılı bir metin kutusunun Konu Grubu seçeneklerinin açık ve Yerleşim Sırası'nın seçili olduğu Pages belgesi


Metin kutularının bağlantılarını kaldırma veya metin kutularını silme

Bağlantılı bir metin kutusunun bağlantısını kaldırdığınızda veya kutuyu sildiğinizde, konu grubunun içeriği kalan metin kutularına yeniden akar.

Bir metin kutusunun bağlantısını kaldırmak için daireyi tıklayın veya daireye dokunun ve "Konu Grubundan Çıkar"ı seçin. 

Bağlantılı bir metin kutusunun Konu Grubu seçeneklerinin açık ve Konu Grubundan Çıkar'ın seçili olduğu Pages belgesi

Bir konu grubundaki tek metin kutusunun bağlantısını kaldırırsanız içerik tutulur ve kutu standart bir metin kutusu haline gelir.

Bir metin kutusunu silmek için metin kutusunu seçin ve Sil'e basın. Bir konu grubundaki tek metin kutusunu silerseniz metin kutusu ve içeriği silinir.

Bağlantılı hale getirdiğiniz metin kutusu için Belge Denetçisi > Düzenle > Nesne Yerleştirme menüsünde "Sayfada Kal" ayarı yapılır. Böylece, konu gruplarınızı nereye yerleştirdiğinizi denetleyebilirsiniz.

Yayın Tarihi: