Numbers'da hesap tablolarınıza güncel hisse senedi fiyatlarını ve döviz kurlarını ekleme

Amacınız ister emekliliğiniz için uygun yatırımları bulmak, ister yüksek öğrenim için birikim yapmak, ister finansal araştırma yürütmek olsun, hisse senedi performansının ve verilerinin yanı sıra döviz kurlarını da doğrudan internetten alan hesap tabloları oluşturmak için Numbers'ı kullanabilirsiniz. 

Hesap tablonuza hisse senedi bilgileri ekleme

 1. Hisse senedi bilgilerini eklemek istediğiniz hücreye dokunun veya hücreyi tıklayın.1 
  • iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda Hücre > Hisse Senedi Verisi'ne dokunun. Bu seçeneği görmek için parmağınızı yukarı kaydırmanız gerekebilir.
  • Mac'inizde Ekle düğmesini  tıklayın, ardından Hisse Senedi Verisi'ni seçin.
 2. Listeden bir hisse senedi seçin. Belirli bir hisse senedini aramak istiyorsanız şirket adını veya hisse senedi sembolünü girin. 
 3. Takip etmek istediğiniz özelliği seçin. 
  • iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda, bu hücrede takip etmek istediğiniz özelliğe dokunun. Takip ettiğiniz özelliğin sol tarafında bir  işareti bulunur. Bitti'ye dokunun.
  • Mac'inizde, Özellik açılır menüsünden bu hücrede takip etmek istediğiniz bilgiyi seçin. İletişim kutusunun dışını tıklayın.

Önceki günün kapanış rakamlarına göre güncellenmiş bilgileri görmek veya takip ettiğiniz özelliği değiştirmek istiyorsanız hücreye çift dokunun ya da hücreyi çift tıklayın.

Bir hücreye hisse senedi bilgilerini girmek ve hücredeki hisse senedi bilgilerini düzenlemek için HİSSESENEDİ formülünü de kullanabilirsiniz. HİSSESENEDİ'ni formül olarak şu şekilde düzenleyebilirsiniz:

 • iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda hücreye dokunun,  Hücre'ye dokunun ve ardından Formülü Düzenle'ye dokunun.
 • Mac'inizde hücreyi çift tıklayın, ardından Formül Olarak Düzenle'yi tıklayın.

1Hisse senedi bilgilerini eklemek için internete bağlı olmanız gerekir. Hisse Senedi Verisi soluk görünüyorsa internete bağlı olmayabilirsiniz. Ağ bağlantınızı kontrol edin. Çevrimdışı çalışırken, internetten bilgi alan tüm hücreler boş olur.


Takip edebileceğiniz hisse senedi özellikleri

HİSSESENEDİ formülünü düzenlediğinizde, farklı veri parçalarını göstermek için şu dizelerden veya rakamlardan herhangi birini kullanabilirsiniz: 

 • "fiyat" (0 veya belirtilmemiş): Belirtilen hisse senedinin bir önceki işlem gününün kapanışındaki hisse fiyatı.
 • "ad" (1): Hisse senedinin veya şirketin tam adı.
 • "değişim" (2): Bir önceki işlem gününün son işlemiyle ondan önceki işlem gününün kapanış fiyatı arasındaki fark. Borsada bu zaman aralığında işlem yapılmadıysa bildirilen değişiklik "0"dır.
 • "değişim yüzdesi" (3): Hisse senedinin son iki kapanış fiyatı arasındaki değişim yüzdesi.
 • "açılış" (4): Bir önceki işlem gününün açılışında hisse senedinin işlem gördüğü başlangıç fiyatı.
 • "en yüksek" (5): Bir önceki işlem gününde hisse senedinin işlem gördüğü en yüksek fiyat.
 • "en düşük" (6): Bir önceki işlem gününde hisse senedinin işlem gördüğü en düşük fiyat.
 • "piyasa değeri" (7): Bir önceki işlem gününde hisse senedinin tedavüldeki tüm hisselerinin toplam piyasa değeri. Bu, tedavüldeki hisselerin toplam sayısı hisse başına fiyat ile çarpılarak hesaplanır.
 • "işlem hacmi" (8): Hisse senedinin bir önceki işlem gününde el değiştiren hisse sayısı.
 • "getiri" (9): Hisse senedinin yıllık hisse başına kâr payının (nakit ödemesi), hisse fiyatının yüzdesi olarak oranı.
 • "1 yıllık hedef" (10): Bir yıllık hedef fiyat tahmini (borsa analistleri tarafından tahmin edilen ortalama hedef fiyat).
 • "52 haftalık en yüksek değer" (11): Hisse senedinin son 52 hafta içindeki en yüksek takas fiyatı.
 • "52 haftanın en düşüğü" (12): Hisse senedi için son 52 haftanın en düşük işlem fiyatı.
 • "ort. 3 aylık hacim" (15): Son 3 ay boyunca kümülatif takas hacminin aylık ortalamasının 22 güne bölünmesiyle elde edilen değer.
 • "beta" (16): Bir tahvilin veya menkul ticari malın, bir bütün olarak piyasaya kıyasla volatilitesinin (sistematik riskinin) ölçümü.
 • "para birimi" (19): Hisse senedinin fiyatlandırılmasında kullanılan para birimi.
 • "yıllık kâr payı" (20): Hisse başına yıllık kâr payı (nakit ödemesi) tutarı.
 • "hbk" (21): Hisse başına kazanç - şirketin toplam kazancı tedavüldeki hisse senedi (şu anda tüm hissedarların sahip olduğu hisse senedi) sayısına bölünerek hesaplanır.
 • "borsa" (22): Hisse senedinin işlem gördüğü borsa (örneğin NYSE, NASDAQ, Euronext ve diğerleri).
 • "f/k oranı" (23): Fiyat/kazanç oranı; hisse senedinin güncel piyasa fiyatı, izleyen 12 aylık hisse başına kazanca bölünerek hesaplanır.
 • "önceki kapanış" (24): Hisse senedinin, son bildirilen takastan önceki takas günü için kapanış fiyatı.
 • "sembol" (25): Hisse senedini benzersiz şekilde tanımlayan stok sembolü (menkul değer sembolü).


Hisse senedi geçmişini takip etme

Belirli bir hisse senedinin geçmişini takip etmek istiyorsanız HİSSESENEDİ_G işlevini kullanın. Formülü eklerken şu özellikleri tanımlamanız gerekir:

 • Sembol: Belirli bir borsada hisseleri işlem gören hisse senedini tanımlamada kullanılan, çift tırnak içine alınmış, senede özgü kısaltma veya bu sembolü içeren bir hücreye yönelik başvuru.
 • Özellik: Döndürülecek hisse senedi özelliğini belirten isteğe bağlı bir değer. Numbers otomatik olarak "kapanış" özelliğini önerir. Kapanış yerine açılış, en yüksek, en düşük veya işlem hacmi özelliğini seçebilirsiniz.
 • Tarih: Geçmiş hisse senedi fiyatı bilgilerini istediğiniz tarih


Hesap tablonuza döviz kurları ekleme

İnternetten döviz kurlarıyla ilgili verileri alıp hesap tablonuzda kullanmak için PARABİRİMİ formülünden yararlanabilirsiniz. Formülü eklerken şu özellikleri tanımlamanız gerekir:

 • Para birimi-1: Hangi para biriminden dönüştürüyorsanız o para biriminin kodudur. Dizenizi çift tırnak içine alın.
 • Para birimi-2: Hangi para birimine dönüştürüyorsanız o para biriminin kodudur. Dizenizi çift tırnak içine alın.

Numbers, üçüncü değişken için otomatik olarak "fiyat" özelliğini önerir. 0 girer veya bu özelliği tamamen boş bırakırsanız, hücrede para birimi-1 - para birimi-2 çapraz döviz kuru, para birimi-2 olarak ifade edilerek gösterilir.
 

Takip edebileceğiniz para birimi özellikleri

Formülü düzenlerken, farklı veri parçalarını göstermek için aşağıdaki dizelerden veya numaralardan herhangi birini kullanabilirsiniz:

 • "ad" (1): Döviz kurunu hesaplamaya yönelik formül içinde gösterilmiş olarak, belirtilen para birimlerinin para birimi kodları.
 • “değişim” (2): Son iki iş gününün işlem kapanışındaki döviz kurları arasındaki fark.
 • "değişim yüzdesi" (3): Döviz kurunun son iki kapanış fiyatı arasındaki değişim yüzdesi.
 • "açılış" (4): Bir önceki iş gününün işlem açılışındaki döviz kuru.
 • "en yüksek" (5): Bir önceki iş gününün en yüksek döviz kuru.
 • "en düşük" (6): Bir önceki iş gününün en düşük döviz kuru.
 • "52 haftanın en yükseği" (7): Son 52 haftanın en yüksek döviz kuru.
 • "52 haftanın en düşüğü" (8): Son 52 haftanın en düşük döviz kuru.
   

Para birimi geçmişini takip etme

Belirli bir para biriminin geçmişini takip etmek istiyorsanız PARABİRİMİ_G özelliği kullanın. Formülü eklerken şu özellikleri tanımlamanız gerekir:

 • Para birimi-1: Hangi para biriminden dönüştürüyorsanız o para biriminin kodu. para birimi-1, çift tırnak içine alınmış bir dizedir.
 • Para birimi-2: Hangi para birimine dönüştürüyorsanız o para biriminin kodu. para birimi-2, çift tırnak içine alınmış bir dizedir.
 • Özellik: Döndürülecek para birimi özelliğini belirten isteğe bağlı bir değer. Numbers otomatik olarak "kapanış" özelliğini önerir. Kapanış yerine açılış, en yüksek, en düşük veya başka herhangi bir para birimi özelliğini (bkz. Takip edebileceğiniz para birimi özellikleri) seçebilirsiniz. 
 • Tarih: Döviz kuru geçmişini öğrenmek istediğiniz tarih.

Yayın Tarihi: