Apple Okul Yönetimi'ne öğrenci, personel ve sınıf verisi yüklemek için SFTP kullanma

Öğrenci bilgi sisteminiz (SIS) şu anda Apple Okul Yönetimi tarafından desteklenmiyorsa veya bir öğrenci bilgi sisteminiz yoksa SFTP'yi kullanarak Apple Okul Yönetimi'ne öğrenci, personel ve sınıf verisi yükleyebilirsiniz.

Ayarlama Yardımcısı'nda SFTP'yi ayarladığınızda Apple Okul Yönetimi size CSV şablon dosyaları ve özel bir SFTP sunucusu için erişim bilgileri sağlar. Verileri SIS'inizden dışa aktarabilir veya Numbers gibi bir hesap tablosu uygulamasında dosyalar oluşturabilirsiniz.

SFTP yüklemesi için macOS'te bir üçüncü taraf uygulaması gereklidir. Yüklü bir SFTP istemciniz yoksa Mac App Store'da bulabilirsiniz.

SFTP dosyalarınızı ayarlama konusunda yardım almak için aşağıdaki düğmeleri kullanın. Apple Okul Yönetimi'ne veri yüklemek için SFTP kullanmadıysanız "İlk SFTP yüklemenizi ayarlama" bölümünden başlamalısınız.

İlk SFTP yüklemenizi ayarlama

 1. Apple Okul Yönetimi'ne Yönetici, Sistem Yöneticisi veya Kişi Yöneticisi olarak giriş yapın.
 2. İlk kez giriş yapıyorsanız Ayarlama Yardımcısı görünür. Ayarlama Yardımcısı görünmezse sağ üst köşede adınızı tıklayın. Ayarlama Yardımcısı'nı seçin.
 3. Öğrenci, Personel ve Ders Bulun'u tıklayın.
 4. SFTP'yi Ayarla seçeneğini tıklayın.
 5. Apple Okul Yönetimi, dosyaları yüklerken kullanılmak üzere bir URL, kullanıcı adı ve parola oluşturur. SFTP istemcinizi ayarlamak için bu bilgileri kullanın.
 6. Şablon Dosyasını İndir'i tıklayın.
 7. "Veri Dosyalarınızı Doldurma" bölümündeki şablon kullanma yönergelerini okuyun.
 8. Veri dosyalarınız doldurulduğunda altı dosyanın tümünü içeren bir zip arşivi oluşturun. Finder'da dosyaları seçip Dosya menüsüne gidebilir ve 6 Öğeyi Sıkıştır'ı seçebilirsiniz. Zip arşivinizin adının ne olduğunun bir önemi yoktur.
 9. Zip dosyasını Apple Okul Yönetimi'ne yükleyin. Ayarlama Yardımcısı'nda gösterilen URL'ye bağlanmak için bir SFTP istemcisi kullanın. Giriş bilgileriniz istendiğinde, SFTP'yi Ayarla'yı tıkladığınızda verilen kullanıcı adını ve parolayı kullanın. Zip dosyasını dropbox dizinine kopyalayın.
 10. Ayarlama Yardımcısı'nda Devam'ı tıklayın. Yüklemenizde hatalar varsa hatalı dosyaları ve satırları gösteren bir günlük kaydını inceleyebilirsiniz. Veri dosyalarındaki tüm hataları düzeltip 8. ve 9. adımları tekrarlayın. Önceki dosyayı SFTP sunucusundan kaldırmanız gerekmez.
 11. SFTP içe aktarma işlemi tamamlandığında SFTP Verilerini İncele'yi tıklayın. Herhangi bir hata bulursanız İptal'i tıklayın. Veri dosyalarındaki tüm hataları düzeltip yükleme işlemini tekrar edin. Veriler doğru ve eksiksizse Devam'ı tıklayın.
 12. Hesap ve Sınıf/Ders Oluştur'un altında öğrenciler, öğretmenler ve personel için bir Yönetilen Apple Kimliği biçimi seçin. Hesapları ve Sınıfları/Dersleri Önizleme'yi tıklayın. Kimlikler doğru biçime sahipse Hesap ve Sınıf/Ders Oluştur'u tıklayın.
 13. Hesaplar oluşturulduktan sonra kullanıcılara oturum açma bilgilerini dağıtın ve personele görevlerini atayın.

Veri dosyalarınızı doldurma

İndirilecek şablonlar; Sınıflar, Dersler, Konumlar, Öğrenci Listeleri, Öğrenciler ve Personel için olmak üzere altı adet, virgülle ayrılmış değer (CSV) dosyası içerir. Şablonlar Apple Okul Yönetimi'nde yoksa veya orijinal şablonların kopyasını kaybettiyseniz bunları yeniden indirebilirsiniz.

Verileri şablonlarda ve bu makalede açıklanan şekilde dışa aktarmak için SIS'inizi kullanabilir veya şablonları Numbers gibi bir hesap tablosu programında düzenleyebilirsiniz.

Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için bu makaledeki tabloları kullanın ve tüm dosyaları, adlarını değiştirmeden kaydedin.

Değerlerinizin biçimini belirleme

Şablonları düzenlerseniz örnek verileri kendi verilerinizle değiştirin. Dosyalardaki başlık hücrelerinin içeriğini değiştirmeyin. Dosyalara aşağıda açıklananlar dışında sütun eklemeyin.

Tüm şablonlarda, her bir satır benzersiz bir değeri yansıtmalıdır. Örneğin students.csv dosyasında her satır tek bir öğrenciye ait olmalıdır. Söz konusu öğrenci için belirli değerler boş olabilir. Bir adda bulunan satır sonu veya tırnak işareti gibi metin değerlerinin önüne ters bölü işareti (\) eklenmelidir (örneğin, \"). Girilen her tanıtıcı alfasayısal olmalıdır ve "-" işareti içerebilir.

Girdiğiniz değer boşluk ( ) veya virgül (,) içeriyorsa bunların başında ve sonunda düz tırnak işareti (") kullanın. Girdiğiniz değer bu özel karakterlerden hiçbirini içermiyorsa tırnak işareti kullanmayın. Gerekli yerlerde tırnak işaretlerini kullanmaz veya kıvrık tırnak işaretleri kullanırsanız yükleme işleminde hatalar oluşur.

Dosyayı oluşturma şeklinizden bağımsız olarak, dosyalarınızdaki değerler virgüller (,) veya noktalı virgüllerle (;) ayrılmalıdır. Bir virgül ya da noktalı virgülle bir sonraki değer arasında boşluk veya sekme kullanmayın. Tüm dosyalar UTF-8 biçiminde olmalı ve Unix yeni satır simgeleri (\n) kullanılmalıdır. 

Normalde isteğe bağlı olan, person_number veya sis_username gibi bir alan Yönetilen Apple Kimliği biçiminizin bir parçasıysa bu alan, gerekli bir alan haline gelir. Bu alanı boş bıraktığınızda yükleme işlemi şu hata ile başarısız olur: MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Locations (Konumlar) dosyası

location_id Rakam ve/veya harflerden oluşan ve boşluk içermeyen benzersiz bir tanıtıcı. Gerekli
location_name Konumun adı.  Gerekli

Locations (Konumlar) dosyasında en az bir konum belirtmeniz gerekir. Ana "merkez" konumunda öğrenci veya personel hesapları oluşturmak için SFTP kullanamazsınız.

Students (Öğrenciler) dosyası

Yeni bir kişi yüklemek için SFTP'yi kullanırsanız ve atadığınız person_id Apple Okul Yönetimi'nde zaten varsa, yeni kişiniz Apple Okul Yönetimi'ndeki mevcut kullanıcının üzerine yazılır. Üzerine yazma işlemi tamamlandıktan sonra söz konusu kullanıcıyı yalnızca SFTP üzerinden güncelleyebilirsiniz. 

 

person_id

Belirli bir öğrenci için benzersiz tanıtıcı. Bu person_id SIS'inizdeki (varsa) benzersiz tanıtıcıyla eşleşmelidir. Bu person_id, öğrencinin Apple Okul Yönetimi'ndeki benzersiz tanıtıcısıdır. Rosters (Öğrenci Listeleri) dosyasında öğrencilere ve Classes (Sınıflar) dosyasında öğretmenlere referans vermek için bu değeri kullanın. 

Gerekli
person_number Okulunuzdaki bir öğrenciyi tanımlayan başka bir değer. Bu bir öğrenci kimlik numarası olabilir.  İsteğe Bağlı
first_name Öğrencinin adı. Gerekli
middle_name Öğrencinin ikinci adı. İsteğe Bağlı
last_name Öğrencinin soyadı. Gerekli
grade_level Öğrencinin sınıfı. İsteğe Bağlı
email_address* Öğrenci için bir e-posta adresi. İsteğe Bağlı
sis_username Öğrencinin SIS'inizdeki kullanıcı adı.  İsteğe Bağlı
password_policy Her bir öğrenciye özel parola politikası belirlemek için password_policy alanını kullanın. password_policy alanında 4 rakamını, 6 rakamını, 8 rakamını içermeli veya boş bırakılmalıdır. 8 rakamını seçerseniz standart parola politikası (8+ alfa sayısal karakter) kullanılır. Bu değer, konum parolası politikasını ve söz konusu öğrenci için önceden belirlediğiniz tüm parola politikalarını geçersiz kılar. password_policy alanını boş bırakırsanız yeni bir öğrenci için konumun varsayılan parola politikası kullanılır ve mevcut öğrencilerde herhangi bir değişiklik yapılmaz. İsteğe Bağlı
location_id Öğrenci için location_id. Bu değer Locations (Konumlar) dosyasındaki location_id ile aynı olmalıdır. Bu giriş Locations dosyasındaki girişle eşleşmezse yükleme işleminde sorunlarla karşılaşırsınız. Gerekli

* Birleştirilmiş kimlik doğrulama etkinleştirildiyse bir e-posta adresi gereklidir. E-posta adresi birleştirilmiş alan adındaysa kullanıcı hesabı da birleştirilir.

Birden fazla konum atama

Students (Öğrenciler) dosyasına birden fazla konum sütunu ekleyerek bir öğrenciye birden fazla konum atayabilirsiniz. location_id_2, location_id_3 şeklinde adlandırılan konum sütunlarına, sonuncusu location_id_999 olmak üzere 998 konum daha ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, her öğrenci için bu sütunların her birine başka bir location_id girebilirsiniz. Bu değer Locations (Konumlar) dosyasındaki location_id ile aynı olmalıdır. Bu giriş Locations dosyasındaki girişle eşleşmezse yükleme işleminde sorunlarla karşılaşırsınız.

Staff (Personel) dosyası

Yeni bir kullanıcıyı yüklemek için SFTP'yi kullanırsanız ve atadığınız person_id Apple Okul Yönetimi'nde zaten varsa yeni kullanıcınız Apple Okul Yönetimi'ndeki mevcut kullanıcının üzerine yazılacaktır. Üzerine yazma işlemi tamamlandıktan sonra söz konusu kullanıcıyı yalnızca SFTP üzerinden güncelleyebilirsiniz. Tüm personel standart parola politikasını (8+ alfasayısal karakter) alır.

person_id

Belirli bir personel için benzersiz tanıtıcı. Bu person_id varsa SIS'inizdeki benzersiz tanıtıcıyla eşleşmelidir. Bu person_id, Apple Okul Yönetimi’ndeki personel için benzersiz bir tanıtıcıdır. Classes (Sınıflar) dosyasında öğretmenlere referans vermek için bu değeri kullanın. 

Gerekli
person_number Okulunuzdaki belirli bir personeli tanımlayan başka bir değer. Bu bir personel yaka kartı numarası olabilir.  İsteğe Bağlı
first_name Personelin adı. Gerekli
middle_name Personelin ikinci adı. İsteğe Bağlı
last_name Personelin soyadı. Gerekli
email_address* Bu personel için bir e-posta adresi.  İsteğe Bağlı
sis_username Bu personelin SIS'inizdeki kullanıcı adı. İsteğe Bağlı
location_id Personel için location_id. Bu değer Locations (Konumlar) dosyasındaki location_id ile aynı olmalıdır. Bu giriş Locations dosyasındaki girişle eşleşmezse yükleme işleminde sorunlarla karşılaşırsınız. Gerekli

* Birleştirilmiş kimlik doğrulama etkinleştirildiyse bir e-posta adresi gereklidir. E-posta adresi birleştirilmiş alan adındaysa kullanıcı hesabı da birleştirilir.

Birden fazla konum atama

Staff (Personel) dosyasına birden fazla konum sütunu ekleyerek bir personele birden fazla konum atayabilirsiniz. location_id_2, location_id_3 şeklinde adlandırılan konum sütunlarına, sonuncusu location_id_999 olmak üzere 998 konum daha ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, her personel için bu sütunların her birine başka bir location_id girebilirsiniz. Bu değer Locations (Konumlar) dosyasındaki location_id ile aynı olmalıdır. Bu giriş Locations dosyasındaki girişle eşleşmezse yükleme işleminde sorunlarla karşılaşırsınız.

Courses (Dersler) dosyası

course_id Ders için benzersiz bir tanıtıcı. Bu değer Classes (Sınıflar) dosyasındaki ilgili course_id ile eşleşmelidir.   Gerekli
course_number Ders için bir numara. Bu numara, SIS'inizdeki veya müfredat kılavuzunuzdaki ders numarası olabilir. İsteğe Bağlı
course_name Dersinizin adı. İsteğe Bağlı
location_id Ders için konum kimliği. Bu değer Locations (Konumlar) dosyasındaki location_id ile aynı olmalıdır. Bu giriş Locations dosyasındaki girişle eşleşmezse yükleme işleminde sorunlarla karşılaşırsınız.
Gerekli

Classes (Sınıflar) dosyası

class_id Sınıf için benzersiz bir tanıtıcı.    Gerekli
class_number Kurumunuzda bu sınıfı tanımlayan numara veya kod. class_id'nin aksine class_number, CSV öğrenci listelerinde bu sınıfa referans vermek için kullanılmaz.  İsteğe Bağlı
course_id Bu sınıfın ait olduğu dersin course_id değeri. Bu değer Courses (Dersler) dosyasındaki course_id ile eşleşmelidir. Gerekli
instructor_id Öğretmen için person_id. Bu değer Staff (Personel) dosyasında kullanılan person_id ile eşleşmelidir. İsteğe Bağlı
instructor_id_2 Öğretmen için person_id. Bu değer Staff (Personel) dosyasında kullanılan person_id ile eşleşmelidir. İsteğe Bağlı
instructor_id_3 Öğretmen için person_id. Bu değer Staff (Personel) dosyasında kullanılan person_id ile eşleşmelidir. İsteğe Bağlı
location_id Sınıf için location_id. Bu değer Locations (Konumlar) dosyasındaki location_id ile eşleşmelidir. Bu giriş Locations dosyasındaki girişle eşleşmezse yükleme işleminde sorunlarla karşılaşırsınız. Gerekli

Birden fazla öğretmen atama

Classes (Sınıflar) dosyasına öğretmen sütunları ekleyerek bir sınıfa üçten fazla öğretmen atayabilirsiniz. instructor_id_4, instructor_id_5 şeklinde adlandırılan öğretmen sütunlarına, sonuncusu instructor_id_15 olmak üzere 12 öğretmen daha ekleyebilirsiniz. Her sınıfta, isteğe bağlı olarak öğretmen için başka bir person_id girebilirsiniz. Bu değer Staff (Personel) dosyasında kullanılan person_id ile eşleşmelidir.

Rosters (Öğrenci Listeleri) dosyası

roster_id SIS'inizdeki veya diğer ders veri tabanınızdaki öğrenci listeleri için benzersiz bir tanıtıcı.  Gerekli
class_id Sınıf için benzersiz bir alfasayısal tanıtıcı. Bu değer Classes (Sınıflar) dosyasındaki class_id ile eşleşmelidir.
Gerekli
student_id Bir öğrenciye ait person_id.  Gerekli

Rosters (Öğrenci Listeleri) dosyası sınıflara öğrencileri eklemek için kullanılır. Dosyadaki her bir satır benzersiz bir roster_id’ye sahip olmalı ve yalnızca bir class_id ve bir person_id içermelidir.

Dosyalarınızı güncelleme

Öğrenci, personel ve sınıf eklemek veya düzenlemek istediğinizde veri dosyalarınızı düzenleyin ve yeni kopyaları yükleyin. Dosyaları yüklerken altı dosyanın tümünü yüklemelisiniz ve her bir dosya yalnızca eklemek istediğiniz öğeleri değil, tüm kategorilerin eksiksiz listesini içermelidir. Ayarlar > Veri Kaynağı'nı seçerek SFTP hesap bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Apple Okul Yönetimi'nde yanlışlıkla SFTP bağlantınızı keserseniz hesaplarınız Manuel olarak değiştirilir ve etkisizleştirilir. SFTP bağlantınızı geri yükleyerek ve hesapları kopyalarını oluşturmadan yeniden etkinleştirmek üzere yeni bir yükleme yaparak bu sorunu çözebilirsiniz.

İlk yüklemeden sonra, yeni hesaplar ve sınıflar yüklediğinizde bunlar otomatik olarak oluşturulacaktır. Herhangi bir hata varsa Apple Okul Yönetimi size bir e-posta gönderecektir.

Önceki bir yüklemeye ait bir giriş kayıpsa

Önceki bir yüklemeye ait bir giriş kayıpsa Apple Okul Yönetimi'nde girişin kaynağı Manuel olarak değiştirilir. Kaldırma işleminin çeşitli etkileri olabilir. Yüklemeden öğrenci veya personel kaldırılırsa ilgili hesap 30 gün sonra etkisizleştirilir ve otomatik olarak silinir (hesapta toplu satın alınmış içerik yoksa).

Bir ders veya sınıf kaldırılırsa

Yüklemeden bir ders veya sınıf kaldırılırsa, öğrenciler sınıftan kaldırılır ve kaynak Manuel olarak değiştirilir. Dersler iTunes U veya Okul'da kullanılmaktaysa, öğrenci listesi kaldırılır ve yeniden kayıt olunabilmesi için yeni bir ders oluşturulması gerekir. Sınıflar Okul'da kullanılmaktaysa, ilerleme verileri otomatik olarak silinir ve artık öğretmene veya öğrenciye sunulmaz.

Manuel kaynağa sahip dersler ve sınıflar MDM çözümüyle eşzamanlanmaya devam eder, ancak artık Sınıf uygulamasında görünmez. Eşzamanlama işleminden kaldırmak isterseniz Manuel sınıflar Apple Okul Yönetimi'nden silinebilir.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: