iTunes U ile Yönetilen Apple Kimliği kullanma

iTunes U ile kişisel Apple Kimliğini ve Yönetilen Apple Kimliğini kullanmak arasında ne tür farklılıklar olduğunu öğrenin.

Aşağıdaki işlemleri yapmak için kişisel Apple Kimliğinizi kullandığınız şekilde bir Yönetilen Apple Kimliği de kullanabilirsiniz:

  • Kişisel bir aygıta giriş yapma 
  • Paylaşılan bir aygıta giriş yapma
  • iCloud, iTunes U ve Apple Okul Yönetimi gibi Apple hizmetlerine erişme

Kişisel Apple Kimliklerinizin aksine, Yönetilen Apple Kimlikleri bir okul veya bölgeye aittir ve ait olduğu kurum tarafından denetlenir. Söz konusu kurum; parolaları sıfırlayabilir, satın alımları ve iletişimleri sınırlayabilir, görev tabanlı yönetim ayarlayabilir.

Yönetilen Apple Kimlikleri ve iTunes U yönetilen dersleri

  • Yönetilen Apple Kimliği kullanarak bir iTunes U dersi oluşturduğunuzda bu, yönetilen bir ders olur. iTunes U otomatik olarak sizi Apple Okul Yönetimi'nde belirtilen kurumla ilişkilendirir.
  • Apple Okul Yönetimi kurumunuzla ilişkili ders düzenlemesini değiştiremezsiniz.
  • Yönetilen Apple Kimliğiniz, Apple Okul Yönetimi kurumunuzla otomatik olarak ilişkilendirilir. iTunes U, ders malzemeleri için sınırsız saklama alanı sağlar ve 50'den fazla kayıtlı öğrenciyi kabul edebilir. 

iTunes U ders kaydı ve öğrenci listesi

Yönetilen bir ders oluşturan öğretmenin Yönetilen Apple Kimliği kullanması gerekir. Kaydolan öğrencilerin de Yönetilen Apple Kimliği kullanmaları gerekir. Öğretmen ve öğrenciler aynı Apple Okul Yönetimi kurumunun bir parçası olmalıdır.

Ders oluşturmak için Yönetilen Apple Kimliği kullandığınızda, kayıtlı tüm öğrencileri yönetilen sınıfa otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Sınıf bilgilerinin Apple Okul Yönetimi'ne aktarılmış olması durumunda, Apple Okulu Kullan seçeneğini belirleyip ardından sınıf listenizi seçmeniz yeterlidir. Sınıf bilgilerinde herhangi bir değişiklik olursa (örneğin, bir öğrenci eklenirse), iTunes U eşzamanlama yaptığında ders kaydınızı günceller.

Yeni Ders Oluştur'u seçerseniz ders hakkındaki bilgileri elle girebilirsiniz. Öğrenci eklemek için, Apple Okul Yönetimi'ndeki sınıfları içe aktarın veya öğrencilerin elle kaydolmak için bir kayıt kodu kullanmalarını sağlayın.

Bir dersi Yönetilen Apple Kimliğinize taşıma

iTunes U dersi oluşturmak için kişisel bir Apple Kimliği kullanmanızın ardından, kurumunuz Apple Okul Yönetimi'ne ve Yönetilen Apple Kimliklerine geçiş yapabilir. Böyle bir durumda, dersi yönetilen bir ders olarak değiştirmek için Yönetilen Apple Kimliğinize dersin bir kopyasını gönderin.

iTunes U; orijinal dersinizin tüm bilgi sayfalarını, gönderilerini ve malzemelerini içeren bir anlık görüntü oluşturur. Dersteki hiçbir şeyi değiştirmez. Öğrenciler orijinal derse kaydolmuşsa iTunes U bu öğrencileri dersin anlık görüntüsünden kaldırır.

Derse katkıda bulunan kişiler

Birincil Apple Kimliği olarak kişisel bir Apple Kimliği kullanıyorsanız kendinizi yönetilen bir ders için katkıda bulunan kişi olarak ekleyebilirsiniz. Yönetilen bir derse kaydolan öğrenci derse katkıda bulunan kişi olamaz.

Yayın Tarihi: